Senior Contractmanager

Opdrachtgever
Pro10
Geplaatst op
04-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
85,00
Op locatie
Amersfoort, Ooij (Millingen) en Deventer
Reacties
0
Bekeken
467
Status
Gesloten

Omschrijving

Gemiddeld 20 uur per week op regiebasis.

Hoofdonderdelen contractmanagement

Het projectteam van Staatbosbeheer is ingericht conform het IPM model (integraal Project Managementl) van Rijkswaterstaat. De hoofdonderdelen van de contractmanager zijn:

 • Voeren van het contractmanagement voor de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) namens Staatsbosbeheer voor de UAVgc-overeenkomst Herinrichting Millingerwaard (grondwerkcontract);

 • Voeren van het contractmanagement voor de Systeemgerichte Contractbeheersing namens Staatsbosbeheer van de UAVgc-overeenkomst Sloop, Sanering en Inrichting Kekerdomse Duin (sloop en bodemsaneringscontract).

De dienst SCB is uitbesteed aan Ingenieursbureaus die de gevraagde senior contractmanager van Staatbosbeheer ondersteunen en adviseren.

Wat wordt gevraagd?
Het verzoek is om van betreffende senior contractmanager een CV op te stellen conform het gestelde format en een uur tarief inclusief reis en verblijfkosten aan te geven. De inzet vindt voornamelijk plaats op de SBB kantoren in Amersfoort, Ooij (Millingen) en Deventer. Voor het uurtarief is een drempel en plafondbedrag gesteld en voor de inschrijving zijn nadere vereisten opgenomen in deze bijlage.

De inzet betreft een gemiddelde van circa 2,5 dagen (20 uur) per week op regiebasis.

Inschrijvingsvereisten/minimumeisen

Het succes van de functie -uitoefening zal in belangrijke mate worden bepaald door de kennis en kwaliteiten van de senior contractmanager. Ervaring in contractbeheersing onder UAV-GC in de GWW sector is vereist. Indien niet wordt voldaan aan de inschrijvingsvereisten zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

Inschrijfvereisten

 • Minimaal 5 jaar ervaring als senior contractenmanager voor contractbeheersing onder UAV-GC aan opdrachtgeverszijde en

 • Minimaal 1 referentieproject voor een Werk aan opdrachtgeverszijde in de GWW sector met een financiële omvang van meer dan € 1.250.000,- excl. BTW òf in het geval van een Dienst waar sprake is geweest van dienstverlening in de contractuele fase aan de zijde van opdrachtgever, en waarbij processen in relatie tot ontwerp en uitvoering in één contract zijn uitgevoerd, met een aanneemsom van tenminste € 100.000,= excl. BTW. In het referentieproject heeft de gevraagde senior contractmanager opgetreden als contractmanager dan wel deze werkzaamheden onder een andere functienaam uitgevoerd en het werk/dienst volgens de regels der kunst uitgevoerd en tot een goed einde gebracht;

Uitsluiting

Ten behoeve van de Systeem Gerichte Contractbeheersing van het grondcontract en het sloopcontract in de Millingerwaard heeft Staatbosbeheer 2 Ingenieursbureaus gecontracteerd. Deze Diensten zijn gegund aan Haskoning-DHV en Witteveen en Bos. De UAVgc contracten zijn gegund aan de aannemerscombinatie Boskalis & van de Wetering (onderaannemer K3 Delta) voor het grondwerk en aannemer Den Boer voor de sloop en bodemsanering.
Functionarissen van genoemde ingenieursbureaus en aannemers zijn uitgesloten.

Nadere Omschrijving werkzaamheden

 • het coördineren en afstemmen van de SCB tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer grondwerk cq. aannemerscombinatie. Het hoofddoel hierbij is een deugdelijke contractbeheersing waarbij Opdrachtgever kan vertrouwen op een goed werkend project- en kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer;

 • het kritisch beoordelen en constructief vormgeven van reacties van Opdrachtgever op afwijkingen, Verzoek Tot Wijziging (VTW’s) en beoordeling (toetsing/acceptatie) van Documenten welke afkomstig zijn van Opdrachtnemer. In het bijzonder wordt invulling gegeven aan contractwijzigingen m.b.t. de wijzigingen van de contractscope;

 • inhoudelijke aansturing van het Ingenieursbureau welke uitvoerend verantwoordelijk zijn voor het contractprocesbeheer tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor de UAVgc-overeenkomst;

 • het voeren van afstemmingsoverleg welke als doel hebben om het realisatieproces van de herinrichting Millingerwaard binnen de gemaakte afspraken zo ongestoord mogelijk te laten verlopen;

 • operationele afstemming en samenwerking binnen het SBB-projectteam Millingerwaard incl. het bijwonen van de projectteamoverleggen;

 • het proactief invulling geven aan het risicomanagement en de wisselwerking hiervan met de SCB;

 • het leveren van input aan de projectleiding t.b.v. verantwoording

De werkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid van de Projectmanager van het project Millingerwaard uitgevoerd. De taakinvulling en tijdsinzet worden naar verloop van het project gezamenlijk tussen Projectmanager en Contractmanager bepaald en eventueel bijgesteld.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten