projectleider/accountmanager

Intermediair
IP Staffing
Geplaatst op
17-05-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
90
Op locatie
Den Haag
Reacties
6
Bekeken
1133
Status
Gesloten
Referentie
92160131

Afrondingstoelichting

Onze hartelijke dank voor uw reactie.
Helaas is de vacature gesloten en kan er niet meer op gereageerd worden.


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2560 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Vacature: Projectleider/Accountmanager

Voor onze klant zoeken wij een projectleider/accountmanager.
Het betreft een tijdelijke functie van 32 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, vooralsnog tot eind 2016.

Over de organisatie
Onze klant richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten
behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doen ze onder andere door gemeenten te helpen
bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie.

Over de afdeling E-Diensten
De afdeling E-Diensten richt zich op de informatievoorziening. Tot het reguliere
takenpakket behoort onder andere beheer van de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA), de
Informatiebeveiligingsdienst (IBD), et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling E-Diensten
regelmatig projecten en programma's uitgevoerd, zoals Informatievoorziening Sociaal Domein en
de Digitale Agenda 2020 en het project Implementatie gemeenten 2016 resultaten uit het
programma Borging Veilige Berichtenuitwisseling Suwinet (BVGS).

Over Programma Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet
Suwinet is het gegevensuitwisseling systeem van UWV, SVB en gemeenten. De
gegevensuitwisseling is noodzakelijk voor de uitvoering van wettelijke taken in de kolom van Werk
en Inkomen. In 2013 en 2014 heeft het ministerie van Sociale Zaken een Privacy Impact
Assessment laten verrichten op Suwinet. Hieruit is een aantal kwetsbaarheden in het systeem naar
voren gekomen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren diverse inspectieonderzoeken verricht
waaruit bleek dat gemeenten als gebruikers van Suwinet veel verbeterpotentieel hebben in het
naleven van normen ten aanzien van integriteit en veiligheid.

In reactie hierop is een programmaplan met verbetermaatregelen opgesteld (Programma BVGS; Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet). In 2014 en 2015 is een aantal informatieproducten tot stand gekomen. In 2016 worden deze voor implementatie aangeboden aan gemeenten. Het betreft nieuwe toepassingen in het systeem, maar ook handreikingen over zorgvuldig gebruik ervan.
De programmapartners hebben afgesproken dat elke organisatie verantwoordelijk is voor de eigen implementatie van de resultaten uit het Programma BVGS.

Doel van de functie
Je geeft leiding aan een team van 5 accountmanagers en een account coördinator. Dit team is
gezamenlijk verantwoordelijk voor de implementatie van de door het Programma BVGS
opgeleverde maatregelen bij gemeenten en Intergemeentelijke Samenwerkingsdiensten (ISD-en).
Je draagt zorg voor de afstemming binnen de organisatie van de opdrachtgever en naar de gemeenten en de Programmamanager van het programma BVGS. Je vertegenwoordigt het team in verschillende overleggen met stakeholders.
Een belangrijk aspect van de functie is het zorgdragen voor projectbeheersing in termen van tijd,
geld, kwaliteit en scope. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Opdrachtgeveroverleg. Je draagt zorg voor kwalitatieve en kwantitatieve voortgangsrapportages over het project.
Je levert vanuit het project gegevens aan over de implementatievoortgang van gemeenten ten
behoeve van de overall rapportage.


Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Geeft (inhoudelijk) leiding aan het Accountteam (incl. de account coördinator)

 • Draagt zorg voor de uitvoering van het implementatieplan en plan van aanpak implementatie gemeenten 2016 resultaten Programma BVGS

 • Plant en bewaakt de uitvoering en pleegt waar nodig interventies

 • Draagt zorg voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten

 • Stemt af en creëert draagvlak met bij de implementatie betrokken partijen

 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten

 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

 • Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden

 • Draagt zorg voor aanlevering van gegevens over de voortgang van implementatie door gemeenten en ISD-en

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Academisch werk- en denkniveau

 • Aantoonbare ervaring op het gebied van projectmanagement

 • Aantoonbare ervaring in de aansturing van een accountteam

 • Kennis van gemeentelijke organisaties en werkprocessen van sociale diensten

 • Kennis van (recente ontwikkelingen met betrekking tot) gegevenswisseling, informatiebeveiliging en borging van privacy

 • Ervaring in business - ICT alignement op de gehele informatiehuishouding van gemeenten

 • Inzicht in de behoeften, problematiek van de gemeentelijke uitvoering en haar omgeving

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden

 • Kennis van het speelveld van gemeenten, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruiksverenigingen

 • Kennis van de gemeentelijke architectuur, uitgangspunten en standaarden en de samenhang met het Sociaal domein, specifiek Werk en Inkomen is een pré.

 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen

 • Kunnen onderhandelen vanuit het belang van gemeenten richting alle ketenpartijen en als vertegenwoordigers namens gemeenten optreden in project overleggen.

 • Een netwerk binnen de gemeentelijke sociale diensten en ISD-en

Houdingaspecten

 • Kan anderen stimuleren en helpen met het nemen van acties en het opstarten van ‘gedurfde’ taken

 • Bezit een grote dosis naar buiten gerichte energie. Heeft een hoog werktempo en gevoel voor richting

 • Is in staat aan een breed scala aan activiteiten deel te nemen en kan in een levendige sociale omgeving werken

 • Is nieuwsgierig en onderzoekend. Is zowel breed van oriëntatie als diepgaand

 • Kan ageren en reageren, kan uitlokken en uitdagen om net iets meer te bereiken dan het gestelde doel. Is succesgericht en kan prestaties afdwingen aan zichzelf en anderen

 • Een energieke aanhouder en doorzetter

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke functie van 32 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, vooralsnog tot eind 2016.
Het maximaal uurtarief bedraagt € 95, inclusief reis- en eventuele verblijfkosten, eventuele parkeerkosten en exclusief BTW.
Het uiteindelijke tarief is afhankelijk van cv, kennis en vaardigheden.
De reiskostenvergoeding voor dienstreizen is maximaal 0,19 ct per kilometer (geen woon werk vergoeding). Het door u aangeboden tarief is inclusief gebruik eigen laptop en mobiele telefonie.

Procedure

Heb je interesse, dan ontvangen we graag uiterlijk 25 mei 10.00 uur het volgende

 • recent cv, toegespitst op de functie

 • persoonlijke motivatie

 • uurtarief

 • BSN-nummer en geboortedatum (dit is nodig voor het werkaccount)

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 2 juni 2016 tussen 13.00 en 16.00 uur . Op basis van
die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek op maandag 6 juni
tussen 9.30-10.30 uur.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


6 reacties

 • Datum
  17-05-2016 12:45
  Plaats
  Vught

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-05-2016 14:39
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-05-2016 16:27
  Plaats
  capelle aan den ijssel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-05-2016 17:01
  Plaats
  Amersfoort

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  18-05-2016 12:25
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-05-2016 11:21
  Plaats
  Ridderkerk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten