Strategisch adviseur

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
27-04-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Oosten van het land
Reacties
0
Bekeken
1357
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-1681

Omschrijving

Voor een provincie in het oosten van het land zijn wij op zoek naar een Strategisch adviseur planstudie infrastructuur die gaat adviseren de op de diverse niveaus, van bestuurlijke stukken tot en met detailonderzoeken.

De afdeling Uitvoering Werken van de Provincie is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken en Regiotaxi (ABGR). Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. Het team Projectmanagement & Concessiebeheer (PMCB) verzorgt projectmanagement op het gebied van Infra, OV, Bodem en saneringsprojecten en is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van OV concessie. Daarnaast zijn medewerkers actief op het gebied van stortplaatsbeheer en verkeersveiligheid.

Taken

Begeleiden vormvrije MER beoordeling
Begeleiden opstellen inpassingplan
Begeleiden milieuonderzoeken en aansturen onderzoeksbureaus (inhoudelijk)
Begeleiden veldonderzoek en aansturen onderzoeksbureaus (inhoudelijk)
Begeleiden integraal ontwerpproces
Begeleiden landschappelijk inpassing
Begeleiden FF-wetonderzoek
Begeleiden Nb-wet onderzoek
Afstemmen hogere grenswaarde onderzoeken
Voorbereiden bestuurlijke stukken: minuten, statennotities, tracékeuzenotities
Afstemming met provinciale inhoudelijke specialisten
Omgevingsmanagement (gemeente, bedrijven en particulieren)
Adviseren over plan van aanpak
Adviseren over risico’s
Adviseren over de planning
Adviseren over samenwerking RWS
Organiseren informatieavonden
Beantwoorden brieven en reacties
Opstellen reactie- en/of zienswijzenota
Toetsen van stukken en bewaken van de integraliteit.

Vereisten

academisch werk- en denk niveau op het gebied van Planologie en/of Civiele Techniek
Ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met het (laten) opstellen van Provinciale Inpassingsplannen en Tracébesluiten op het gebied van weginfrastructuur
Ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met het begeleiden van integrale ontwerpprocessen van gebiedsontsluitingswegen en provinciale rondwegen, waarbij naast de civiele elementen ook de milieucomponenten een volwaardige plaats hebben
Ervaring met omgevingsmanagement bij stakeholders (gemeente, bedrijven en particulieren)
Ervaring met de interne werkprocessen en procedures van Rijkswaterstaat
Kennis van en ervaring op het gebied van: ruimtelijke ordening, planologie, verkeerskunde, wegontwerp, landschappelijke inpassing, grondverwerving, geluidsaspecten, FF-wet en de Nb-wet
Kennis van en ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijke organisatie, de werkwijze van, en in, het politiek-bestuurlijke krachtenveld en ervaring als gesprekspartner met het politieke bestuur.

Competenties

Bevorderend voor de teamgeest
Werkt projectmatig
Plant zelfstandig het eigen werk
Toetst activiteiten tussentijds op de bijdrage aan het eindresultaat
Stuurt activiteiten indien nodig bij
Spreekt mensen aan op hun eigen bijdrage en het nakomen van afspraken.

Bij het ontvangen van uw spoedige reactie (inclusief 3 referenties – zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen- ) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten