Senior Adviseur SAP M&F KMar

Opdrachtgever
Helion IT
Geplaatst op
26-04-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
314
Status
Gesloten
Referentie
DG

Omschrijving

Voor een directe eindklant zijn we op zoek naar een
Senior Adviseur SAP M&F KMar

Functieomschrijving

De Senior Adviseur is belast met het realiseren van technisch inhoudelijk correcte offertes, het realiseren van meervoudig complexe advies- en productontwikkelingsprojecten conform de betreffende overeenkomsten en het leiding geven aan projectteams.

WERKZAAMHEDEN

 • Treedt op als Adviseur van meervoudig complexe adviesopdrachten ten behoeve van accounts en van meervoudig complexe productontwikkelingsprojecten, door:

 • het participeren in offerteteams voor meervoudig complexe projecten.

Het zich oriënteren op en analyseren van offerteaanvragen en adviseren van de betreffende account-, en projectmanagers over de technische inhoud van projecten.
Het opstellen van prijscalculaties;

 • het, voor toegewezen meervoudig complexe advies- en productontwikkelings-projecten, opstellen van gedetailleerde projectorganisaties en -plannen.

Het maken van afspraken met de Deliverymanager over de inzet van financiële, materiële en personele middelen, alsmede over de planning en de rapportage;

 • het geven van leiding aan toegewezen projectmedewerkers. het indelen van de werkzaamheden en het instrueren van de medewerkers.

Het fungeren als klankbord voor de medewerkers en het stellen van prioriteiten;

 • het zorgen dat de werkzaamheden van de projectmedewerkers op elkaar zijn afgestemd. het toetsen van de producten van de projectmedewerkers op kwaliteit.

Het zonodig bijsturen;het zonodig doen van voorstellen voor het uitbesteden van werkzaamheden. Het definiëren van opdrachten, het begeleiden van de bureaus en het beoordelen van de geleverde producten;

 • het periodiek rapporteren aan de Deliverymanager en de betreffende Accountmanager over de voortgang van de projecten;

 • het zorgen voor afronding van de toegewezen projecten conform de contractvereisten. Het vastleggen van een en ander in project- en evaluatierapporten.

Geeft inhoudelijk uitvoering aan meervoudig complexe adviesopdrachten en adviseert accounts inzake de aanpak en oplossing van complexe vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en/of informatietechnologie, door:

 • het zich oriënteren op en in hoofdlijnen beschrijven van vraagstukken of problemen van accounts op het gebied van informatievoorziening en/of informatietechnologie. Het aangeven of er aanleiding is voor nader onderzoek. Het analyseren van relevante aspecten en ontwikkelingen in relatie tot de informatievoorziening en/of -technologie;

 • het uitdiepen van de door accounts aangegeven knelpunten, uitgangspunten, beleidslijnen en eisen. Het op basis hiervan formuleren van criteria voor de gewenste en beschrijven van de organisatie van de informatievoorziening/-technologie;

 • het vaststellen van veranderingsvermogens van accountorganisaties in relatie tot veranderingen in de informatievoorziening/-technologie. Het formuleren van organisatorische randvoorwaarden en toetsingscriteria voor te kiezen oplossingen;

 • het definiëren van doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de informatievoorziening/-technologie en automatisering, afgestemd op het bedrijfs(concern)beleid;

 • het formuleren van de gewenste eindsituatie inzake de informatievoorziening/-technologie en het zonodig ontwikkelen van alternatieven om de gewenste eindsituatie te bereiken;

 • het definiëren van de gewenste informatievoorziening/-technologie van accounts en het weergeven hiervan in objectmodellen, een technische infrastructuur (configuratieplannen betreffende computersystemen en netwerken), organisatie-afspraken, onderlinge samenhangen, informatieprocessen e.d. Het aangeven van de consequenties voor de bestaande situatie en het adviseren over opleidingen;

 • het vasteggen van de resultaten en het rapporteren aan de betrokken Deliverymanager en accounts en het aangeven of en zo ja welke producten ter oplossing van de knelpunten/problemen zijn, dan wel ontwikkeld moeten worden;

 • het opstellen van invoerings- en implementatieplannen en specificeert interne controle- en beveiligingsmaatregelen.

 1. Draagt bij aan het ontwikkelen van diensten en producten op het gebied van advisering en producten en adviseert inzake het beleid, door:

 • het zich op de hoogte houden van en het analyseren van de ontwikkelingen op het vakgebied. Het, op basis van de bevindingen, adviseren van de Unitmanager inzake het te voeren beleid op de het gebied van advisering, alsmede inzake te ontwikkelen adviesproducten en -diensten;

FUNCTIE-EISEN

 • geeft blijk van een werk- en denkvermogen op HBO-niveau (bij voorkeur op basis van een HBO bedrijfskunde en/of informatica of computertechniek);

 • beschikt over brede, als wel specifieke kennis op het gebied van advisering over informatiserings- en automatiseringsproducten en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied;

 • beschikt over meerdere jaren ervaring op het aandachtsgebied vanuit een relevante functie;

 • toont uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, ook in de Engelse taal;

 • toont een heldere, zakelijke en logische redeneerstijl, zowel mondeling als schriftelijk;

 • geeft blijkt van een sterk analytisch en synthetisch vermogen, in combinatie met inventiviteit en overtuigingskracht en een innovatieve denk- en handelwijze;

Specifieke eisen

 • HBO niveau.

 • Bekend met SAP/DFPS en SAPP/ECC.

 • Bekendheid met PRINCE2 systematiek.

 • Bekendheid met het ontwikkelingen en geven van trainingen met SAP (SAP/DFPS en SAP/ECC).

Locatie

Den Haag

Uren

36

Startdatum

Na screening

Einddatum

8 Maanden na aanvang

Optie tot verlenging

ja

Deadline

04-05-2016

Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten een CV in Word formaat, een korte motivatie, het uurtarief incl. reiskosten excl. btw en eventuele geplande vakanties.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten