Adviseur omgeving

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
03-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
442
Status
Gesloten
Referentie
IGB65507552

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2555 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een adviseur omgeving met ervaring met strategische omgevingsmanagement, planstudies, opstellen specificatie eisen van klanten, stakeholdermanagement, contractvoorbereiding en conditionering dijkversterkingen.

Wie?

Onze opdrachtgever neemt maatregelen om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied op peil te houden. In plaats van een vast zomerpeil komt er een streefpeil met een onder- en een bovengrens waarbinnen het peil mag bewegen. De organisatie geeft hiermee uitvoering aan de Deltabeslissing IJsselmeergebied.

De aan- en afvoer van water bepaalt de waterstanden in het IJsselmeergebied. Het meeste water stroomt via de IJssel het IJsselmeer in. Het overige water komt van regen, beken, kleine rivieren, afwateringssluizen of gemalen. Onze opdrachtgever reguleert de waterstand door middel van peilbeheer. In tijden van droogte zorgen ze voor voldoende zoetwater. In natte periodes zorgen ze juist voor voldoende afvoermogelijkheden om wateroverlast of overstromingen te voorkomen. Het water van het IJsselmeer wordt dan via de spuisluizen in de Afsluitdijk afgevoerd naar de Waddenzee.

Met het nieuwe peilbesluit geeft onze opdrachtgever uitvoering aan de Deltabeslissing, die de minister van infrastructuur en milieu in 2014 nam. De beslissing schrijft het flexibele zomerpeil voor en bepaalt dat het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer tot 2050 niet meestijgt met de zeespiegel.

U bent werkzaam voor het IPM-team van het project IJsselmeer: zoetwatervoorraad op peil.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U levert een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur.

 • U bent verantwoordelijk voor uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering op het gebied van omgevingsmanagement in het aanleg- en onderhoudsproject.

 • U bent intermediair tussen de projectorganisatie en de omgeving in 1 of meer aanleg- of onderhoudsprojecten.

 • U zorgt, vanuit het perspectief van netwerkbelang, voor de inhoudelijke verbinding met stakeholders.

 • U zorgt binnen diverse projecten voor de inhoudelijke ondersteuning voor tactisch omgevingsmanagement.  U geeft bijvoorbeeld informatie en levert de benodigde overzichten aan.

 • U maakt inhoudelijke analyses van plannen en wensen van interne en externe stakeholders en bezie je de effecten op basis hiervan geeft u passende adviezen.

 • U monitort effecten van extern optreden vanuit uw eigen organisatieonderdeel en/of werkproces en adviseert over bijstellingen.

 • U verzorgt de communicatie: u geeft bijvoorbeeld antwoord op publieksvragen en u informeert omwonenden en andere belanghebbenden. Hierover stemt u af met betrokkenen, zoals de communicatieafdeling.

 • U signaleert (externe) ontwikkelingen die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden en analyseert deze.

 • U houdt de geformuleerde projectresultaten continu in het vizier.

 • U draagt bij aan het inkoopproces vanuit omgevingsmanagement, waaronder de inkoop op projectcommunicatie.

 • U hebt inzicht in relevante interne en externe omgeving en ketens op operationeel niveau.

 • U bouwt en onderhoudt een netwerk op operationeel niveau met diverse externe partijen in relatie tot u project, zoals gemeenten, belangenorganisaties en particulieren. U creëert hiermee effectieve samenwerkingsrelaties.

 • U kunt de omgeving gewenst beïnvloeden en draagt het gezicht en het imago van Rijkswaterstaat uit.

 • U deelt binnen het projectteam als inhoudelijk expert uw kennis.

 • U communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen en resultaten van monitoring en inventarisaties

 • U vindt het een uitdaging om proactief bij te dragen aan het verbeteren van processen binnen operationeel omgevingsmanagement.

 • U draagt aantoonbaar bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis.

Eisen

 • U beschikt over een hbo werk- en denkniveau in de richting van sociale geografie, planologie en/of bestuurskunde.

 • U hebt ervaring op het gebied van omgevingsmanagement bij grote infrastructurele projecten.

 • U hebt ervaring met strategische omgevingsmanagement, planstudies, opstellen specificatie eisen van klanten, stakeholdermanagement, contract voorbereiding en conditionering dijkversterkingen.

 • U hebt ervaring met de informatiesystemen GRIP en Relatics.

 • U hebt inzicht in en kennis van infrastructuur en ervaring in de werkwijze in relatie tot uw eigen werkpakket.

 • U hebt aantoonbare kennis en ervaring van omgeving en/of ketens, relevante spelers en hun rol en positie.

 • U hebt kennis van de stakeholders IJsselmeer en Markermeer.

 • U hebt kennis van en ervaring met BVP-werkwijze.

Waar?

Utrecht / Lelystad

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind maart 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór donderdag 12 mei aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten