Contractmanager / Adviseur contracten

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
04-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Rotterdam
Reacties
0
Bekeken
598
Status
Gesloten
Referentie
IGB65645724

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een contractmanager / adviseur contracten met ervaring met het opstellen van een contractbeheersplan, toetsplan en toetsplanning voor GWW-projecten.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

U bent werkzaam voor Keringteam 1 bij de dienst Programma, Projecten en Onderhoud (PPO). Het keringteam 1 is verantwoordelijk voor het vaste en klein variabele onderhoud aan de Maeslantkering en Hartelkering. De aard van de werkzaamheden betreft veelal onderhoudstechnische en renovatiewerkzaamheden op het gebied van elektrotechniek, installatietechnische en werktuigbouwkunde (bedienings- en besturingssystemen).

Keringteam 1 werkt als een projectorganisatie (met circa 22 fte) en werkt hierin samen met de beheerders van de objecten, de districten van de regionale directie West-Nederland Zuid. Voor het onderhoud heeft Keringteam 1 meerdere contracten met marktpartijen. In deze contracten is het vaste onderhoud grotendeels uitbesteed. Veel van het variabele onderhoud wordt via deze contracten als wijzigingen opgedragen.

U maakt onderdeel uit van de discipline contractmanagement, die onder de verantwoordelijk valt van de 2 contractmanagers van het cluster. De werkzaamheden van het contractteam omvatten de reguliere contractbeheersing van een aantal onderhoudscontracten en de voorbereiding van een aantal nieuwe contracten. De contractmanagers vormen met de projectmanager en 3 andere clustermanagers het zogeheten IPM-team van Keringteam 1.

De taken van het contractteam bestaan onder andere uit het borgen van rechtmatige betalingen, zorgen voor een uniforme werkwijze over de onderhoudscontracten heen, de beheersing van de onderhoudscontracten met behulp van systeemgerichte contractbeheersing (SCB), rol in de escalatielijn met de onderhoudsaannemers, voorbereiden van wijzigingen geïnitieerd door de opdrachtgever, afstemming met andere clustermanagers en (hun) teamleden en een gemachtigde opdrachtgeversrol.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Adviseurstaken (circa 25% van de tijd)

 • U bent tijdens de contractvoorbereidingsfase aanwezig bij contractvoorbereidingsoverleggen en geeft adviezen over de inhoud van het contract.

 • U levert input voor EMVI-criteria en toetst de contracten voordat deze de markt opgaan.

 • U schrijft opdrachtomschrijvingen ten behoeve van I-diensten die nodig zijn om de uitvoeringscontracten te kunnen maken en zorgt ervoor dat er in dit proces voortgang zit.

 • U begeleidt deze I-diensten in hun uitvoering als projectbegeleider.

 • U levert in de voorbereidingsfase input voor het contractbeheersplan en maakbaarheid van het werk met betrekking tot rechtmatigheid / SMART.

 • U beantwoordt tijdens de aanbestedingsfase vragen van de markt over de contracten.

 • U adviseert tijdens de uitvoering van een contract de betreffende contractbegeleider, adviseur systeemgerichte contractbeheersing en contractmanager over meerwerk, claims, betalingen et cetera.

 • U verzorgt de administratie over alle VTW’s in een Microsoft Access database.

 • U voert overleg met de afdeling Inkoop in geval van contractwijzigingen en begeleidt dit traject.

Contractbegeleiderstaken (circa 75% tijd)

 • U stelt het contractbeheersplan op en legt dit ter toetsing voor aan collega's.

 • U draagt bij aan het opstellen van het toetsplan / planning.

 • U bent verantwoordelijk voor het via SCB uitvoeren van het contract.

 • U draagt bij aan de toetsevaluaties.

 • U organiseert na gunning de PSU (project start up) met de aannemer.

 • U neemt na de PSU deel aan het afstemoverleg.

 • U zit de voortgangsoverleggen voor en is het bepalende gezicht van de opdrachtgever naar de aannemer toe.

 • U werkt acties uit de voortgangsoverleggen uit of zet deze uit bij andere teamleden (techniek, omgeving en projectbeheersing).

 • U toetst de verschillende plannen van de aannemer aan de hand van de eisen in het contract.

 • U draagt waar nodig zorg voor het doorzetten van te toetsen documenten / plannen naar de toetscoördinator.

 • U bespreekt de voortgang van uw contracten tweewekelijks met de contractmanager en projectmanager.

 • U voert nauw overleg met de toetscoördinator (extern) over de geleverde kwaliteit aan de hand van de toetsresultaten en koppelt dit in voorkomende gevallen terug aan de opdrachtnemer.

 • U zorgt voor het ordelijk archiveren van alle relevantie contractdocumenten.

 • U wordt hierdoor deels intern door de opdrachtgever operationeel ondersteund.

Eisen

 • U hebt minimaal academisch werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring als contractmanager.

 • U bent in staat om rechtmatige betalingen te borgen en om te zorgen voor een uniforme werkwijze over de onderhoudscontracten heen.

 • U hebt ervaring in beheersing van de onderhoudscontracten met behulp van SCB.

 • U hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met onderhoudstechnische en renovatiewerkzaamheden op het gebied van elektrotechniek, installatietechniek en werktuigbouwkunde (bedienings- en besturingssystemen).

 • U bent aantoonbaar in staat om een contractbeheersplan op te stellen.

 • U bent aantoonbaar in staat om een toetsplan en planning op te stellen.

 • U bent bekend met de processen en de richtlijnen van Rijkswaterstaat.

 • U hebt ervaring met techniek op civiel, waterbouw en staal.

 • U hebt kennis van en ervaring met Rijkswaterstaatbesturingstechniek.

 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring om als gemachtigde namens de opdrachtgever op GWW-projecten en onderzoekopdrachten te fungeren waarvan de contractwaarde varieert tussen € 200.000 en de € 4.000.000.

 • U hebt kennis van en kunt de UAV-gc 2005 toepassen.

 • U bent in het bezit van rijbewijs B en een auto omdat voortgangsoverleggen op locatie kunnen zijn.

Waar?

Regio Rotterdam

Wanneer?

De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. U dient iedere dinsdag in Rotterdam te werken en op de andere locaties in overleg. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juni 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

Trefwoorden

Civiele techniek, infrastructuur, contracten, GWW, SCB, systeemgerichte contractbeheersing, UAV-gc, besturingstechniek, elektrotechniek, installatietechniek en werktuigbouwkunde, bedieningssystemen, besturingssystemen

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 13 mei aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten