Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling

Intermediair
IT Recruitment
Geplaatst op
29-04-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Arnhem
Reacties
0
Bekeken
371
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 31 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Organisatie

De provincie realiseert haar maatschappelijk opgaven die voortvloeien uit het coalitieakkoord in samenwerking met haar partners. De provinciale rol daarin is die van aanjager, facilitator en partner. Via een programmatische aanpak wordt ingespeeld op de ambities die de politiek zich stelt.

Wij zoeken een juridisch adviseur gebiedsontwikkeling die in staat is de programma’s juridisch te ondersteunen en specifiek een belangrijke rol zal spelen in het expertiseteam gebiedsontwikkeling.

Opdracht

Binnen de provincie Gelderland wordt de inzet van de juridisch adviseurs centraal aangestuurd. De inzet wordt bepaald op grond van opdrachten die vanuit de organisatie worden opgepakt. De juridisch adviseur kan worden ingezet voor alle organisatieonderdelen, maar zal vooral worden ingezet voor de gebiedsontwikkelingsprogramma’s. Vanwege het bestuurlijke karakter van de programma’s moet je goed kunnen omgaan met de bestuurlijke context. Dat betekent dat je duidelijk de juridische kaders kan aangeven, en daarbij oog hebt voor bestuurlijke ambities. Indien nodig moet ook ongevraagd advies worden gegeven. De advisering is oplossingsgericht, waarbij je in staat is om steun te vinden voor oplossingen bij andere stakeholders binnen de organisatie (andere programma’s, andere afdelingen) en buiten de organisatie (andere overheden, private partijen en hun adviseurs). Daarnaast wordt uniformiteit in de provinciale juridische advisering nagestreefd. Een onderdeel van de werkzaamheden kan zijn het doen van voorstellen voor het bewaken van die uniformiteit.

De programma’s worden uitgevoerd door kleine teams. Het werken in deze teams vraagt om meedenken met de teams en een hands on-mentaliteit. Daarbij zal je in korte tijd de belangrijke dossiers eigen moeten maken om die direct juridisch te kunnen ondersteunen. Je denkt vanuit de politieke opgaven, zoekt naar mogelijkheden en brengt risico’s in beeld daar waar grenzen verkend moeten worden en voelt zich mede verantwoordelijk voor het behalen van het best mogelijke resultaat. Je bent scherp in analyses en kan deze op een duidelijke en overzichtelijke wijze overbrengen op collega’s binnen de programma’s. Door kennisoverdracht help je collega’s waar mogelijk zelfstandig verder te kunnen met juridische vraagstukken. Samenvattend ben je flexibel, inventief, en kan goed samenwerken met collega’s.

De juridisch adviseur gebiedsontwikkeling speelt zoals eerder gezegd een belangrijke rol in het expertiseteam gebiedsontwikkeling. Dit team voert, al dan niet in samenwerking met andere overheden, projectmatig taken uit met als doel fysieke veranderingen te realiseren die ze in opdracht krijgt. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams bestaande uit projectleiders, (juridisch geschoolde) planologen, ecologen & milieukundigen, stedenbouwkundigen & landschapsdeskundigen, planeconomen, grondstrategen, vastgoeddeskundigen en specialisten op het gebied van proces & contractvormen. Door samen te rekenen, tekenen en ondertekenen levert zij de instrumentenmix om de gewenste fysieke verandering te realiseren. Daarnaast geeft het expertiseteam advies op het gebied van planeconomie, ontwerp, grondstrategie, milieu, natuur en energie. Deze multidisciplinaire teams zijn veelal vanuit het Integraal Project Management (IPM) model georganiseerd. Vanuit de samenwerking binnen de multidisciplinaire teams is de juridisch adviseur gebiedsontwikkeling tevens in staat om te adviseren over contractbeheer.

Werkzaamheden

Vanuit de Gelderse Aanpak gebiedsontwikkeling projectmatig denken en doen.
Aangeven welke onderwerpen, vanuit juridisch perspectief, op welk moment binnen een gebiedsontwikkeling(sproces) besproken moeten worden en meedenken over de te maken keuzes.
Zorgen dat haalbare en voor alle partijen in een gebiedsontwikkeling acceptabele afspraken worden gemaakt waarmee de provincie een overeenkomst aangaat.
Pro-actief signaleren dat er op de juiste momenten, de juiste afspraken, tussen de juiste partners worden gemaakt.
Opstellen van onder andere intentie-, samenwerkings-, bestuurs- en bevoegdhedenovereenkomsten vanuit een gebiedsontwikkeling.
Intermediair over in voorbereiding zijnde overeenkomsten tussen projectleider en andere afdelingen, zoals juridische zaken, subsidieverlening, financiën en bodem.
Adviseren over gewenste (bestuurlijk) organisatorische samenwerkingsvormen tussen partners in een gebiedsontwikkeling.
Onderhouden van contacten met diverse partners, zoals gemeenten, waterschappen, ontwikkelaars, bedrijven en particulieren in het kader van de juridische aspecten van een gebiedsontwikkeling.
Adviseren over marktbenadering, het begeleiden en aansturen van uitbesteding van diensten.
Kandidaat omschrijving

Wij zijn op zoek naar een juridisch adviseur gebiedsontwikkeling die voldoet aan het volgende profiel:

een afgeronde academische opleiding (mr., master) Nederlands Recht;
minimaal drie jaar ervaring als juridisch adviseur op het terrein van de rechtsgebieden gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en bestuursrecht bij een overheidsorganisatie;
actuele kennis van en ervaring met het toepassen van gebiedsontwikkeling, de Wet Ruimtelijke Ordening en de Algemene Wet Bestuursrecht;
bij voorkeur ervaring met het opstellen van intentie-, samenwerkings-, bestuurs- en bevoegdhedenovereenkomsten vanuit een gebiedsontwikkeling bij een overheidsorganisatie;
ervaring met de juridische advisering over of uitvoering van gebiedsontwikkeling bij een provinciale overheid is een pré;
bij voorkeur ervaring met het adviseren van bestuurders;
actuele kennis van en ervaring met het toepassen van Waterwetgeving en Milieuwetgeving en Natuurwetgeving bij een overheidsorganisatie is een pré;
analytisch vermogen, in staat om logisch te redeneren en hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
oplossings- en resultaatgericht;
durft beslissingen te nemen en doortastend;
in staat zich mondeling goed uit te drukken en uitstekende redactionele vaardigheden;
flexibele instelling, communicatief en in staat zowel zelfstandig èn in teamverband te werken;
gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Een mooie job voor jou? Neem dan snel contact met ons op. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van de sollicitatie.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten