Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
02-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Arnhem
Reacties
0
Bekeken
375
Status
Gesloten
Referentie
IGB65419742

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2509 opdrachten
 • Yacht bv 33 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een juridisch adviseur met actuele kennis van en ervaring met het toepassen van gebiedsontwikkeling, de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht.

Wie?

Onze opdrachtgever is een provincie. De provincie realiseert haar maatschappelijk opgaven die voortvloeien uit het coalitieakkoord in samenwerking met haar partners. De provinciale rol daarin is die van aanjager, facilitator en partner. Via een programmatische aanpak wordt ingespeeld op de ambities die de politiek zich stelt.

De provincie zoekt een juridisch adviseur die in staat is de programma’s juridisch te ondersteunen en specifiek een belangrijke rol zal spelen in het expertiseteam gebiedsontwikkeling.

Binnen de provincie wordt de inzet van de juridisch adviseurs centraal aangestuurd. De inzet wordt bepaald op grond van opdrachten die vanuit de organisatie worden opgepakt. U kunt worden ingezet voor alle organisatieonderdelen, maar zal vooral worden ingezet voor de gebiedsontwikkelingsprogramma’s. Dit team voert, al dan niet in samenwerking met andere overheden, projectmatig taken uit met als doel fysieke veranderingen te realiseren die ze in opdracht krijgt. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams bestaande uit projectleiders, (juridisch geschoolde) planologen, ecologen & milieukundigen, stedenbouwkundigen & landschapsdeskundigen, planeconomen, grondstrategen, vastgoeddeskundigen en specialisten op het gebied van proces & contractvormen. Door samen te rekenen, tekenen en ondertekenen levert zij de instrumentenmix om de gewenste fysieke verandering te realiseren. Daarnaast geeft het expertiseteam advies op het gebied van planeconomie, ontwerp, grondstrategie, milieu, natuur en energie. Deze multidisciplinaire teams zijn veelal vanuit het integraal projectmanagement (IPM) model georganiseerd. Vanuit de samenwerking binnen de multidisciplinaire teams bent u tevens in staat om te adviseren over contractbeheer.

De programma’s worden uitgevoerd door kleine teams. Het werken in deze teams vraagt om meedenken met de teams en een hands on-mentaliteit. U zult in korte tijd de belangrijke dossiers eigen moeten maken om die direct te juridisch te kunnen ondersteunen

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U denkt en handelt projectmatig vanuit de Gelderse Aanpak gebiedsontwikkeling.

 • U geeft aan welke onderwerpen, vanuit juridisch perspectief, op welk moment binnen een     gebiedsontwikkeling(proces) besproken moeten worden en maakt hierover keuzes.

 • U zorgt dat haalbare en voor alle partijen in een gebiedsontwikkeling acceptabele afspraken worden gemaakt waarmee de provincie een overeenkomst aangaat.

 • U signaleert proactief dat er op de juiste momenten, de juiste afspraken, tussen de juiste partners worden gemaakt.

 • U stelt onder andere intentie-, samenwerkings-, bestuurs- en bevoegdhedenovereenkomsten op vanuit een gebiedsontwikkeling.

 • U bent de intermediair over in voorbereiding zijnde overeenkomsten tussen projectleider en andere afdelingen, zoals juridische zaken, subsidieverlening, financiën en bodem.

 • U onderhoudt contacten met diverse partners, zoals gemeenten, waterschappen, ontwikkelaars, bedrijven en particulieren in het kader van de juridische aspecten van een gebiedsontwikkeling.

 • U adviseert over marktbenadering, het begeleiden en aansturen van uitbesteding van diensten.

 • U adviseert over gewenste (bestuurlijk) organisatorische samenwerkingsvormen tussen partners in een gebiedsontwikkeling.

 • U bent in staat is om steun te vinden voor oplossingen bij andere stakeholders binnen de organisatie (andere programma’s, andere afdelingen) en buiten de organisatie (andere overheden, private partijen en hun adviseurs).

 • U geeft duidelijk de juridische kaders kan aan en hebt daarbij oog voor bestuurlijke ambities.

 • U moet indien ook ongevraagd advies geven.

 • U doet voorstellen voor het bewaken van die uniformiteit.

 • U streeft naar uniformiteit in de provinciale juridische advisering.

 • U denkt vanuit de politieke opgaven, zoekt naar mogelijkheden en brengt risico’s in beeld daar waar grenzen verkend moeten worden en voelt zich mede verantwoordelijk voor het behalen van het best mogelijke resultaat. U bent scherp in analyses en kan deze op een duidelijke en overzichtelijke wijze overbrengen op collega’s binnen de programma’s.

 • U helpt collega’s door kennisoverdracht waar mogelijk zelfstandig verder te kunnen met juridische vraagstukken.

Eisen

 • U hebt een afgeronde academische opleiding Nederlands Recht.

 • U beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2016) bij een overheidsorganisatie als juridisch adviseur op het terrein van de rechtsgebieden gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en bestuursrecht.

 • U hebt aantoonbaar actuele kennis van en ervaring met het toepassen van gebiedsontwikkeling, de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht.

 • U hebt aantoonbare ervaring (opgedaan in de periode 2013-2016) bij een overheidsorganisatie met het juridisch adviseren op het terrein van gebiedsontwikkeling.

 • U hebt aantoonbare aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2013-2016) met het opstellen van intentie-, samenwerkings-, bestuurs- en bevoegdhedenovereenkomsten vanuit een gebiedsontwikkeling bij een overheidsorganisatie.

 • U beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met de juridische advisering over of uitvoering van gebiedsontwikkeling bij een provinciale overheid.

 • U hebt aantoonbare ervaring (opgedaan in de periode 2013-2016) met het adviseren van bestuurders.

 • U beschikt aantoonbaar over actuele kennis van en ervaring met het toepassen van Waterwetgeving en Milieuwetgeving en Natuurwetgeving bij een overheidsorganisatie.

Waar?

Arnhem

Wanneer?

De functie is per direct beschikbaar voor 32-36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2016, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór dinsdag 17 mei aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten