Interim Cost Engineer

Opdrachtgever
AEVES BV
Geplaatst op
26-04-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
75
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
232
Status
Gesloten
Referentie
Aeves991

Omschrijving

Voor een opdrachtgever binnen de railsector zijn wij op zoek naar een Interim Cost Engineer. Je bent verantwoordelijk voor het ramen en vaststellen van kosten, het beoordelen van offertes én het voeren van commerciële onderhandelingen.

ORGANISATIE
Onze opdrachtgever is de spoorinfrastructuurbeheerder van Nederland en is daarbij verantwoordelijk voor het gehele spoorwegnet: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid.

FUNCTIE
Als Cost Engineer ben je verantwoordelijk voor het ramen en vaststellen van kosten, het beoordelen van offertes, het leveren van advies op het eigen vakgebied bij studies en audits en tevens voor het voeren van commerciële onderhandelingen teneinde in iedere projectfase op transparante wijze financiële informatie te leveren gebaseerd op realistische kosten behorende bij de scope van het project, zodat het management besluiten kan nemen. Je rapporteert aan de afdelingsmanager en functioneel aan de projectmanager.

Kosteninformatie
Je stelt op basis van de specificaties kostenramingen op en vast, stelt rapportages en kostennota’s op, signaleert omissies in de gekozen oplossing in relatie tot de juiste prijs/kwaliteit verhouding in het project en geeft verbetermogelijkheden aan.

Verwachte resultaat: Kostenramingen passend bij de verschillende ontwikkelingsfasen van het vastgestelde project met een nauwkeurig- heid en optimale prijs/kwaliteitverhouding.

Beoordelen
Je beoordeelt offertes, inschrijvingen bij aanbestedingen, geclaimd meer- of minderwerk of contractwijzigingen op nauwkeurigheid van de financiële informatie en rechtmatigheid (tot €100.000, boven de €100.000 beoordeelt de bedrijfsjurist op rechtmatigheid) en bespreekt deze beoordeling met in- en externe partijen en ziet erop toe dat, na goedkeuring door de cost engineer, de juiste procedures worden gestart.

Verwachte resultaat: Een kostentechnische tijdige goedkeurde aanbesteding/contractwijziging, die voldoet aan de eisen.

Contracten
Je beoordeelt contracten en contractsdocumenten op financiële risico’s en bepaalt hoe hiermee omgegaan dient te worden, brengt selectie- en gunningcriteria in, begeleidt de uitvoering van een contract en ontwikkelt en onderhoudt de financiële paragraaf van innovatieve contracten, signaleert omissies en treft passende maatregelen.

Verwachte resultaat: Een tijdige en correcte contractsafhandeling en -behandeling waarbij, de financiële risico’s in contracten (vooraf) bekend zijn en voor het project- en lijnmanagement naar acceptabele niveaus gereduceerd en de juiste financiële selectie en gunningcriteria zijn ingebracht.

Onderhandelen
Je voert vanuit zijn vakgebied de commerciële onderhandelingen bij contractsaanpassingen/-wijzigingen op gepasseerde aanbestedingen, contractmutaties en offertes en verzorgt daar een correcte voortgang voor de betreffende projecten.

Verwachte resultaat: Een optimaal bedrijfseconomisch verantwoord onderhandelingsresultaat voor het realiseren van de projectdoelstellingen bij aanbestedingen, contractmutaties en offertes.

Advies
Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) de projectverantwoordelijke of manager, vanuit zijn expertrol over vragen en –thema’s op zijn gebied in relatie tot de contractering en aanbestedingen en bewaakt de samenhang met andere relevante vakgebieden.

Verwachte resultaat: Een goed geïnformeerd management en projectverantwoordelijke, waardoor tijdige en correcte besluitvorming en bijsturing kan plaatsvinden voor het realiseren van de projectdoelstellingen en een optimale dienstverlening aan (interne) klanten.

Audits
Vanuit het eigen vakgebied in ondersteunende zin uitvoeren van audits bij aannemers en ingenieursbureaus, het rapporteren van bevindingen en het adviseren aan de auditverantwoordelijke.

Verwachte resultaat: Een goed geïnformeerde auditverantwoordelijke inzake inzicht en een oordeel over de specifieke technische deskundigheid van aannemers en ingenieursbureaus en de wijze waarop dit verbeterd kan worden om optimaal bij te kunnen dragen aan het realiseren van de ProRail doelstellingen.

Kennisoverdracht
Zorgt op basis van zijn specifieke materiekennis voor kennisoverdracht aan relevante partijen en levert vanuit een expertrol een bijdrage aan Value Engineer studies.

Verwachte resultaat: Het delen van de kennis en vergroten van het probleemoplossend vermogen van de organisatie bij en met relevante partijen.

Beleid
Houdt relevante in- en externe ontwikkelingen bij op het eigen vakgebied, beoordeelt de impact hiervan (op aanbestedingsbeleid), signaleert knelpunten, identificeert mogelijkheden voor vernieuwingen/ontwikkelingen en/of implementeert deze na goedkeuring van het management, en informeert het eigen management en belanghebbenden over relevante beleidsaspecten.

Verwachte resultaat: Een goed geïnformeerd lijnmanagement waardoor cost engineering aspecten tijdig en realistisch kunnen worden opgenomen in het afdelingsbeleid en daarnaast de specifieke materiekennis gedeeld met de relevante belanghebbende als bijdrage van het (goed) functioneren van de bedrijfseenheid.

FUNCTIE EISEN

  • HBO of WO-opleiding afgerond

  • Indien HBO-achtergrond, meer dan 10 jaar relevante werkervaring

  • Indien WO-achtergrond, minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring

  • Gericht op alle fasen van (multidisciplinaire) projecten, doorgaans met een hoog projectrisicoprofiel

  • Voldoen aan de kerncompetenties: Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, initiatiefrijk, betrouwbaarheid, analytisch denken, overtuigingskracht, veerkracht, team- en organisatiesensitiviteit.

AANBOD

Standplaats

Utrecht.

Start

z.s.m.

Looptijd

Minimaal 6 maanden, met opties tot verlengingen.

Inzet

Op detachering- of ZZP-basis, 32-38 uur per week.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten