Key user/Proces Manager SAP

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
17-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
701
Status
Gesloten
Referentie
IGB66834150

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

01-06-2016

Einddatum

28-02-2017

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

20-24

Sluitingsdatum

24-05-2016 om 12:00 uur

Functieomschrijving
De PM/KU (SAP) is expert binnen zijn functiegebied en de daarbij behorende informatievoorziening. Hij / zij ondersteunt gebruikers en lijnmanagement met betrekking tot gebruik IV, opleidingen, autorisaties, werkinstructies, Hij/zij is mede verantwoordelijk voor de project- en systeemgebonden (SAP) processen,gegevens en begrippen met de daarbij behorende technische documentatie. Hij/zij treedt zelfstandig op als PM/KU (SAP) Relaties richting cluster
enerzijds en richting SAP PM structuur anderszijds. Zijn/haar taak in het projectmanagement is het adviseren en ondersteunen van de PM cat-1 (o~a. inzake projectplanning en beheersing van projectbudgetten), het
adviseren van het projectteam inzake SAP-WSM het opstellen van de projectdocumenten, het zelfstandig uitvoeren van evaluaties van (SAP) procesgegevens- en begrippenmanagement en het mede bewaken van de kwaliteit van de
(SAP) proces- gegevens- en begrippenmanagement.

Zijn/haar taak in het systeemmanagement is het adviseren en ondersteunen van de systeemmanager. Tevens adviseert de PM/ KU (SAP) m.b.t. (SAP) procesgegevens- en begrippen management.

Functieomschrijving

Levert zelfstandig bijdragen aan de realisatie van projecten/systeemmanagement, door

 • Het bijdragen aan het opstellen van het PID, RFI, Voorstudie-/Studierapport;

  • Het opstellen van het programma van eisen (PVE) mbt proces- gegevens- en  begrippenmanagement tbv het aan te schaffen materieel;

  • Het in voorkomend geval controleren van de kwaliteit van proces- gegevens- en  begrippenmanagement tbv het aan te schaffen materieelhet bijdragen aan het opstellen van het (initiele) systeemplan;

  • Het opzetten en actualiseren van de configuratiebeheersing mbv SAP;

  • Het ondersteunen van de project/systeemmanager bij het opstellen en actualiseren  van de projectplanning;

  • Het ondersteunen van de project/systeemmanager met de beheersing van de voor  het projectbenodigde proces- gegevens- en begrippen management

  • Het zelf initieren dan wel beoordelen van ingediende wijzigingsvoorstellen

Adviseert en doet voorstellen inzake proces- gegevens- en  begrippenmanagement van projecten/systeemmanagement door:

 • Het doen van onderzoek naar en het geven van aanbevelingen wijzigingen binnen  de bedrijfsvoering ondersteunende IT Systemen in relatie tot WSM;

  • Het initieren en uitvoeren van onderzoeken naar de defecten of  kwaliteitsafwijkingen binnen proces- gegevens- en beg rippenmanagement;

  • Het doen van voorstellen aan en adviseren van instanties binnen Defensie inzake  procesgegevens- en begrippenmanagement.

  • Het adviseren m.b.t. de kwaliteitszorgcontrole van proces- gegevens- en  begrippenmanagement

  • Het behandelen van klachten en ideeen;

  • Het doen van voorstellen en adviseren bij het opzetten en actualiseren van de configuratiebeheersing mbv SAP.

  • Ondersteuning gebruikers en lijnmanagement met betrekking tot gebruik IV,  opleidingen, autorisaties, werkinstructies

Functionaris heeft een leidinggevende taak op het vakgebied SAP-WSM binnen projecten/systemen door:

 • Het op aanwijzing ontwikkelen en borgen van kennis op SAP-WSM;

  • Het (laten) verrichten van die werkzaamheden welke gezien de laatste  informatiestand en/of actuele situatie noodzakelijk zijn;

  • Vertegenwoordigd de afdeling in zijn als PM SAP in de verschillende overleg fora

  • Het optreden als PM SAP waarbij hij/zij de Super Users en Key-Users (SAP)  aanstuurt;

  • Het richting geven aan de behandeling van RFC’n, wijzigings voorstellen en  ideeën;

  • Het initieren danwel (laten) uitvoeren van onderzoek naar de oorzaak van defecten  danwel kwaliteitsafwijkingen van (SAP) processen-, gegevens- en  begrippenmanagement.

  • Is verantwoording verschuldigd aan de project/systeemmanager en Hoofd van de  Afdeling voor de uitvoering van de SAP-WSM processen binnen het  project/systeem/de afdeling;

  • Is gehouden aan het plan van aanpak, het systeemplan en de projectplanning bij de uitvoering van de werkzaamheden;

  • Werkt volgens voorschriften en procedures binnen Defensie m.b.t. projectvoering, systeemmanagement en (SAP) processen-, gegevens- en begrippenmanagement.

  • Is binnen de door de PM/SM/H-Afd aangegeven randvoorwaarden, zelfstandig in zijn overleg met Key-users en Super Users, vertegenwoordigers van de OPCO’s, opdrachtnemers, (internationale) partners en externe deskundigen. 

 

Functie-eisen

Vaardigheden

 • Het kunnen lezen en interpreteren van bedrijfsvoeringsprocessen-, gegevens- en begrippen;

  • Het ( zelfstandig)werken in project/systeemteams;

  • Het opzetten van projectplanningen.

  • Het zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken in het Nederlands, Engels en Duits

  • Het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand  brengen van advies(deel)producten.

Functie- en Opleidingseisen

 • Relevante HBO opleiding

  • Opleiding op SAP niveau 2

  • SAP DFPS

  • Beheer en overzicht SAP Kernel

  • Cursus projectplanning

  • Training Management Vaardigheden

  • Relevante SAP-WSM-cursussen

Vereiste ervaring

 • Ervaring met resultaat gerichte bedrijfsvoering.

  • Ervaring met het werken in teamverband.

  • Ervaring in het opstellen van eisen m.b.t. proces- gegevens- en begrippenmanagement van aan te schaffen materieel. o Ruime bekendheid met (Europese) regelgeving m.b.t. normen, voorschriften en wettelijke kaders gerelateerd aan het eigen vakgebied

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten