Extern lid examencommissie

Opdrachtgever
Hogeschool NOVI
Geplaatst op
18-05-2016
Periode
Binnen een week
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Nee
Reacties
2
Bekeken
1098
Status
Gesloten
Referentie
Extern lid examencommissie

Omschrijving

Extern lid examencommissie

Het realiseren en in stand houden van een effectieve toetsing en examinering, teneinde zorg te dragen voor een objectieve, kwalitatief goede en doelmatige wijze van toetsen van de kwalificaties van opleiding en de kwaliteit van de afgestudeerden. De Examencommissie voert in opdracht van het bevoegd gezag de kwaliteitscontrole op de opleiding en de examinering uit op basis van de toepasselijke Onderwijs en Examenregeling (OER).

Voor de bacheloropleiding ICT zoeken wij nog leden. De opleiding kent naast de reguliere variant ook een flexibele variant die in het kader van de pilot Flexibilisering wordt vormgegeven.

Als lid van de Examencommissie bent u medeverantwoordelijk voor

 • het vaststellen of de student voldoet aan de eisen van de onderwijs- en examenregeling zodat indien akkoord het getuigschrift kan worden uitgereikt;

 • het leveren van een bijdrage aan het borgen van de kwaliteit van de tentamens onverminderd het gestelde in artikel 7.12c WHW;

 • het leveren van een bijdrage aan het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van tentamens te beoordelen en vast te stellen;

 • het mede bewaken van de procedure van het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens.

 • het mede beoordelen van fraude en plagiaat;

 • het leveren van een bijdrage aan het vaststellen van regels over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 7.12b, lid 1 a, b en d WHW en over de maatregelen die op grond van het bepaalde in artikel 7.12b lid, 3 WHW in dat verband kunnen worden genomen.

 • het leveren van een bijdrage aan het (jaarlijks) opstellen van een verslag van de werkzaamheden van de examencommissie en het verstrekken van dit verslag aan de directeur onderwijs;

 • het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan;

 • het vaststellen van de profielschetsen van de rollen voor toetsing en examinering;

 • het zonodig leveren van een bijdrage in het proces van accreditatie van opleidingen;

 • het prudentieel omgaan met vertrouwelijke informatie.

De functie-eisen

 • ervaring in de beroepspraktijk van het werkveld;

 • opleiding bij voorkeur minimaal Master;

 • specifieke kennis van kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing, examinering en onderzoeksvaardigheden;

 • kent als lid van de examencommissie de wettelijke taken en verantwoordelijkheden als genoemd in artikel 7 WHW.

 • neemt standpunten in, is standvastig en onderbouwt zijn standpunt met argumenten;

 • is pro-actief met betrekking tot het verkrijgen van informatie over onderwerpen waarvan hij/zij minder kennis heeft;

 • staat open voor argumenten van anderen in de besluitvorming.

Gelet op de ontwikkelingen van de flexibele variant zijn wij op zoek naar de aanvullende functie-eisen:

 • is goed op de hoogte van wet en regelgeving in de WHW met name rond het functioneren van examencommissies in het kader van de pilot flexibilisering;

 • is deskundig ten aanzien van (leerwegonafhankelijke) toetsing en examinering.

Voor de verschillende taken worden vergoedingen afgesproken. Het betreft een functie voor enkele uren per maand. Dit fluctueert gezien de ontwikkelingen in het bacheloronderwijs.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  18-05-2016 16:51
  Plaats
  doetinchem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  18-05-2016 20:20
  Plaats
  Leiderdorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten