Projectleider Herbestemming Sporthal

Opdrachtgever
Haagse Hogeschool
Geplaatst op
05-05-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
100
Op locatie
Den Haag
Reacties
4
Bekeken
609
Status
Gesloten
Referentie
Projectleider Herbestemming Spor

Omschrijving

Voor Organisatieonderdeel dienst Facilitaire Zaken & IT, unit Vastgoed & Facility Services, team Huisvesting & Vastgoed zoeken we per direct een interim Projectleider Herbestemming Sporthal, voor een gemiddelde inzet van 16u per week.

 • Indicatie ingangsdatum: z.s.m;

 • Indicatie einddatum: in principe voor het gehele project, bij oplevering conform planning tot en met Q2 2017;

 • Dit betreft een interim opdracht.

Aanleiding
De Haagse Hogeschool (HHS) heeft het plan de bestaande sporthal en annexen aan het Johanna Westerdijkplein te herbestemmen. De nieuwe functies zijn een centrale permanente tentamineringsfaciliteit (eis) en een multifunctionele studentenvoorziening waarin sportfaciliteiten, studieplekken en een ontmoetingsruimte voor de (internationale) studenten worden gecombineerd. Er is gekozen voor een variant, waarin door het realiseren van een verdiepingsvloer alle beoogde functies kunnen worden gefaciliteerd. Deze variant voorziet, in relatie tot de mogelijkheden en kosten, het beste in de behoefte die het onderwijs heeft en levert de meeste kwaliteit op; daarnaast heeft dit het meest positieve effect op de optimalisatie van het ruimtegebruik.

Om tot dit besluit te komen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn, in samenspraak met betrokkenen en potentiele gebruikers, de uitgangspunten voor de te ontwikkelen ruimten benoemd, aanvullende informatie verworven en zijn de uitgangspunten gevalideerd en aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een Functioneel Programma van Eisen en Technisch Programma van Eisen, een kostenraming en een planning. Het van deze raming afgeleide stichtingskostenbudget, vormt samen met het integrale Programma van Eisen en de vereiste oplevermoment dat gelegen moet zijn in Q2 2017, de harde projectkaders waarbinnen het project in opdracht van het College van Bestuur moet worden gerealiseerd. Deze kaders zijn scherp en de opdracht dient zodanig te worden uitgevoerd dat de kaders in balans met elkaar blijven. Om aan deze uitdagende opdracht te kunnen voldoen dient de uitvoering van het plan ‘herbestemming sporthal’ als project te worden bestempeld waarmee een tijdelijke projectorganisatie rondom het project wordt georganiseerd. Vervolgens dient het project gedegen en strak te worden aangestuurd.

Opdrachtformulering

 • Je omschrijft de scope, doelen en kaders van het project helder in een projectplan: de projectopdracht;

 • Je richt een op de projectopdracht toegeruste projectorganisatie in met duidelijke verantwoordelijkheden, taken en rollen. Je stuurt op deze rollen, taken en verantwoordelijkheden maar zorgt tevens voor samenwerking en een gezamenlijke verantwoordelijkheid;

 • Je faseert het project in duidelijke en begrijpelijke fasen met start- en eindpunt en duidelijke ‘deliverables’ en stuurt hier op.

 • Je deelt het stichtingsbudget in deelbudgetten en stuurt hier op.

 • Je zorgt voor het toetsen van de ontwerpen en plannen op haalbaarheid ten aanzien van bouw, inrichting, techniek, IT in relatie tot de daarvoor gestelde budgetten;

 • Je toetst op de gerealiseerde kwaliteit en spiegel met regelmaat of de (tussen)resultaten bijdragen en voldoen aan de projectopdracht;

 • Je verzorgt zowel binnen de projectorganisatie als daarbuiten voor een heldere communicatie naar belanghebbenden en belangstellenden;

 • Je bewaakt het project op het gebied van tijd, geld en kwaliteit en neem indien nodig tijdig maatregelen bij afwijkingen van het plan van aanpak;

 • Je rapporteert over de voortgang van het project aan de stuurgroep;

 • Je bereidt beslissingen voor die door de stuurgroep genomen moeten worden.

Informatie over de Unit Vastgoed van de HHS
De unit beheert en onderhoudt het vastgoed van de HHS en draagt zorg voor een verantwoorde inrichting en gebruik van de ruimten. De klantengroep wordt gevormd door het onderwijs, Faculteitsbureaus en het College van Bestuur. Daarnaast levert de unit uitvoerende diensten ten behoeve van zowel de eindgebruiker als het management van onderwijs en diensten. Het team huisvesting is verantwoordelijk voor het realiseren van efficiënt en effectief ruimtegebruik en de inrichting ten behoeve van een goed fysiek en digitaal studeer en werkklimaat. Tevens staat de ontwikkeling van huisvestingsconcepten centraal.

Functie-eisen (minimum eisen)

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding, in de richting Vastgoedmanagement of Bouwkunde;

 • Je hebt minimaal tien jaar ervaring als bouwkundig projectleider met het managen van vergelijkbare

 • bouwprojecten. Denk hierbij aan multifunctionele studentenvoorzieningen en sportfaciliteiten;

 • Je hebt ervaring in het grootschalig inrichten van accommodaties en je hebt specifieke kennis van relevante wet- en regelgeving op dat gebied;

 • Je hebt ervaring in het werken in grootschalige organisaties (> 500 FTE);

 • Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van facilitaire dienstverlening. Denk hierbij aan BHV, veiligheid/beveiliging bijvoorbeeld RISMAN, RI&E of vergelijkbaar, schoonmaak bijvoorbeeld HACCP methodiek of vergelijkbaar en daarbij aansluitende processen.

Aanvullende kennis, ervaring & Pre’s
De volgende punten zijn geen minimale functie-eisen maar worden wel als een pré gezien.

 • Je hebt ervaring met het leidinggeven aan en aansturen van mede-professionals;

 • Je hebt kennis van en ervaring binnen het hoger onderwijs;

Competenties en ervaringen
Naast de genoemde minimale functie vereisten zijn wij ook op zoek naar een aantal gewenste competenties en karakteristieken in een persoon. Indien je uitgenodigd wordt voor de volgende ronde van de sollicitatie procedure zal middels een persoonlijk gesprek getoetst worden of je voldoende beschikt over de onderstaande competenties.

 • Je bent in staat complexe informatie snel te kunnen analyseren, opnemen, te verwerken en te beoordelen;

 • Je werkt systematisch en bent resultaatgericht ;

 • Je hebt een helicopterview met analyserende inslag gericht op oplossen en resultaat;

 • Je bent communicatief vaardig en bent gericht op samenwerken en het creëren van draagvlak.


Vul het onderstaande sollicitatieformulier in en voeg naast je cv een motivatiebrief toe waarin je dieper in gaat op de functie eisen en gewenste competenties in relatie tot je (werk) ervaring.

We willen erop wijzen dat het niet voldoen aan, of niet opgeven van een antwoord, aan de bovengenoemde minimale vereisten als gevolg zal hebben dat uw verdere sollicitatie niet meegenomen zal worden in de volgende ronde. Indien er onduidelijkheden zijn over uw opleiding, ervaring of uurtarief dan kan de Haagse Hogeschool u benaderen met het verzoek tot nadere informatie. U heeft dan uiterlijk 24 uur de tijd deze nadere informatie aan te leveren.

Indien wij meer dan 5 geschikte kandidaten kunnen selecteren op basis van de CV eisen zal er een onderscheid gemaakt worden op basis van de aangegeven extra kennis en ervaring en Pre’s. Ondanks dat we veel aanknopingspunten terugzien in Cv’s die aan de functie eisen voldoen zal de Haagse Hogeschool kandidaten selecteren waarbij de gevraagde aantoonbare kennis en ervaring kwalitatief sterker naar voren komt.

Werken bij De Haagse
Jonge mensen voorbereiden op de toekomst, dat doet De Haagse Hogeschool. We delen onze kennis en geven studenten bagage mee waarmee ze stevig in hun schoenen staan. Dat doen we met drie centrale thema’s: wereldburgerschap, internationalisering en netwerken. Studenten kunnen hierdoor bewust kijken naar de wereld om hen heen. Hun leven lang.

Aanvullende informatie

 • Je dient een uurtarief op te geven binnen de bandbreedte van €100,- en €125,-. Indien je geen uurtarief kenbaar kunnen wij helaas niet jouw sollicitatie in behandeling nemen.

Sollicitatie
Je kunt reageren tot en met 18 mei 2016. Gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats in de weken direct daarna.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  05-05-2016 10:53
  Plaats
  Helden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-05-2016 11:47
  Plaats
  Werkendam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-05-2016 10:12
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-05-2016 14:26
  Plaats
  Bilthoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten