Projectleider/ Bedrijfsprocesmanager Domein Inkomen Utrecht

Opdrachtgever
OSI-8 Detachering BV
Geplaatst op
28-04-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Nee
Reacties
5
Bekeken
895
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Bij deze sluiten we de aanvraag. Helaas hebben we niet de juiste kandidaat kunnen vinden. Met name kennis van het gemeentelijke domein Inkomen ontbrak bij kandidaten en de ervaring bij een of meerdere van de 4 grootste Gemeenten in Nederland

Desalniettemin bedankt voor het aanbieden


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2547 opdrachten

Omschrijving

Start Inhuur

Zo spoedig mogelijk

Eind Inhuur

31 december 2017

Aantal uren per week

32-36 uur

Functie bevindt zich op Salarisschaal 11

Gespreksdatum matchingsgesprek

Dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei 2016

Dit is de opdracht Het programma Professional Portal Innovatie realiseert de vernieuwing van de werkprocessen en de ondersteunende IT systemen binnen het domein Werk en Inkomen van de 4 grootste gemeenten in Nederland (G4). Het programma is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van deze vernieuwing. Het biedt een nieuwe werkwijze voor professionals in de backoffice van het Werk en Inkomen domein van de G4. Zij hebben hiermee toegang tot het Werk-, Inkomens- en Voorzieningendossier van hun klanten. Burgers (en bedrijven) maken gebruik van de nieuw aan te bieden functionaliteiten om zelf vanuit huis of kantoor zaken aan te vragen, hun dossier in te zien, wijzigingen door te geven etc. De innovatie vervangt, vanuit het gezichtspunt van de professional (op termijn) de bestaande applicaties.

Het programma is erop gericht om de overeengekomen producten op een juiste en zorgvuldige wijze te laten landen en (daarmee) vorm te geven aan de gewenste implementatie en transitie. Dat betekent dat middels het programma geborgd wordt dat de juiste inhoudelijke inbreng geleverd wordt in het G4 ontwikkelwerk en dat door middel van de implementaties en transities geborgd wordt dat het programma aansluit bij overige ontwikkelingen.

Ontwerp en ontwikkeling
▪ Je inventariseert en verzamelt de behoeftes vanuit het primaire proces, de Unit Inkomen (de business) en stuurt op procesverbeteringen;
▪ Je brengt in kaart, onderhoudt en managet het stakeholderlandschap;
▪ Je bouwt en onderhoudt goede contacten met de Unit Inkomen en zorgt voor draagvlak;
▪ Je priori teert juist en tijdig de ontwerpbeslissingen in de Unit Inkomen zodat ontwikkel- en bouwactiviteiten tijdig en samenhangend plaatsvinden;
▪ Je verzamelt proactief, deelt en versnelt leereffecten van procesverbeteringen binnen Unit en binnen de samenwerking op G4 niveau;
▪ Je stuurt het ontwikkelen van het procesontwerp, standaardisatie, procesperformancemetingen en KPI’s;
▪ Je levert een bijdrage aan de verander- en implementatiegereedheid voor verbeteringen in de Unit Inkomen.

Implementatie en transitie
▪ Je ondersteunt de transitie- en implementatieprojecten, uitgaande van de business impact (overeenstemmend met het programmaplan);
▪ Je levert een belangrijke bijdrage in de realisatie van de business case;
▪ Je onderhoudt actief contacten met ander procesmanagementorganisaties (G4) om kennis en ervaringen te delen.
Monitoren en verbeteren
▪ Je monitort en rapporteert over procesprestaties en identificeert mogelijkheden voor verbetering;
▪ Je inventariseert en evalueert verander- en verbetervoorstellen uit de organisatie en brengt deze in G4;
▪ Je inventariseert, documenteert en verspreidt best practices voor hergebruik;
▪ Je onderhoudt actief contact met andere bedrijfsprocesorganisatie (G4) om kennis en ervaringen te delen;
▪ Je initieert verbeteringen (ontwerp en ontwikkeling).

Plek in de organisatie
De Bedrijfsprocesmanager (BPM) voor het domein Inkomen is voor de gemeente Utrecht de gedelegeerde bedrijfsproceseigenaar en is met mandaat verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen in G4-verband. De BPM is de verbinder binnen de gemeente Utrecht en creëert en onderhoudt een nauwe samenwerking met het primaire proces (en de transitie). In dit kader is hij/zij degene die het procesmanagementnetwerk in het eigen domein inricht, inclusief het betrekken van de bedrijfsproceseigenaar. Dit doe je in zeer nauw samenwerking met een bedrijfsprocesdeskundige en een procesdeskundige binnen de gemeente Utrecht en in samenwerking met de G4.

Taak van het onderdeel
Werk en Inkomen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad. Tevens draagt Werk en Inkomen zorg voor bijstandsverlening en toeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk (Wet Werk en Bijstand), de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening in Utrecht, armoederegelingen en bijzondere bijstand, individuele voorzieningen op grond van de WMO en Schuldhulpverlening. Werk en Inkomen is continu in beweging; de wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. De organisatie voert de Participatiewet uit en levert een bijdrage aan de andere decentralisaties op het sociaal domein zoals decentralisatie AWBZ en jeugdzorg. Aan de veranderingen zijn forse bezuinigingen gekoppeld. Werk en Inkomen richt zich op innovatie om ook in de toekomst faire en fatsoenlijke dienstverlening te kunnen bieden aan klanten en om goede resultaten te behouden.

Dit breng je mee

Persoonlijk profiel
▪ Stevige persoonlijkheid;
▪ Kritisch kunnen reflecteren;
▪ Communicatief zeer vaardig (mondeling en schriftelijk); ▪ Meedenken en oplossingen bieden;
▪ In teamverband werken (verbinden);
▪ Sensitiviteit; ▪ Inspirerend, initiatiefrijk en resultaatgericht;
▪ In staat om meerdere rollen te vervullen: bewaken, duwen, trekken, ondersteunen, confronteren en sparren.

Competenties
▪ Analytisch en sterk conceptueel vermogen;
▪ Structureel en organisatorisch;
▪ Signaleren en verbanden leggen in diverse informatiestromen;
▪ Communicatief en sociaalvaardig;
▪ Oplossings- en resultaatgericht;
▪ Creativiteit in het implementeren van nieuwe functionaliteit;
▪ Leiderschap op groepsniveau;
▪ In staat om mensen te motiveren en overtuigen d.m.v. goed ontwikkelde en invloedrijke vaardigheden zoals sensibiliteit en tact.

Kennis en ervaring
▪ HBO niveau (eis);
▪ Ruime kennis en werkervaring binnen het domein Inkomen van een gemeente (eis);
▪ Kennis en ervaring als projectleider;
▪ In staat om zowel strategisch en conceptueel processen vorm te geven alsook in staat om sturing te geven aan detail procesontwerp;
▪ Op inhoud goed op de hoogte zijn van de gevolgde processen, wettelijke kaders op hoofdlijnen van functionaliteiten domein Inkomen;
▪ Aantoonbare ervaring in het managen van verwachtingen bij verschillende groepen;
▪ Ervaring met procesontwerp;
▪ Ervaring met vertaling van business-uitdagingen naar informatiseringsoplossingen.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  28-04-2016 19:54
  Plaats
  Bleiswijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-04-2016 09:43
  Plaats
  Vlaardingen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-05-2016 14:29
  Plaats
  KROMMENIE

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-05-2016 15:27
  Plaats
  Lelystad

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  09-05-2016 11:43
  Plaats
  Oisterwijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten