Projectleider/Accountmanager

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
12-05-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
115
Op locatie
Den Haag
Reacties
13
Bekeken
1226
Status
Gesloten
Referentie
16.028

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,

Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform CTM.nl.
Dit is waar KING alle inhuur op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt.
Zowel bedrijven als ZZP ers kunnen zich hier in schrijven.

Met vriendelijke groet,
Gusta de Kaste


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2528 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Vacature

Projectleider/Accountmanager (vacaturenummer:16.028)

Het betreft een tijdelijke functie van 32 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, vooralsnog tot eind 2016.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over de afdeling E-Diensten

De afdeling E-Diensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA), de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling E-Diensten regelmatig projecten en programma's uitgevoerd, zoals Informatievoorziening Sociaal Domein en de Digitale Agenda 2020 en het project Implementatie gemeenten 2016 resultaten uit het programma Borging Veilige Berichtenuitwisseling Suwinet (BVGS). Het afdelingshoofd E-Diensten is lid van het Managementteam KING.

Over Programma Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet

Suwinet is het gegevensuitwisseling systeem van UWV, SVB en gemeenten. De gegevensuitwisseling is noodzakelijk voor de uitvoering van wettelijke taken in de kolom van Werk en Inkomen. In 2013 en 2014 heeft het ministerie van Sociale Zaken een Privacy Impact Assessment laten verrichten op Suwinet. Hieruit is een aantal kwetsbaarheden in het systeem naar voren gekomen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren diverse inspectieonderzoeken verricht waaruit bleek dat gemeenten als gebruikers van Suwinet veel verbeterpotentieel hebben in het naleven van normen ten aanzien van integriteit en veiligheid.
In reactie hierop hebben UWV, SVB en VNG een programmaplan met verbetermaatregelen opgesteld (Programma BVGS; Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet). In 2014 en 2015 is een aantal informatieproducten tot stand gekomen. In 2016 worden deze voor implementatie aangeboden aan gemeenten. Het betreft nieuwe toepassingen in het systeem, maar ook handreikingen over zorgvuldig gebruik ervan.

De programmapartners UWV, SVB en VNG hebben afgesproken dat elke organisatie verantwoordelijk is voor de eigen implementatie van de resultaten uit het Programma BVGS. VNG heeft KING gevraagd de implementatie van de resultaten uit het Programma BVGS voor gemeenten te realiseren.

Doel van de functie

Je geeft leiding aan een team van 5 accountmanagers en een account coördinator. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de implementatie van de door het Programma BVGS opgeleverde maatregelen bij gemeenten en Intergemeentelijke Samenwerkingsdiensten (ISD-en).

Je draagt zorg voor de afstemming binnen KING en naar de VNG en de Programmamanager van het programma BVGS. Je vertegenwoordigt namens KING het team in verschillende overleggen met stakeholders zoals BKWI, Inlichtingenbureau, UWV etcetera.

Een belangrijk aspect van de functie is het zorgdragen voor projectbeheersing in termen van tijd, geld, kwaliteit en scope. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Opdrachtgeveroverleg VNG-KING. Draagt zorg voor kwalitatieve en kwantitatieve voortgangsrapportages over het project.

Levert vanuit het project gegevens aan over de implementatievoortgang van gemeenten ten behoeve van de overall rapportage van VNG aan VWS.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Geeft (inhoudelijk) leiding aan het Accountteam (incl. de account coördinator)

 • Draagt zorg voor de uitvoering van het implementatieplan en plan van aanpak implementatie gemeenten 2016 resultaten Programma BVGS

 • Plant en bewaakt de uitvoering en pleegt waar nodig interventies

 • Draagt zorg voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten

 • Stemt af en creëert draagvlak met bij de implementatie betrokken partijen

 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten

 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

 • Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden

 • Draagt zorg voor aanlevering van gegevens over de voortgang van implementatie door gemeenten en ISD-en

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Academisch werk- en denkniveau

 • Aantoonbare ervaring op het gebied van projectmanagement

 • Aantoonbare ervaring in de aansturing van een accountteam

 • Kennis van gemeentelijke organisaties en werkprocessen van sociale diensten

 • Kennis van (recente ontwikkelingen met betrekking tot) gegevenswisseling, informatiebeveiliging en borging van privacy

 • Ervaring in business - ICT alignement op de gehele informatiehuishouding van gemeenten

 • Inzicht in de behoeften, problematiek van de gemeentelijke uitvoering en haar omgeving

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden

 • Kennis van het speelveld van gemeenten, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruiksverenigingen

 • Kennis van de gemeentelijke architectuur, uitgangspunten en standaarden en de samenhang met het Sociaal domein, specifiek Werk en Inkomen is een pré.

 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen

 • Kunnen onderhandelen vanuit het belang van gemeenten richting alle ketenpartijen en als vertegenwoordigers namens gemeenten optreden in project overleggen.

 • Een netwerk binnen de gemeentelijke sociale diensten en ISD-en

Houdingaspecten

 • Kan anderen stimuleren en helpen met het nemen van acties en het opstarten van ‘gedurfde’ taken

 • Bezit een grote dosis naar buiten gerichte energie. Heeft een hoog werktempo en gevoel voor richting

 • Is in staat aan een breed scala aan activiteiten deel te nemen en kan in een levendige sociale omgeving werken

 • Is nieuwsgierig en onderzoekend. Is zowel breed van oriëntatie als diepgaand

 • Kan ageren en reageren, kan uitlokken en uitdagen om net iets meer te bereiken dan het gestelde doel. Is succesgericht en kan prestaties afdwingen aan zichzelf en anderen

 • Een energieke aanhouder en doorzetter

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een periode tot eind 2016 met een omvang van gemiddeld 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging). De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 13 BBRA.

Het tarief is lager of maximaal gelijk aan 115 euro per uur exclusief BTW en exclusief reiskosten. De reiskostenvergoeding is maximaal 0,19 ct per kilometer voor dienstreizen (geen woon werk vergoeding). Het door u aangeboden tarief is inclusief gebruik eigen laptop en mobiele telefonie.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 2 juni 2016 tussen 13.00 en 16.00 uur . Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek op maandag 6 juni tussen 9.30-10.30 uur.

U kunt tot 24 mei 2016 reageren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


13 reacties

 • Datum
  12-05-2016 13:22
  Plaats
  Hellevoetsluis

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-05-2016 13:41
  Plaats
  Moordrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-05-2016 14:15
  Plaats
  Hoofddorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-05-2016 15:04
  Plaats
  Driehuis

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-05-2016 15:48
  Plaats
  Arnhem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-05-2016 17:11
  Plaats
  Prinsenbeek

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-05-2016 18:18
  Plaats
  Voorburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  13-05-2016 09:50
  Plaats
  Ouderkerk aan de Amstel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-05-2016 11:39
  Plaats
  Ridderkerk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-05-2016 10:21
  Plaats
  Voorburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-05-2016 13:35
  Plaats
  Arnhem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  24-05-2016 09:50
  Plaats
  Zoetermeer

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  24-05-2016 21:31
  Plaats
  Driehuis

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten