Projectleider/ Bedrijfsprocesmanager Werk

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Geplaatst op
18-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
70-85
Op locatie
Utrecht & Den Haag
Reacties
3
Bekeken
1173
Status
Gesloten
Referentie
BPM Werk

Afrondingstoelichting

De uitvraag is gesloten, de sluitingsdatum was 30 mei 2016. De CV's die via de Marktplaats Inhuur Negometrix binnen gekomen zijn worden beoordeeld.

De kandidaten die op gesprek mogen komen, ontvangen hiervan bericht.

Bedankt voor je reactie!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Gemeente

Utrecht

Werklocaties

Utrecht en Den Haag

Uren

32 - 36 uur per week

Duur

einde programma (31-12-2017), contract voor telkens 6 mnd

Tarief

70,00 eur - 85,00 euro per uur, ex. BTW, incl. reis- en verblijfs

TAAK VAN HET ONDERDEEL
Werk en Inkomen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad. Tevens draagt Werk en Inkomen zorg voor bijstandsverlening en toeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk (Wet Werk en Bijstand), de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening in Utrecht, armoederegelingen en bijzondere bijstand, individuele voorzieningen op grond van de WMO en Schuldhulpverlening. Werk en Inkomen is continu in beweging; de wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. De organisatie voert de Participatiewet uit en levert een bijdrage aan de andere decentralisaties op het sociaal domein zoals decentralisatie AWBZ en jeugdzorg. Aan de veranderingen zijn forse bezuinigingen gekoppeld. Werk en Inkomen richt zich op innovatie om ook in de toekomst faire en fatsoenlijke dienstverlening te kunnen bieden aan klanten en om goede resultaten te behouden.

DIT IS DE OPDRACHT
Het programma Professional Portal/Innovatie realiseert de vernieuwing van de werkprocessen en de ondersteunende IT systemen binnen het domein Werk en Inkomen van de 4 grootste gemeenten in Nederland (G4). Het programma is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van deze vernieuwing. Het biedt een nieuwe werkwijze voor professionals in de backoffice van het Werk en Inkomen domein van de G4. Zij hebben hiermee toegang tot het Werk-, Inkomens- en Voorzieningendossier van hun klanten. Burgers (en bedrijven) maken gebruik van de nieuw aan te bieden functionaliteiten om zelf vanuit huis of kantoor zaken aan te vragen, hun dossier in te zien, wijzigingen door te geven etc. De innovatie vervangt, vanuit het gezichtspunt van de professional op termijn de bestaande applicaties.

Het programma is erop gericht om de overeengekomen producten op een juiste en zorgvuldige wijze te laten landen en (daarmee) vorm te geven aan de gewenste implementatie en transitie. Dat betekent dat middels het programma geborgd wordt dat de juiste inhoudelijke inbreng geleverd wordt in het G4 ontwikkelwerk en dat door middel van de implementaties en transities geborgd wordt dat het programma aansluit bij overige ontwikkelingen.

PLEK IN DE ORGANISATIE
De Bedrijfsprocesmanager (BPM) voor het domein Werk is voor de gemeente Utrecht de gedelegeerde bedrijfsproceseigenaar en is met mandaat verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen in G4-verband. Je bent als BPM de verbinder binnen de gemeente Utrecht en creëert en onderhoudt een nauwe samenwerking met het primaire proces (en de transitie). In dit kader ben je degene die het procesmanagementnetwerk in het eigen domein inricht, inclusief het betrekken van de bedrijfsproceseigenaar. Dit doe je in zeer nauw samenwerking met een bedrijfsprocesdeskundige en een procesdeskundige binnen de gemeente Utrecht en in samenwerking met de G4 organisatie.


ONTWERP EN ONTWIKKELING
▪ Je inventariseert en verzamelt de behoeftes vanuit het primaire proces, de Unit Werk (de business) en stuurt op procesverbeteringen;
▪ Verantwoordelijk voor de afstemming en coördinatie binnen het Business Release Team van Utrecht;
▪ Verzamelen en integreren van alle acceptatiecriteria en andere randvoorwaarden van de relevante stakeholders, teneinde volledige en kwalitatieve input op te leveren vanuit het primaire proces en toetsen (tijdens reviewsessies) of de op te leveren systemen hieraan voldoen;
▪ Verantwoordelijk voor de tijdige vormgeving en uitvoering van alle bedrijfsprocesactiviteiten binnen Utrecht;
▪ Je bouwt en onderhoudt goede contacten met de Unit Werk en zorgt voor draagvlak;
▪ Je prioriteert juist en tijdig de ontwerpbeslissingen in de Unit Werk, zodat ontwikkel- en bouwactiviteiten tijdig en samenhangend plaatsvinden;
▪ Je verzamelt proactief, deelt en versnelt leereffecten van procesverbeteringen binnen Unit en binnen de samenwerking op G4 niveau;
▪ Je stuurt het ontwikkelen van het procesontwerp, standaardisatie, proces performance-metingen en KPI’s;
▪ Je levert een bijdrage aan de verander- en implementatiegereedheid voor verbeteringen in de Unit Werk.

VAKINHOUDELIJK
▪ Zorgdragen voor planning, voortgang, kwaliteitsbewaking van de op te leveren eindresultaten van het maakproces;
▪ Zorgdragen voor het opstellen, verkrijgen van goedkeuringen en onderhouden van de ontwerpplannen en ontwerpdocumentatie;
▪ De gevolgen in kaart brengen, indien afgeweken wordt van de opgestelde acceptatiecriteria en ontwerpdocumentatie;
▪ Mede invulling geven aan het verbeteren van de processen en het implementeren van best practices;
▪ Bijdrage leveren door kennisoverdracht om de business release activiteiten continu verder te professionaliseren.

DIT BRENG JE MEE
▪ Stevige persoonlijkheid;
▪ Kritisch kunnen reflecteren;
▪ Communicatief zeer vaardig (mondeling en schriftelijk);
▪ Meedenken en oplossingen bieden;
▪ In teamverband werken (verbinden);
▪ Sensitiviteit;
▪ Inspirerend, initiatiefrijk en resultaatgericht;
▪ In staat om meerdere rollen te vervullen: bewaken, duwen, trekken, ondersteunen, confronteren en sparren.

COMPETENTIES
▪ Analytisch en sterk conceptueel vermogen;
▪ Structureel en organisatorisch;
▪ Signaleren en verbanden leggen in diverse informatiestromen;
▪ Creativiteit in het implementeren van nieuwe functionaliteit;
▪ Leiderschap op groepsniveau;
▪ In staat om mensen te motiveren en overtuigen d.m.v. goed ontwikkelde en invloedrijke vaardigheden zoals sensibiliteit en tact.

KENNIS EN ERVARING
▪ Minimaal HBO werk- en denkniveau (eis);
▪ Ruime ervaring binnen gemeenten (eis);
▪ De kandidaat is in het bezit van een Prince2 certificaat.
▪ Kennis en ervaring binnen het gemeentelijk domein Werk (pré);
▪ Kennis en ervaring binnen de uitzendbranche en/of werkbedrijf (pré);
▪ Kennis en ervaring als projectleider;
▪ In staat om zowel strategisch en conceptueel processen vorm te geven alsook in staat om sturing te geven aan detail procesontwerp;
▪ Op inhoud goed op de hoogte zijn van de gevolgde processen, wettelijke kaders op hoofdlijnen van functionaliteiten in gebruik in het domein Werk;
▪ Aantoonbare ervaring in het managen van verwachtingen bij verschillende groepen;
▪ Ervaring met vertaling van business-uitdagingen naar informatiseringsoplossingen.

OVERIG
Kandidaat geeft één of twee recente voorbeelden van een soortgelijke opdracht, bij voorkeur bij een gemeente.
Geef toelichting in je beschrijving.

Geef voorbeelden waaruit blijkt dat de kandidaat ruime kennis en werkervaring binnen het gemeentelijk domein Werk heeft.

Schrijf een functiegerichte motivatie waarom deze opdracht een goede match met jou is en waarom de Gemeente Utrecht jou zou moeten kiezen; door de kandidaat zelf geschreven motivatie.

Via Negometrix kan je je inschrijven voor opdrachten bij de Gemeente Utrecht, stuur via dit inhuurplatform je CV en functiegerichte motivatie en we kijken er naar uit jou uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek op donderdag 2 juni 2016!

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  18-05-2016 19:28
  Plaats
  Diemen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-05-2016 13:05
  Plaats
  Spakenburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-05-2016 15:40
  Plaats
  Voorschoten

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten