Planeconoom

Intermediair
Harvey Nash
Geplaatst op
12-05-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Eindhoven
Reacties
3
Bekeken
511
Status
Gesloten
Referentie
311580/001_1463040046

Omschrijving

Voor een directe eindklant in Eindhoven is Harvey Nash op zoek naar een Planeconoom.

Start: z.s.m.

Duur: 4-6 maanden

Inzet: 36 uur per week

Zit jij graag bovenop een project? Maar is jouw kijk breder? En ben je een voorbeeld voor collega's? Dan ben jij de Senior Planeconoom die we zoeken!

Jouw uitdaging

Als Senior Planeconoom ben je de financieel senior adviseur in ruimtelijke ontwikkelingen. Je beoordeelt de financieel-economische haalbaarheid van initiatieven en bepaalt mede de strategische en financiële doelen van een project. Gedurende het gehele proces, vanaf de initiatief- en definitiefase tot en met het afsluiten van een project, analyseer en stuur je als senior planeconoom op financiën en risico's in het project. Op basis van je analyses optimaliseer en stuurt je, waar mogelijk, vroegtijdig bij. Hiermee heb je als senior planeconoom een grote inbreng binnen ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

Omdat de positie van de overheid in stedelijke ontwikkeling veranderd en stedelijke herontwikkelingsopgaves steeds complexer en risicovoller zijn, worden grondexploitaties, vastgoedexploitaties en investeringsprojecten steeds integraler benaderd.

Door deze integrale benadering kan efficiënter omgegaan worden met de beperkt beschikbare gemeentelijke middelen, waarbij de brede financiële economische kennis van de planeconoom cruciaal is.

Als Senior Planeconoom adviseer je over de gemeentelijke beleidskaders van het ruimtelijk domein, toetst deze en stelt deze mede op. Dit alles vanuit je financieel-economische expertise en rekening houdend met de inzet van gemeentelijke eigendommen. Tot slot adviseer je als Senior Planeconoom verschillende vakdisciplines en sectoren over diverse niet projectgebonden financiële vraagstukken binnen het ruimtelijk ontwikkelingsproces.

Je legt verantwoording af aan het afdelingshoofd Programma- en Projectbeheersing van de sector Programma- en Gebiedsmanagement. Deze opdracht gevende sector vertaalt de thematische opgaven van de stad en de ruimtelijke behoeftes per gebied in programma's en projecten.

Toelichting resultaatgebieden / hoofdtaken

Ruimtelijke initiatieven en projecten

Is verantwoordelijk voor en adviseert over de financieel-economische haalbaarheid van ruimtelijk initiatieven, zoals haalbaarheidsberekeningen, scenario-analyses en businesscases.

Is verantwoordelijk voor en adviseert over grondexploitaties, vastgoedexploitaties en investeringsprojecten. Tevens het herijken en verantwoorden hiervan ten behoeve van de P&C cyclus (o.a. Meerjaren Prognose Grondbedrijf).

Het opstellen en adviseren over plankostenscan, MKBA-toetsen, voortgangsrapportages, pers- en raadsvragen.

Het uitvoeren van risicoanalyses en het adviseren over risicobeheersing.

Is verantwoordelijke voor het opstellen en beoordelen van grondprijsberekeningen met in achtneming van gemeentelijk grondprijsbeleid. Daarnaast het opstellen en beoordelen van waardebepalingen van vastgoed (o.a. in relatie tot staatssteundiscussies).

Het bewaken en optimaliseren van de kosten, opbrengsten en de fasering binnen het project en daarmee van het resultaat en de cashflow.

Het adviseren over de inzet van grondbeleidsinstrumentarium, zoals Wro, inzet gemeente eigendommen, financierings-constructies en erfpacht.

Mede bepalen van de inhoud van en het bewaken van de nakoming van anterieure overeenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten en koopovereenkomsten.

Financieel-economische inbreng bij onderhandelingen en contractbesprekingen met externe partijen.

Opstellen van financieel strategische dossiers, bestuurlijke stukken, aangaande grond en vastgoed van gemeente dan wel derden, met de daarbij behorende financieel strategische berekeningen en analyses.

Beleidsontwikkeling en instrumenten

Bewaken en zo nodig mede-opstellen van het grondprijsbeleid - dossier/ grondprijzenbrief gemeente.

Adviseren en zo nodig mede-opstellen over gronduitgiftebeleid

Bijdrage aan diverse beleidsonderwerpen als grondbeleid, CPO, woonwagenbeleid, plankostenscan, risicomanagement, opdrachtgeverschap, Onderwijshuisvesting, Woonvisie, Precario en overige beleidsaspecten in samenwerking met andere sectoren.

Adviseren over de inzet van gemeentelijke eigendommen (grond en vastgoed).

Bijdrage aan of verantwoordelijk voor diverse (grond)beleidsinstrumenten als protocol anterieure overeenkomsten, inzet instrumenten Wro, plankostenscan, prijzenboek openbare ruimte, beheer openbare ruimte.

Planeconomie niet projectgebonden

Advisering intake ruimtelijk initiatieven.

Is verantwoordelijk voor grondprijsberekeningen buiten de reguliere projecten om (inbreng openbare ruimte t.b.v. realisatie commerciële functies (kantoren, winkels, zendmasten, bezinepompen, wonen e.d.).

Opstellen van berekeningen en adviseren over herontwikkelingsmogelijkheden van bestaand vastgoed

Waardebepalingen ten behoeve van fiscale afrekening en afschrijving (grond en opstal).

Het verzamelen en analyseren van marktgegevens t.b.v. prijs- en waardebepalingen.

Bijdrage aan doorontwikkeling projectbeheersingssystematiek en systeem

Contacten

Intern: Alle ambtelijke disciplines betrokken bij de ruimtelijke kolom en bestuur

Extern: Partijen betrokken bij ruimtelijk ontwikkelingen, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties, andere overheden, makelaars, taxateurs, advocaten en juristen, burgers, adviesbureaus, stedenbouwkundige bureaus.

Jouw profiel

Je hebt een afgeronde relevante WO of HBO - opleiding

Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van planeconomie en overige vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en grondzaken.

Je wordt gewaardeerd vanwege je kennis en senioriteit in planeconomie, risicomanagement en vanwege je analytisch denkvermogen, strategisch inzicht en onafhankelijke oordeel.

Je hebt aantoonbare kwaliteiten in klantgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid, initiatief nemen, omgevingsbewustzijn, zelfsturend vermogen, overtuigingskracht, onderhandelingsvaardigheid.

Je hebt ervaring met bestuurlijke processen en inzicht in c.q. gevoel voor bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen binnen het gemeentelijk apparaat en andere overheden. Je snapt de agenda en belangen van derden (ontwikkelaars, burgers etc.) en kunt daar effectief naar handelen.

Je hebt tevens deskundigheid op het gebied van grond en opstallen, BBV, NWRo, basiskennis privaat- en publiekrecht, fiscaal recht (btw) en inzicht in marktontwikkelingen.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  12-05-2016 20:43
  Plaats
  SOESTERBERG

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-05-2016 08:38
  Plaats
  Puiflijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-05-2016 15:28
  Plaats
  Drachten

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten