Adviseur Programmabeheersing (Omgevingswet)

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
15-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
1
Bekeken
1670
Status
Gesloten
Referentie
20118974

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118974 Tijdelijke inhuur

Voor Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Programmabeheersing.

Eén Rijkswaterstaat

Jij bent verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan de inrichting, borging en verdere professionalisering van de integrale programmabeheersing van het Programma Implementatie Omgevingswet. Door ondersteuning te leveren bij het organiseren van de programmabeheersprocessen zorg jij dat het programmateam de grote, multidisciplinaire, complexe (deel)programma’s en projecten gestructureerd kan beheersen. Jouw rol is om de Manager Beheersing en Bedrijfsvoering te ondersteunen bij de inrichting van de programmabeheersing op tactisch en operationeel niveau. Eén van jouw aandachtsgebieden betreft de inrichting en borging van het scopemanagement en – wijzigingen proces. Je staat aan de lat voor het ontwerp, de implementatie, de coördinatie en de naleving van het proces en de procesafspraken. In het verlengde daarvan draag je zorg voor de implementatie van een systematiek en een ondersteunend systeem om alle respectievelijke programmabeheersingsprocessen en de daaruit voorkomende producten aan elkaar te koppelen (bv in de vorm van een dashboard). Je neemt hiertoe het initiatief, draagt zorg voor de projectleiding en bent verantwoordelijk voor het op te leveren resultaat. Je draagt tevens zorg voor de procesmatige en inhoudelijke totstandkoming van allerhande besluitvormingsdocumenten ten behoeve van de Programmaraad en Opdrachtgevendberaad op het gebied van programmabeheersing zoals bijvoorbeeld opdrachtbrieven en offertes. Dit betekent dat je deze documenten zelf schrijft en zorgdraagt voor afstemming en alle acties die daaruit voortkomen. Daarnaast lever je algemene ondersteuning op het gebied van programmabeheersing.

Samen met anderen

Nauwe samenwerking met je collega's is voor jou erg belangrijk. Je werkt in een interorganisationeel programma en ondersteunt vanuit het Programmabureau het totale programma. Daar voel je je lekker bij. Je weet een grote diversiteit aan stakeholders van de overheid en uit de markt te beïnvloeden over het belang van programmabeheersing, ook al hebben zij soms tegengestelde belangen. Ook weet je bij hen draagvlak te creëren over te nemen beheersmaatregelen in een politiek gevoelige context. Je onderhoudt een netwerk met relevante contacten.

Elke dag beter

Je draagt bij aan richtinggevende standaarden en zorg je dat deze zijn afgestemd en voorgedragen voor de werkwijze. Ook adviseer je over verbeteringen en standaardisering van het gehele werkproces vanuit de invalshoek van programmabeheersing en zorgt dat deze verbeteringen geïmplementeerd worden. Je bent innovatief en ontwikkelt oplossingen en/of aspecten binnen je vakgebied. Natuurlijk zorg je ook dat jouw innovatieve ontwikkelingen bruikbaar geïmplementeerd worden binnen het werkproces. Tot slot deel je jouw kennis en ervaring binnen en buiten het programma.

Functie-eisen

 • WO Werk- en denkniveau.

 • Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied, (Technische) Bedrijfskunde of een vergelijkbare richting.

 • Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring van projectmanagement en/of programmabeheersing en bent bekend met ondersteunende programma’s als Prince2.

 • Je hebt gedegen kennis van financiële processen en systemen binnen Rijkwaterstaat en de begrotingssystematiek binnen het Rijk.

 • Je hebt kennis van complexe contractvormen en ervaring met inkoopcontracten zowel binnen als buiten RWS.

 • Je hebt gedegen kennis van programmabeheersing en bijbehorende verantwoordingsprocessen.

 • Je hebt kennis van relevante programmamanagementmethoden en -technieken.

 • Je beschikt over een uitstekende mate van schrijfvaardigheid en hebt een vlotte pen.

 • Je hebt ervaring met het werken binnen een politiek bestuurlijke krachtenveld, voelt je daarin helemaal thuis, vindt daarin makkelijk je weg, communiceert met gevoel voor verhoudingen en relaties en weet op de juiste toon te communiceren.

 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring met programma/projectbeheersing binnen ICT projecten.

 • Je hebt minstens 10 jaar aantoonbare ervaring met integrale programmabeheersing binnen grote multidisciplinaire programma’s in een politiek bestuurlijke omgeving.

Competenties

 • Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

 • Bestuurssensitiviteit

 • Overtuigingskracht

 • Analyseren

 • Samenwerken

 • Plannen en organiseren

Bijzonderheden

De nieuwe omgevingswet komt eraan, eind 2018. Elke Nederlander krijgt er direct of indirect mee te maken. Het wordt makkelijker om een vergunning aan te vragen om iets te realiseren in de wereld om je heen. Dat gaat uiteraard digitaal waardoor je minder administratieve lasten hebt. Bescherming van bewoners-, natuur- en bedrijfsbelangen blijft bestaan. De politiek blijft aan zet om de kaders te bepalen. Met de wet krijgt de overheid wel meer bestuurlijke ‘power’ in handen om sneller besluiten te nemen die begrijpelijk zijn voor iedereen. Zo kan een initiatief sneller werkelijkheid worden. Of is sneller duidelijk dat het juist niet kan. Wij gaan deze wet de komende jaren invoeren. Het maken van de wet- en regelgeving loopt nog door tot 2017 en 2018. Het succes van de nieuwe wet valt of staat echter met de uitvoering. Rijk, gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW) werken daarom nu al samen om de wet straks in de praktijk een succes te maken. Dat doen zij binnen de Programmaraad Implementatie Omgevingswet. Het digitaal stelsel wordt opgezet. Het aanpassen van werkwijze en cultuur bij overheden en in de bredere samenleving wordt voorbereid. En iedereen die met de wet gaat werken, krijgt ondersteuning. In de vorm van opleidingen, kennisproducten, een online en telefonisch bereikbaar informatiepunt en andere communicatiemiddelen.

Organisatie

De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van RWS als interorganisationeel uitvoerder van de Implementatie. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams. De Adviseur Programmabeheersing werkt in een klein team onder leiding van de Manager Beheersing en Bedrijfsvoering dat de Programmaraad ondersteund.
Dit programmabureau ontwikkelt kaders en ondersteunt op het gebied van programma brede beheersing en communicatie en omgevingsmanagement. Bijvoorbeeld bij programmabrede strategie, rapportages naar de opdrachtgever, planning- en risicomanagement, capaciteit en bemensing, omgevingsmanagement, communicatie, juridische advisering en verbinding met wetgevingstraject en markt en inkoop.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Utrecht

Startdatum

01-6-2016

Duur

31-05-2017

Optie op verlenging

Ja, maximaal 2 x 12 maanden tot en met uiterlijk 31-05-2019

Inzet

32 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

23-05-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  16-05-2016 22:08
  Plaats
  Spaubeek

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten