Programmamanager WOZ - De Basis op Orde

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
03-05-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
100
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
637
Status
Gesloten
Referentie
20118931

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118931 Tijdelijke inhuur

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Programmamanager WOZ - De Basis op Orde

Profiel Organisatie

Belastingen is het onderdeel van de gemeente Amsterdam dat verantwoordelijk is voor het heffen en invorderen van belastingen die de gemeente mag opleggen aan inwoners, bezoekers en eigenaren van onroerende zaken in de stad. De gemeente voert een groot aantal taken uit in het belang van de burgers en de stad.

Profiel Afdeling

Het programma is in 2014 gestart naar aanleiding van de jaarlijkse inspectie van de Waarderingskamer (Waka). De Waka constateerde dat de kwaliteit van de objectkenmerken net voldoende was, maar het jaar erna substantieel beter moest zijn.

De kern van het programma is daarom het project Basis op Orde. Daarin worden werkinstructies opgesteld, processen heringericht, opleidingen gegeven en worden de objectkenmerken van woningen en niet-woningen systematisch onderzocht en waar nodig verbeterd. Het programma is inmiddels in een uitvoerende fase aanbeland. Er is een team geformeerd dat primaire en secundaire objectkenmerken systematisch controleert.

Een tweede project betreft de WOZtoets. Dit is een webapplicatie waarmee burgers inzage krijgen in hun WOZ-gegevens en zo nodig correcties kunnen aanbrengen. De WOZtoets moet dit jaar verder worden uitgerold over 2 à 3 stadsdelen (circa 40.000 woningen). In 2017 volgen dan de laatste stadsdelen (nog eens 40.000 woningen). Daarnaast moet worden gewerkt aan de beheersituatie.

Een derde project betreft de voorbereiding op de openstelling van het WOZ-loket per 1 oktober 2016. Hier gaat het om het anticiperen op mogelijke reacties van burgers en daarop adequate maatregelen inrichten.

Het vierde en laatste project betreft het ontwikkelen van een systematiek voor het inzichtelijk maken van de kosten en de opbrengsten van de WOZ-uitvoering (opbrengsten en perceptiekosten).

Profiel Opdracht

Voor deze projecten wordt van de programmamanager niet alleen sturing verwacht, maar ook een inhoudelijke bijdrage (meedenken over risico's, mogelijke maatregelen, oplossingen, kwaliteitsbewaking processen en documenten en dergelijke).

De programmamanager levert ook zelf een wezenlijke bijdrage aan het opstellen van diverse stukken, ook buiten voortgangsrapportages om.
De programmamanager is tot slot tevens trekker van de herwaarderingsprocessen, wat inhoudt dat het programma in overleg met het lijnmanagement bepaalt welke prioriteiten in de reguliere herwaardering gelden.

De programmamanager is tot slot tevens trekker van de herwaarderingsprocessen, wat inhoudt dat het programma in overleg met het lijnmanagement bepaalt welke prioriteiten in de reguliere herwaardering gelden.

De programmamanager faciliteert het bereiken van de doelstellingen van het programma binnen de gestelde kaders ten aanzien van kwaliteit, geld en tijd; bewaakt de voortgang en stuurt zo nodig bij; bewaakt de samenhang tussen de vier projecten in het programma; bewaakt de samenhang met de andere programma's van Belastingen; is zelf projectleider van het grootste project binnen het programma (Basis op Orde) en is trekker van de drie WOZ-waarderingsprocessen (woningen, courante niet-woningen, incourante niet-woningen). De programmamanager rapporteert aan de stuurgroep, die onder voorzitterschap staat van de directeur Belastingen. Tevens zijn er viermaandelijkse rapportages aan de Toezichtcommissie.

Werkzaamheden

 • projectleiding

 • voorbereiden stuurgroepvergaderingen

 • beoordelen procesbeschrijvingen en werkinstructies WOZ-processen

 • opstellen voortgangsrapportages voor stuurgroep en toezichtcommissie

 • ad hoc advisering aan MT Belastingen over ontwikkelingen die de WOZ in brede zin en het programma in enge zin raken.

Functie eisen

 1. U beschikt over aantoonbaar WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en een minimaal behaald WO diploma.

 2. U heeft aantoonbare kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van de WOZ.

 3. U heeft aantoonbare ervaring met programmamanagement in een politiek-bestuurlijke omgeving.

 4. U heeft gedegen kennis van WOZ-processen en aantoonbare aansturing van WOZ-projecten en/of WOZ-processen.

 5. U heeft kennis van bedrijfsvoering en meer in het bijzonder kostentoerekeningsmethoden.

 6. U heeft aantoonbare kennis van projectmanagement.

Competenties

 • Overtuigingskracht

 • Resultaatgerichtheid

 • Omgevingsbewustzijn

 • Plannen

 • Schrijfvaardigheid

Functie wensen

 1. U heeft ervaring met programmamanagement in een politiek-bestuurlijke omgeving bij een van de G4 gemeenten.

 2. U heeft kennis van programmamanagement (MSP en Prince Practitioner).

 3. U heeft ervaring met projecten op het gebied van burgerparticipatie in de WOZ (mijnWOZ/voormelding).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

zsm

Duur

6 maanden

Optie op verlenging

ja

Inzet

36 uur per week

Tarief

circa € 100,00

Sluitingsdatum

13-05-2016

Sluitingstijd

09:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
•CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;
•Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;
•Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
•Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
•Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
•Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
•U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten