Strategisch adviseur/ projectleider planstudie infrastructuur

Intermediair
IT Recruitment
Geplaatst op
27-04-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Arnhem
Reacties
1
Bekeken
1888
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten

Omschrijving

Opdracht
Ruim 1100 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling.

De afdeling Uitvoering Werken van de Provincie Gelderland is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken en Regiotaxi (ABGR). In totaal telt de afdeling momenteel circa 80 medewerkers.

Het team Projectmanagement & Concessiebeheer (PMCB) verzorgt projectmanagement op het gebied van Infra, OV, Bodem en saneringsprojecten en is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van OV concessie. Daarnaast zijn medewerkers actief op het gebied van stortplaatsbeheer en verkeersveiligheid.

Momenteel is de provincie volop bezig met de planstudie voor het Onderliggend wegennet van de A15. Het Rijk stelt een Tracébesluit op voor de aanleg van de A15 en de verbreding van de A12. Aansluitend daarop stelt de provincie voor drie wegvakken op het onderliggend wegennet een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op. Conform de bestuurlijke afspraken dient het ontwerpplan voor 1 oktober 2016 ter inzage te liggen. Om dit proces te begeleiden dient de provincie de functie van strategisch adviseur/ projectleider planstudie infrastructuur openbaar aan te besteden.

De strategisch adviseur/ projectleider planstudie infrastructuur adviseert de projectmanager op allerlei niveaus, van bestuurlijke stukken tot en met detailonderzoeken en is verantwoordelijk voor onder andere de volgende werkzaamheden/ producten:

Begeleiden vormvrije MER beoordeling
Begeleiden opstellen inpassingplan
Begeleiden milieuonderzoeken en aansturen onderzoeksbureaus (inhoudelijk)
Begeleiden veldonderzoek en aansturen onderzoeksbureaus (inhoudelijk)
Begeleiden integraal ontwerpproces
Begeleiden landschappelijk inpassing
Begeleiden FF-wetonderzoek
Begeleiden Nb-wet onderzoek
Afstemmen hogere grenswaarde onderzoeken
Voorbereiden bestuurlijke stukken: minuten, statennotities, tracékeuzenotities
Afstemming met provinciale inhoudelijke specialisten
Omgevingsmanagement (gemeente, bedrijven en particulieren)
Adviseren over plan van aanpak
Adviseren over risico’s
Adviseren over de planning
Adviseren over samenwerking RWS
Organiseren informatieavonden
Beantwoorden brieven en reacties
Opstellen reactie- en/of zienswijzenota
Toetsen van stukken en bewaken van de integraliteit.
De strategische adviseur/ projectleider planstudie infrastructuur valt onder directe verantwoordelijkheid van de projectmanager en werkt in het kernteam nauw samen met de verschillende vakdisciplines.

Je CV
Wij zoeken een strategisch adviseur/ projectleider planstudie infrastructuur die in staat is om geheel zelfstandig het bovenbeschreven project de planstudie/ planologische procedures te doorlopen en tevens voldoet aan onderstaand profiel:

-Academisch werk- en denk niveau op het gebied van Planologie en/of Civiele Techniek, opgedaan door een combinatie van een afgeronde HBO opleiding met minimaal 10 jaar recente relevante planologische en/of civiele werkervaring, of een afgeronde academische opleiding met minimaal 5 jaar recente relevante planologische en/of civiele werkervaring.
-Bij voorkeur een afgeronde academische opleiding in de richting van Planologie of Civiele Techniek;
-ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met het (laten) opstellen van Provinciale Inpassingsplannen en Tracébesluiten op het gebied van weginfrastructuur;
-ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met het begeleiden van integrale ontwerpprocessen van gebiedsontsluitingswegen en provinciale rondwegen, waarbij naast de civiele elementen ook de milieucomponenten een volwaardige plaats hebben;
-ervaring met omgevingsmanagement bij stakeholders (gemeente, bedrijven en particulieren);
bij voorkeur ervaring met de interne werkprocessen en procedures van Rijkswaterstaat;
-specifieke kennis van en ervaring op het gebied van: ruimtelijke ordening, planologie, verkeerskunde, wegontwerp, landschappelijke inpassing, grondverwerving, geluidsaspecten, FF-wet en de Nb-wet is een pré;
-bij voorkeur kennis van en ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijke organisatie, de werkwijze van, en in, het politiek-bestuurlijke krachtenveld en ervaring als gesprekspartner met het politieke bestuur. U heeft ten minste 3 gewichtige besluitvormingsstukken geschreven;

Je beschikt over samenbindend leiderschap: je schept op een transparante manier duidelijkheid over de te behalen resultaten van het team en bewaakt dit, maakt teamleden duidelijk welke individuele bijdrage er wordt verwacht om de beschreven producten kwalitatief goed af te ronden, bevordert de teamgeest.

Je bent in staat om resultaatgericht te werken: je werkt projectmatig, plant zelfstandig het eigen werk, toetst activiteiten tussentijds op de bijdrage aan het eindresultaat en stuurt activiteiten indien nodig bij, spreekt mensen aan op hun eigen bijdrage en het nakomen van afspraken.

Voldoe je aan de eisen? Neem dan snel contact met ons op. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van de sollicitatie.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  03-05-2016 17:05
  Plaats
  Spakenburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten