Key user / Proces Manager SAP

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
17-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den-Haag
Reacties
1
Bekeken
545
Status
Gesloten
Referentie
Pien van der Kamp

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten

Omschrijving

Voor een directe eindklant zijn wij op zoek naar een Key user / Proces Manager SAP.

Deadline

23-05-2016

Tarief

marktconform

Start

z.s.m. na intake gesprekken

Duur

9 maanden met optie tot verlenging

Functieomschrijving

De PM/KU (SAP) is expert binnen zijn functiegebied en de daarbij behorende informatievoorziening.
Hij / zij ondersteunt gebruikers en lijnmanagement met betrekking tot gebruik IV, opleidingen, autorisaties, werkinstructies,
Hij/zij is mede verantwoordelijk voor de project- en systeemgebonden (SAP) processen,gegevens en begrippen met de daarbij behorende technische documentatie.
Hij/zij treedt zelfstandig op als PM/KU (SAP) Relaties richting cluster enerzijds en richting SAP PM structuur anderszijds.
Zijn/haar taak in het projectmanagement is het adviseren en ondersteunen van de PM cat-1 (o~a. inzake projectplanning en beheersing van projectbudgetten), het adviseren van het projectteam inzake SAP-WSM het opstellen van de projectdocumenten, het zelfstandig uitvoeren van evaluaties van (SAP) procesgegevens- en begrippenmanagement en het mede bewaken van de kwaliteit van de (SAP) proces- gegevens- en begrippenmanagement. Zijn/haar taak in het systeemmanagement is het adviseren en ondersteunen van de systeemmanager. Tevens adviseert de PM/ KU (SAP) m.b.t. (SAP) procesgegevens- en begrippen management.

Functieomschrijving

 1. Levert zelfstandig bijdragen aan de realisatie van projecten/systeemmanagement, door

 • het bijdragen aan het opstellen van het PID, RFI, Voorstudie-/Studierapport;

 • het opstellen van het programma van eisen (PVE) mbt proces- gegevens- en begrippenmanagement tbv het aan te schaffen materieel,

 • het in voorkomend geval controleren van de kwaliteit van proces- gegevens- en begrippenmanagement tbv het aan te schaffen materieel

 • het bijdragen aan het opstellen van het (initiele) systeemplan;

 • het opzetten en actualiseren van de configuratiebeheersing mbv SAP;

 • het ondersteunen van de project/systeemmanager bij het opstellen en actualiseren van de projectplanning;

 • het ondersteunen van de project/systeemmanager met de beheersing van de voor het projectbenodigde proces- gegevens- en begrippen management

 • Het zelf initiëren dan wel beoordelen van ingediende wijzigingsvoorstellen

 1. Adviseert en doet voorstellen inzake proces- gegevens- en begrippenmanagement van projecten/systeemmanagement door:

 • het doen van onderzoek naar en het geven van aanbevelingen wijzigingen binnen de bedrijfsvoering ondersteunende IT Systemen in relatie tot WSM;

 • het initieren en uitvoeren van onderzoeken naar de defecten of kwaliteitsafwijkingen binnen proces- gegevens- en begrippenmanagement;

 • het doen van voorstellen aan en adviseren van instanties binnen Defensie inzake procesgegevens- en begrippenmanagement.

 • het adviseren m.b.t. de kwaliteitszorgcontrole van proces- gegevens- en begrippenmanagement

 • het behandelen van klachten en ideeen;

 • Het doen van voorstellen en adviseren bij het opzetten en actualiseren van de configuratiebeheersing mbv SAP.

 • Ondersteuning gebruikers en lijnmanagement met betrekking tot gebruik IV, opleidingen, autorisaties, werkinstructies

 1. Functionaris heeft een leidinggevende taak op het vakgebied SAP-WSM binnen projecten/systemen door

 • Het op aanwijzing ontwikkelen en borgen van kennis op SAP-WSM;

 • het (laten) verrichten van die werkzaamheden welke gezien de laatste informatiestand en/of actuele situatie noodzakelijk zijn;

 • vertegenwoordigd de afdeling in zijn als PM SAP in de verschillende overleg fora - het optreden als PM SAP waarbij hij/zij de Super Users en Key-Users (SAP) aanstuurt;

 • het richting geven aan de behandeling van RFC’n, wijzigings voorstellen en ideeën;

 • het initiëren danwel (laten) uitvoeren van onderzoek naar de oorzaak van defecten danwel kwaliteitsafwijkingen van (SAP) processen-, gegevens- en begrippenmanagement.

 • is verantwoording verschuldigd aan de project/systeemmanager en Hoofd van de Afdeling voor de uitvoering van de SAP-WSM processen binnen het project/systeem/de afdeling;

 • is gehouden aan het plan van aanpak, het systeemplan en de projectplanning bij de uitvoering van de werkzaamheden;

 • werkt volgens voorschriften en procedures binnen Defensie m.b.t. projectvoering, systeemmanagement en (SAP) processen-, gegevens- en begrippenmanagement.

 • is binnen de door de PM/SM/H-Afd aangegeven randvoorwaarden, zelfstandig in zijn overleg met Key-users en Super Users, vertegenwoordigers van de OPCO’s, opdrachtnemers, (internationale) partners en externe deskundigen.

 1. Functionaris heeft kennis van

 • SAP-WSM in relatie tot het materieel dat door de afdeling wordt gevoerd;

 • de structuur en werkwijze van de krijgsmachtdelen en de centrale organisatie;

 • SAP irt Techniek en logistiek (helikopterview) welke actief ingezet wordt om teamleden aan te sturen en te begeleiden;

 • WSM-bedrijfsvoeringsvraagstukken binnen Defensie;

 • De defensie brede generieke (SAP) processen-, gegevens- en begrippenmanagement.

 • De door defensie gebruikte ondersteunende IV systemen binnen het keten- en systeem domein.

 1. Functionaris heeft inzicht in

 • het materieellogistieke proces binnen Defensie;

 • resuItaatgerichte bedrijfsvoering;

 1. Functionaris is vaardig in

 • het kunnen lezen en interpreteren van bedrijfsvoeringsprocessen-, gegevens- en begrippen;

 • het ( zelfstandig)werken in project/systeemteams;

 • het opzetten van projectplanningen.

 • Het zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken in het Nederlands, Engels en Duits

 • Het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.

Functie- en Opleidingseisen

o Relevante HBO opleiding
o opleiding op SAP niveau 2
o SAP DFPS
o Beheer en overzicht SAP Kernel
o Cursus projectplanning
o Training Management Vaardigheden
o Relevante SAP-WSM-cursussen

Vereiste ervaring

o Ervaring met resultaat gerichte bedrijfsvoering.
o Ervaring met het werken in teamverband.
o Ervaring in het opstellen van eisen m.b.t. proces- gegevens- en begrippenmanagement van aan te schaffen materieel.
o Ruime bekendheid met (Europese) regelgeving m.b.t. normen, voorschriften en wettelijke kaders gerelateerd aan het eigen vakgebied.

Gewenste ervaring

o Ervaring binnen het materieel logistieke domein van Defensie Competenties

o Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift, zowel in het Nederlands als in het Engels en Duits
o Leidinggevende, motiverende capaciteiten (het beste uit medewerkers kunnen halen)
o Creatief en analytisch denkvermogen
o Kunnen werken in teamverband
o Goede coordinerende en organisatorische

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  25-05-2016 17:15
  Plaats
  Apeldoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten