Projectleider/teamleider Architectuur & Ontwerp

Opdrachtgever
Hinttech Staffing
Geplaatst op
30-04-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
4
Bekeken
995
Status
Gesloten
Referentie
VP96160

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 160 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

Beste freelancer,

Wij zoeken voor ICTU een projectleider/teamleider Architectuur & Ontwerp.
Wil jij een bijdrage leveren aan de Basisregistratie Personen die een belangrijke pijler vormt voor de gehele Nederlandse overheid en organisaties met een publieke taak? Lees dan snel verder!

Inzet

Locatie werkzaamheden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag

Gewenste aanvangsdatum

Z.s.m.

Verwachte einddatum

31 december 2016 met nadrukkelijk de mogelijkheid tot verlenging van het contract

Aantal uren inzet per week

40 uur

Gewenste dagen in de week inzet: 5 dagen

Interesse? Reageren kan tot maandag 9 mei voor 10 uur!

Context

Operatie BRP werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige lokale gemeentelijke basisadministraties en centrale GBA-V(oorziening). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen en gebruiken de gegevens voor hun taken en dienstverlening. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken  – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten

 1. Het project Ontwerp en Realisatie (O&R) met onder andere een Architectuur & Ontwerp team waar de basis wordt gelegd voor de verdere uitwerking door een aantal bouwteams. De bouwteams realiseren de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen als ook dat tijdens het migratie- en implementatietraject de huidige gegevensset en voorzieningen kunnen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd. Hiervoor worden onder meer Migratievoorzieningen gerealiseerd. Naast deze teams kent project O&R ook een Integratie & Test team, een Validatieteam (wo. productiedatatesten en proeftuinen) en een klein PMO team.

 1. Het project Acceptatie en Implementatie voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen. 

Binnen het project O&R is men op zoek naar een ervaren projectleider/teamleider Architectuur & Ontwerp (A&O). De projectleider/teamleider A&O is een drijvende kracht binnen project O&R, voelt eigenaarschap, kijkt over de randen van het eigen domein heen, zoekt verbinding en is niet bang om verschil in inzicht bloot te leggen en op te lossen.

Taakomschrijving

De projectleider/teamleider A&O is verantwoordelijk voor de organisatie van/aan de voorkant van het voortbrengingsproces en bewaakt samen met de andere teamleiders dat aan het eind van dit proces de resultaten aansluiten op de gewenste uitkomsten. Dit houdt in dat hij/zij:

 • leiding geeft aan een team architecten en (LO) specialisten enerzijds en een team functioneel ontwerpers anderzijds (samen +/- 15 FTE) en verantwoordelijk is voor de voortbrenging van door hen op te leveren producten (incl. planning en voortgangsbewaking);

 • zorgdraagt voor het inhoudelijk overzicht van de functionaliteiten en nadere detaillering in Epics en overige posten van hetgeen dient te worden gerealiseerd;

 • zorgdraagt voor het overzicht van de volgordelijkheid van het werk dat nog dient te worden gerealiseerd;

 • zorgdraagt voor de vertaling van de eindsituatie in en oplevering van de diverse benodigde architectuur, (globaal en logisch) ontwerp en kaderdocumenten;

 • als trekker en in afstemming met de andere teamleiders zorgdraagt voor een (plateau)planning;

 • zorgdraagt voor de vertaling van de diverse architectuur, (globaal en logisch) ontwerp en kaderdocumenten in specifieke usecasebeschrijvingen en allerhande andere door de functioneel ontwerpers op te leveren producten ten behoeve van de bouw & testteams en een omvangbepaling van het werk dat door de bouw en testteams moet worden opgepakt;

 • bewaakt continu de samenhang tussen de werkpakketten, de (focus op de) voortgang van werkpakketten en of deze in de juiste volgorde worden gerealiseerd;

 • verantwoordelijk is voor het changeproces;

 • nauw samenwerkt met de teamleiders Bouw & Test (BT), Integratie & Test (I&T) en Validatie;

 • verantwoording aflegt over de uitvoering, de middeleninzet, het beheer en de resultaten van A&O;

 • zorgdraagt voor de overdracht van informatie, kennis, kunde en projectresultaten aan de beheerorganisatie;

 • zorgdraagt voor de overdracht van de benodigde inhoudelijke kennis over de centrale voorzieningen aan de implementatieondersteuners.

De projectleider/teamleider A&O valt hiërarchisch onder de projectleider Ontwerp en Realisatie en maakt deel uit van het projectmanagementteam.

Gewenst profiel

Opleiding

 • universitair werk- en denkniveau;

 • opleiding c.q. certificering op het gebied van projectmanagement ;

 • uitdrukkelijke voorkeur voor een opleiding zoals informatica.

Kennis en ervaring

 • specifieke kennis van en recente ervaring (5+ jaar vereist) met de realisatie van software voorzieningen in het kader van grote en complexe veranderings-, systeemontwikkelings-, conversie- en migratietrajecten;

 • recente (hands-on) ervaring met eind/deel verantwoordelijkheid voor projectmanagement in een organisatorische context bestaande uit een groot aantal actoren en partijen in de private en/of publieke sector (recente ervaring met grote complexe projecten vereist);

 • kennis van en ervaring met leiding van iteratieve ICT ontwikkelprojecten en meer in het bijzonder SCRUM en daarbij behorende tooling zoals Jira. (recente ervaring met leidinggeven aan SCRUM-trajecten vereist);

 • ervaring met de GBA, BRP en burgerzaken geldt als een pré;

 • ervaring met architectuur en ontwerp is een pré;

 • zeer goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;

 • kandidaat is van nature een verbindende factor;

 • kandidaat heeft aantoonbare resultaat verantwoordelijkheid in een complexe organisatorische omgeving;

 • aantoonbare ervaring met het aansturen van een team professionals (senior architecten en specialisten);

 • aantoonbare ervaring met het aansturen van een team functioneel ontwerpers;

 • aantoonbare ervaring met het leggen van verbinding met ketenpartners (zowel binnen als buiten het project).

Eisen

 • Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze een universitair werk/denkniveau heeft, een opleiding c.q. certificering op het gebied van Project Management op zak heeft en voldoet aan de (minimale) vereisten bij kennis en ervaring;

 • De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;

 • Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.

Wensen

Opleiding en certificering: Hoe meer de genoten relevante opleiding/scholing des te hoger de beoordeling.

Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen: Hoe meer aantoonbare kennis en ervaring in vergelijkbare rollen, des te hoger de beoordeling.
Complexiteit van uitgevoerde opdrachten: Hoe langduriger de kandidaat een soortgelijke rol heeft vervuld in een complexe omgeving met meerdere participanten en belangen en daarin bewezen heeft goed te kunnen functioneren, des te hoger de beoordeling.
Uiteraard speelt ook het tarief een rol in de beoordeling.

Reageren?
We zien graag je CV, tarief, motivatie en details rondom beschikbaarheid tegemoet, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Met vriendelijke groet,
Hinttech Staffing

Hinttech is sinds 2007 een gecontracteerde (ICT) resource partner van ICTU.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  01-05-2016 09:37
  Plaats
  Ouderkerk aan de Amstel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-05-2016 09:11
  Plaats
  Zeewolde

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-05-2016 09:54
  Plaats
  Alkmaar

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-05-2016 09:59
  Plaats
  Maarssen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten