Toezichthouder / Directievoerder civiele projecten

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
10-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Haarlem
Reacties
0
Bekeken
1025
Status
Gesloten
Referentie
IGB66182220

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een projectmanager met aantoonbare kennis van mobiliteit, risicomanagement, system engineering (SE), projectbeheersing, inkoopcontractering, UAV-GC, EMVI, ISO (lead) auditing en assetmanagement.  

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze uitvoeringsorganisatie bevordert de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de weg en het water. Veiligheid, doorstroming, comfort en betrouwbare informatievoorziening zijn hierbij sleutelwoorden.

West-Nederland Noord opereert in een sterke politiek bestuurlijke omgeving die actief en invloedrijk is bij de landelijke politiek. West-Nederland Noord dient de mobiliteit en bereikbaarheid in de Randstad, waaronder de hoofdstad Amsterdam en Schiphol niet alleen op het Hoofdwegennet, maar ook voor de grote natte transportas Noordzeekanaal (tevens zeetoegang) met een primaire waterkering: het sluizencomplex en het gemaal bij IJmuiden.

Noord-Holland is 1 van de grote economische motoren van Nederland en huisvest een aantal belangrijke (zakelijke) spelers zoals Schiphol, Greenport, Tata Steel, het zakendistrict op de Amsterdamse Zuidas en Haven Amsterdam.

De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met de partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt Rijkwaterstaat integraal toezicht op de deze netwerken.

U bent werkzaam voor het Programma Beter benutten. Het programma beter benutten richt zich er op om de doorstroming op de wegen en waterwegen te bevorderen. De resultaten hiervan worden uitgedrukt in het verminderen van het aantal vertraagde ritten. Het programma loopt tot december 2017. Een van de maatregelen binnen het programma is het project spitsmijden wat uitgevoerd gaat worden over een drietal trajecten. Te weten Almere –Utrecht, de A9 zuid en een traject bij de Wijkertunnel. Voor het project Spitsmijden zoeken we een projectleider die in samenwerking met een contractmanager en de adviezen van IMMA het project kan opstarten en realiseren. De uitvoering vindt plaats in samenwerking en afstemming met de regionale partners en beheerders.

Spitsmijden is een praktische manier om spitsrijders middels een geldbeloning te verleiden tot de gedragsverandering om buiten de spits te gaan rijden. De trajecten waar dit op toegepast gaat worden zijn: A27 Almere- KNP Eemnes, A9 Haarlem zuidKNP Raasdorp en A9 Wijkertunnel. Het project staat gelet op de planning van de werkzaamheden onder grote tijdsdruk. Al deze factoren tezamen rechtvaardigen een projectmatig sterke sturing.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor de realisatie van de projectresultaten binnen grote multidisciplinaire projecten. De projecten waar u aan werkt hebben een groot afbreukrisico op politiekbestuurlijk of technisch-veiligheidskritisch gebied binnen uw eigen specialisme.

 • U levert uw eigen omvangrijke projecten, programma's en/of resultaten op, draagt ze over aan de staande organisatie en evalueert ze. Dat doet u tijdig, juist en volgens de gemaakte afspraken.

 • U formuleert projectplannen voor de lange termijn van de organisatie en die  passen binnen de projectenportefeuilles en binnen de activiteiten van Rijkswaterstaat en/of externe partijen.  U houdt daarbij rekening met bestuurlijke aspecten.

 • U benoemt programma- en projectrisico’s en beheerst deze.

 • U beoordeelt de gewenste toekomstsituatie en de implicaties en consequenties.

 • U formuleert op basis van de gewenste toekomstsituatie heldere doelstellingen en/of projectresultaten voor zeer complexe, brede, multidisciplinaire en beeldbepalende projecten.

 • U definieert en initieert voor programma’s een projectenportfolio en bewaakt u de doelstellingen.

 • U levert adviezen over strategische aspecten van de opzet, ontwikkeling, organisatie en uitvoering van projecten.

 • U bent verantwoordelijk voor de effectieve leiding en planning van projecten en voor een efficiënte inzet van interne en externe IPM-(top)rolhouders, projectmedewerkers en middelen. De toegekende budgetten, projectkwaliteit en de projectvoortgang zijn bij u in goede handen.

 • U zorgt ervoor dat de samenhang en het aanvullende karakter van de projecten bewaakt worden net als de bijdrage van de projecten aan de programmadoelstellingen.

 • U werkt nauw samen met veel verschillende partijen en weet de relaties goed te onderhouden. Onder jouw leiding ontstaat er bij diverse interne en externe betrokkenen draagvlak voor projecten, programma’s, doelstellingen, resultaten en consequenties.

 • U inspireert in uw aansturing van een programma- of projectteam de teamleden tot optimale samenwerking. Dat doet u door hen zeer adequaat te ondersteunen, begeleiden en aan te sturen.

 • U vertegenwoordigt via de projecten en programma's Rijkswaterstaat op operationeel en tactisch niveau.

 • U onderhandelt met (markt)partijen en bouwt en onderhoudt een sterk en relevant netwerk.

 • U adviseert over verbeteringen van het hele werkproces vanuit projectmanagement uw invalshoek.

 • U deelt actief binnen en buiten Rijkswaterstaat uw kennis en ervaring op uw vakgebied.

 • U levert echt een bijdrage aan het verbeteren van de randvoorwaarden van projectmanagement binnen Rijkswaterstaat.

Eisen

 • U beschikt over wo werk- en denkniveau.

 • U hebt kennis van en ervaring met verandermanagement.

 • U hebt aantoonbare kennis van contractmanagement (SCB).

 • U hebt inzicht in de verhoudingen binnen een politiek complexe omgeving.

 • U hebt kennis van en inzicht in de keten en uw eigen positie daarin.

 • U hebt kennis van integrale veiligheid.

 • U hebt aantoonbare kennis van Rijkswaterstaat, overheidsorganisaties, gemeenten en provincies en de opbouw en functionele verhoudingen binnen en tussen die organisaties.

 • U hebt kennis van de informatiesystemen die van toepassing zijn.

 • U hebt een opleiding gericht op het IPM-model en een (IPM-)rolspecifieke opleiding.

 • U hebt aantoonbare kennis van risicomanagement, system engineering (SE), projectbeheersing, inkoopcontractering, UAV-GC, EMVI, ISO (lead) auditing en assetmanagement.

 • U hebt 5 tot 7 jaar aantoonbare ervaring met projectmanagementmethoden en -technieken, zoals IPM en SCB.

 • U hebt 5 tot 7 jaar aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan complexe projecten en bent daarin aantoonbaar succesvol.

 • U hebt kennis van mobiliteitsmanagement.

 • U hebt relevante ervaring met het aansturen van marktpartijen.

Waar?

Haarlem

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 16 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind maart 2016, met optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandi...

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten