Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
03-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Arnhem
Reacties
0
Bekeken
914
Status
Gesloten
Referentie
IGB65546865

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

13-06-2016

Einddatum

31-12-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32-36

Sluitingsdatum

16-05-2016 om 17:00 uur

Wij zoeken een juridisch adviseur gebiedsontwikkeling die in staat is de programma’s juridisch te ondersteunen en specifiek een belangrijke rol zal spelen in het expertiseteam gebiedsontwikkeling.

Binnen de provincie Gelderland wordt de inzet van de juridisch adviseurs centraal aangestuurd. De inzet wordt bepaald op grond van opdrachten die vanuit de organisatie worden opgepakt. De juridisch adviseur kan worden ingezet voor alle organisatieonderdelen, maar zal vooral worden ingezet voor de gebiedsontwikkelingsprogramma’s. Vanwege het bestuurlijke karakter van de programma’s moet de kandidaat goed kunnen omgaan met de bestuurlijke context. Dat betekent dat hij of zij duidelijk de juridische kaders kan aangeven, en daarbij oog moet hebben voor bestuurlijke ambities. Indien nodig moet ook ongevraagd advies worden gegeven. De advisering is oplossingsgericht, waarbij de kandidaat in staat is om steun te vinden voor oplossingen bij andere stakeholders binnen de organisatie (andere programma’s, andere afdelingen) en buiten de organisatie (andere overheden, private partijen en hun adviseurs). Daarnaast wordt uniformiteit in de provinciale juridische advisering nagestreefd. Een onderdeel van de werkzaamheden kan zijn het doen van voorstellen voor het bewaken van die uniformiteit.

De programma’s worden uitgevoerd door kleine teams. Het werken in deze teams vraagt om meedenken met de teams en een hands on-mentaliteit. Daarbij zal de kandidaat zich in korte tijd de belangrijke dossiers eigen moeten maken om die direct juridisch te kunnen ondersteunen. De kandidaat denkt vanuit de politieke opgaven, zoekt naar mogelijkheden en brengt risico’s in beeld daar waar grenzen verkend moeten worden en voelt zich mede verantwoordelijk voor het behalen van het best mogelijke resultaat. De kandidaat is scherp in analyses en kan deze op een duidelijke en overzichtelijke wijze overbrengen op collega’s binnen de programma’s. Door kennisoverdracht helpt de kandidaat collega’s waar mogelijk zelfstandig verder te kunnen met juridische vraagstukken. Samenvattend is de kandidaat flexibel, inventief, en kan deze goed samenwerken met collega’s.

De juridisch adviseur gebiedsontwikkeling speelt zoals eerder gezegd een belangrijke rol in het expertiseteam gebiedsontwikkeling. Dit team voert, al dan niet in samenwerking met andere overheden, projectmatig taken uit met als doel fysieke veranderingen te realiseren die ze in opdracht krijgt. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams bestaande uit projectleiders, (juridisch geschoolde) planologen, ecologen & milieukundigen, stedenbouwkundigen & landschapsdeskundigen, planeconomen, grondstrategen, vastgoeddeskundigen en specialisten op het gebied van proces & contractvormen. Door samen te rekenen, tekenen en ondertekenen levert zij de instrumentenmix om de gewenste fysieke verandering te realiseren. Daarnaast geeft het expertiseteam advies op het gebied van planeconomie, ontwerp, grondstrategie, milieu, natuur en energie. Deze multidisciplinaire teams zijn veelal vanuit het Integraal Project Management (IPM) model georganiseerd. Vanuit de samenwerking binnen de multidisciplinaire teams is de juridisch adviseur gebiedsontwikkeling tevens in staat om te adviseren over contractbeheer.

Werkzaamheden

 • Vanuit de Gelderse Aanpak gebiedsontwikkeling projectmatig denken en doen.

  • Aangeven welke onderwerpen, vanuit juridisch perspectief, op welk moment binnen een             gebiedsontwikkeling(sproces) besproken moeten worden en meedenken over de te maken keuzes.

  • Zorgen dat haalbare en voor alle partijen in een gebiedsontwikkeling acceptabele afspraken worden gemaakt waarmee de provincie een overeenkomst aangaat.

  • Pro-actief signaleren dat er op de juiste momenten, de juiste afspraken, tussen de juiste partners worden gemaakt.

  • Opstellen van onder andere intentie-, samenwerkings-, bestuurs- en bevoegdhedenovereenkomsten vanuit een gebiedsontwikkeling.

  • Intermediair over in voorbereiding zijnde overeenkomsten tussen projectleider en andere afdelingen, zoals juridische zaken, subsidieverlening, financiën en bodem.

  • Adviseren over gewenste (bestuurlijk) organisatorische samenwerkingsvormen tussen partners in een gebiedsontwikkeling.

  • Onderhouden van contacten met diverse partners, zoals gemeenten, waterschappen, ontwikkelaars, bedrijven en particulieren in het kader van de juridische aspecten van een gebiedsontwikkeling.

  • Adviseren over marktbenadering, het begeleiden en aansturen van uitbesteding van diensten.

Functie-eisen

 • aantoonbaar over een afgeronde academische opleiding (mr., master) Nederlands Recht (harde eis).

  • aantoonbaar actuele kennis van en ervaring met het toepassen van gebiedsontwikkeling, de Wet Ruimtelijke Ordening en de Algemene Wet Bestuursrecht (harde eis).

  • aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2016) bij een overheidsorganisatie als juridisch adviseur op het terrein van de rechtsgebieden gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en bestuursrecht (harde eis).

  • aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2013-2016) bij een overheidsorganisatie met het juridisch adviseren op het terrein van gebiedsontwikkeling. 

  • aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2013-2016) met het opstellen van intentie-, samenwerkings-, bestuurs- en bevoegdhedenovereenkomsten vanuit een gebiedsontwikkeling bij een overheidsorganisatie. 

  • aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met de juridische advisering over of uitvoering van gebiedsontwikkeling bij een provinciale overheid. 

  • aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2013-2016) met het adviseren van bestuurders. 

  • aantoonbaar over actuele kennis van en ervaring met het toepassen van Waterwetgeving en Milieuwetgeving en Natuurwetgeving bij een overheidsorganisatie. ​

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten