Strategisch adviseur / projectleider planstudie infrastructuur

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
28-04-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Arnhem
Reacties
0
Bekeken
425
Status
Gesloten
Referentie
IGB65126384

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2547 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een strategisch adviseur / projectleider planstudie infrastructuur die in staat is in het geheel een planstudie / planologische procedure te doorlopen.

Wie?

Onze opdrachtgever is een provincie. Ruim 1100 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooiere provincie voor bijna 2 miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling.

De afdeling Uitvoering Werken van de Provincie Gelderland is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. De afdeling bestaat uit 3 teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken en Regiotaxi (ABGR). In totaal telt de afdeling momenteel circa 80 medewerkers.

Het team Projectmanagement & Concessiebeheer (PMCB) verzorgt projectmanagement op het gebied van Infra, openbaar vervoer (OV), Bodem en saneringsprojecten en is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van OV-concessie. Daarnaast zijn medewerkers actief op het gebied van stortplaatsbeheer en verkeersveiligheid.

Momenteel is de provincie volop bezig met de planstudie voor het Onderliggend wegennet van de A15. Het Rijk stelt een Tracébesluit op voor de aanleg van de A15 en de verbreding van de A12. Aansluitend daarop stelt de provincie voor 3 wegvakken op het onderliggend wegennet een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op conform de bestuurlijke afspraken dient het ontwerpplan voor 1 oktober 2016 ter inzage te liggen.

U bent werkzaam voor de planstudie voor het Onderliggend wegennet van de A15. U valt onder directe verantwoordelijkheid van de projectmanager en werkt in het kernteam nauw samen met de verschillende vakdisciplines.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U adviseert de projectmanager op allerlei niveaus, van bestuurlijke stukken tot en met detailonderzoeken.

 • U begeleidt bij:- Vormvrije MER-beoordeling.

 • Het opstellen van het inpassingplan.

 • Milieuonderzoeken en het aansturen van onderzoeksbureaus (inhoudelijk).

 • Veldonderzoek en het aansturen van onderzoeksbureaus (inhoudelijk).

 • Het integraal ontwerpproces.

 • De landschappelijk inpassing.

 • FF-wetonderzoek.

 • Nb-wet onderzoek

 • U stemt hogere grenswaarde onderzoeken af.

 • U bereidt bestuurlijke stukken voor: minuten, statennotities, tracékeuzenotities.

 • U stemt af met provinciale inhoudelijke specialisten.

 • U bent verantwoordelijk voor omgevingsmanagement (gemeente, bedrijven en particulieren).

 • U adviseert over:- Het plan van aanpak.

 • Risico’s.

 • Planning.

 • De samenwerking met Rijkswaterstaat.

 • U organiseert informatieavonden.

 • U beantwoord brieven en reacties.

 • U stelt reactie- en/of zienswijzenota op.

 • U toetst stukken en bewaakt de integraliteit.

Eisen

 • U beschikt over academisch werk- en denk niveau op het gebied van Planologie en/of Civiele Techniek. Dit heeft u opgedaan door een combinatie van een afgeronde hbo-opleiding met minimaal 10 jaar recente relevante planologische en/of civiele werkervaring of een afgeronde academische opleiding met minimaal 5 jaar recente relevante planologische en/of civiele werkervaring.

 • U hebt aantoonbare ervaring opgedaan in de periode 2011-2016 met het (laten) opstellen van Provinciale Inpassingsplannen en Tracébesluiten op het gebied van weginfrastructuur.

 • U hebt aantoonbare ervaring opgedaan in de periode 2011-2016 met het begeleiden van integrale ontwerpprocessen van gebiedsontsluitingswegen en provinciale rondwegen, waarbij naast de civiele elementen ook de milieucomponenten een volwaardige plaats hebben.

 • U hebt aantoonbare ervaring met omgevingsmanagement bij stakeholders (gemeente, bedrijven en particulieren).

 • U hebt bij voorkeur ervaring met de interne werkprocessen en procedures van Rijkswaterstaat.

 • U beschikt over specifieke kennis van en ervaring op het gebied van: ruimtelijke ordening, planologie, verkeerskunde, wegontwerp, landschappelijke inpassing, grondverwerving, geluidsaspecten, FF-wet en de Nb-wet.

 • U hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijke organisatie, de werkwijze van en in het politiek-bestuurlijke krachtenveld en ervaring als gesprekspartner met het politieke bestuur.

 • U hebt ten minste 3 gewichtige besluitvormingsstukken geschreven.

Waar?

Arnhem

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 20 -24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2016, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 20 mei aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten