Adviseur SAP M&F senior

Opdrachtgever
CC Group
Geplaatst op
27-04-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
22
Status
Gesloten
Referentie
CC03167

Omschrijving

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum

zsm

Verwachte einddatum

na 8 maanden

Optie op verlenging

ja

Inzet

+-1264 over 8 maanden

Standplaats

Den Haag

Aantal posities

1

Wat ga je doen?

Functie-Omgeving
De Senior Adviseur is belast met het realiseren van technisch inhoudelijk correcte offertes, het realiseren van meervoudig complexe advies- en productontwikkelingsprojecten conform de betreffende overeenkomsten en het leiding geven aan projectteams.

Werkzaamheden

 1. Treedt op als Adviseur van meervoudig complexe adviesopdrachten ten behoeve van accounts en van meervoudig complexe productontwikkelingsprojecten, door:

 • het participeren in offerteteams voor meervoudig complexe projecten. Het zich oriënteren op en analyseren van offerteaanvragen en adviseren van de betreffende account-, en projectmanagers over de technische inhoud van projecten. Het opstellen van prijscalculaties;

 • het, voor toegewezen meervoudig complexe advies- en productontwikkelingsprojecten, opstellen van gedetailleerde projectorganisaties en -plannen. Het maken van afspraken met de Deliverymanager over de inzet van financiële, materiële en personele middelen, alsmede over de planning en de rapportage;

 • het geven van leiding aan toegewezen projectmedewerkers. het indelen van de werkzaamheden en het instrueren van de medewerkers. Het fungeren als klankbord voor de medewerkers en het stellen van prioriteiten;

 • het zorgen dat de werkzaamheden van de projectmedewerkers op elkaar zijn afgestemd. het toetsen van de producten van de projectmedewerkers op kwaliteit.

Het zonodig bijsturen;

 • het zonodig doen van voorstellen voor het uitbesteden van werkzaamheden. Het definiëren van opdrachten, het begeleiden van de bureaus en het beoordelen van de geleverde producten;

 • het periodiek rapporteren aan de Deliverymanager en de betreffende Accountmanager over de voortgang van de projecten;

 • het zorgen voor afronding van de toegewezen projecten conform de contractvereisten. Het vastleggen van een en ander in project- en evaluatierapporten.

 1. Geeft inhoudelijk uitvoering aan meervoudig complexe adviesopdrachten en adviseert accounts inzake de aanpak en oplossing van complexe vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en/of informatietechnologie, door:

 • het zich oriënteren op en in hoofdlijnen beschrijven van vraagstukken of problemen van accounts op het gebied van informatievoorziening en/of informatietechnologie. Het aangeven of er aanleiding is voor nader onderzoek. Het analyseren van relevante aspecten en ontwikkelingen in relatie tot de informatievoorziening en/of -technologie;

 • het uitdiepen van de door accounts aangegeven knelpunten, uitgangspunten, beleidslijnen en eisen. Het op basis hiervan formuleren van criteria voor de gewenste en beschrijven van de organisatie van de informatievoorziening/- technologie;

 • het vaststellen van veranderingsvermogens van accountorganisaties in relatie tot veranderingen in de informatievoorziening/-technologie. Het formuleren van organisatorische randvoorwaarden en toetsingscriteria voor te kiezen oplossingen;

 • het definiëren van doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de informatievoorziening/-technologie en automatisering, afgestemd op het bedrijfs(concern)beleid;

 • het formuleren van de gewenste eindsituatie inzake de informatievoorziening/- technologie en het zonodig ontwikkelen van alternatieven om de gewenste eindsituatie te bereiken;

 • het definiëren van de gewenste informatievoorziening/-technologie van accounts en het weergeven hiervan in objectmodellen, een technische infrastructuur (configuratieplannen betreffende computersystemen en netwerken), organisatieafspraken, onderlinge samenhangen, informatieprocessen e.d. Het aangeven van de consequenties voor de bestaande situatie en het adviseren over opleidingen;

 • het vastleggen van de resultaten en het rapporteren aan de betrokken Deliverymanager en accounts en het aangeven of en zo ja welke producten ter oplossing van de knelpunten/problemen zijn, dan wel ontwikkeld moeten worden;

 • het opstellen van invoerings- en implementatieplannen en specificeert interne controle- en beveiligingsmaatregelen.

 1. Draagt bij aan het ontwikkelen van diensten en producten op het gebied van advisering en producten en adviseert inzake het beleid, door:

 • het zich op de hoogte houden van en het analyseren van de ontwikkelingen op het vakgebied. Het, op basis van de bevindingen, adviseren van de Unitmanager inzake het te voeren beleid op de het gebied van advisering, alsmede inzake te ontwikkelen adviesproducten en -diensten;

 • het overleggen met de betrokken productmanagers over de inhoud en doelstelling van de toegewezen productontwikkelingsprojecten. Het in overleg definiëren van de betreffende projecten. het opstellen van gedetailleerde projectplannen voor product-ontwikkelingsprojecten;

 • het periodiek rapporteren aan de Deliverymanager en de betreffende Accountmanager over de voortgang van de projecten.

Speelruimte

 • de Adviseur is verantwoording schuldig aan de Unitmanager respectievelijk Deliverymanager voor wat betreft de kwaliteit en de realisatie van meervoudig complexe adviesopdrachten ten behoeve van accounts en van meervoudig complexe productontwikkelingsprojecten, en over de voortgang van de projecten;

 • contractvereisten, interne procedures, werkafspraken en voorschriften, alsmede in algemene termen gestelde beleidskaders;

 • de functionaris neemt beslissingen bij het zorgen voor afronding van de toegewezen projecten conform de contractvereisten en bij het adviseren van Accountmanagers en projectleiders inzake de aanpak en oplossing van meervoudig complexe vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en informatietechnologie.

Wie zoeken wij?

Kennis en Vaardigheden

 • brede, specialistische kennis van informatiserings- en automatiseringsproducten en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied;

 • vaardigheid in het op een dynamische, flexibele en creatieve wijze leiding geven aan meervoudig complexe adviesopdrachten productontwikkelingsprojecten;

 • kennis van en inzicht in de informatievoorzieningprocessen binnen de organisatie en de relatie met het departement.

Functie-Eisen

 • geeft blijk van een werk- en denkvermogen op HBO-niveau (bij voorkeur op basis van een HBO bedrijfskunde en/of informatica of computertechniek);

 • beschikt over brede, als wel specifieke kennis op het gebied van advisering over informatiserings- en automatiseringsproducten en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied;

 • beschikt over meerdere jaren ervaring op het aandachtsgebied vanuit een relevante functie;

 • toont uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, ook in de Engelse taal;

 • toont een heldere, zakelijke en logische redeneerstijl, zowel mondeling als schriftelijk;

 • geeft blijkt van een sterk analytisch en synthetisch vermogen, in combinatie met inventiviteit en overtuigingskracht en een innovatieve denk- en handelwijze;

 • toont het vermogen om complexe situaties snel te kunnen doorgron¬den en om snel en adequaat te handelen bij zich voordoende probleemsituaties;

 • weet de toegewezen projecten uit oogpunt van product, tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie de juiste inhoud te geven en weet op de juiste wijze daarover te communiceren;

 • toont kwaliteiten om op een dynamische, flexibele en creatieve wijze leiding te geven aan projectteams;

 • praktiseert een coachende leiderschapsstijl, waarbij projectmedewerkers worden gemotiveerd en enthousiast gemaakt;

 • toont een zakelijke, slagvaardige, resultaatgerichte, constructieve en klantgerichte instelling;

 • weet ook onder druk goed te presteren;

 • beschikt over een representatief voorkomen, dat is afgestemd op de accounts;

 • houdt zich aan de algemene gedragscodes van Defensie.

Overige

 • Het basisniveau van de Senior Adviseur is zodanig dat deze op hoog niveau breed inzetbaar is op meervoudig complexe adviesprojecten van de sector. De projecten hebben betrekking op de kennisgebieden: ontwikkeling, implementatie, integratie en onderhoud van OTS en maatwerk application. Naast het hoge basisniveau bezit de Senior Adviseur op één (of meer) van deze een bijzondere specialisering.- Kennis van ERP M&F kernel versie 2.1.1

 • Toepassing van SAP kernel binnen het “land domein”

 • Ervaring met nieuwbouw, migratie en beheer van ERP/SAP informatiesystemen.

 • Ervaring met de implementatie van SAP in grote logistieke organisaties (productiebedrijf, logistieke dienstverlener).

 • Migratie ervaring binnen grote logistieke organisaties (productiebedrijf, logistieke dienstverlener) (testen, dataconversie, training, nazorg)

 • Bekend zijn met datamanagement binnen SAP/DFPS en SAP/ECC

 • Bekendheid met PRINCE2 methodiek.

 • Vaardigheid op het gebied van organiseren, analytisch denken, proactief optreden en communicatie richting gebruikers (BV) en collega’s (IV en IT).

 • Bekendheid met SAP implementaties, liefst bij een overheidsinstantie of grote organisatie.

Een pré is

 • Bekendheid met SAP implementaties zoals uitgevoerd bij SPEER en de daarbij gehanteerde methodiek.

 • Teamplayer.

 • Resultaat gericht.

 • HBO niveau. - Bekend met SAP/DFPS en SAPP/ECC.

 • Bekendheid met PRINCE2 systematiek.

 • Bekendheid met het ontwikkelingen en geven van trainingen met SAP (SAP/DFPS en SAP/ECC).

Wie zijn wij?

De CC in onze naam is afgeleid van het begrip ‘carbon copy’. Transparantie in de dienstverlening, een flexibele vertaling van uw vraag, persoonlijke interactie, een ‘one-stop-shop’ voor uw IT-oplossingen: wij zijn ambitieus in het bieden van kwaliteit.
Wij houden ons bezig met eigen projecten en detachering binnen de ICT.

Onze missie is om de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten te helpen realiseren door geïntegreerde systemen te ontwikkelen, die direct inzetbaar zijn, voldoen aan de verwachtingen en lang mee gaan, zodat de klant een degelijke “return on InvestmenT” ervaart.

Sluitingsdatum vacature

Op deze vacature kun je reageren tot 04 mei 2016 om 10.00 uur.
CV stuur je door in Word-formaat in de taal van de aanvraag
Een motivatie stuur je geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en functie-eisen
Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);
Tarief is een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van de kandidaten, graag zo scherp mogelijk aanbieden.
N.B.

Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten