adviseur Inkoper senior

Opdrachtgever
Pro10
Geplaatst op
21-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
22
Status
Gesloten

Omschrijving

Startdatum

1 juli 2016

Aantal uur

36 uur per week

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoekt een Senior Adviseur
Inkoper voor de afdeling Inkoop en Contractmanagement, sectie Contractvorming & Inkoop van het Rijksvastgoedbedrijf.

Organisatie
Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is gevormd uit de vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.
Het RVB is op 1 juli 2014 van start gegaan. Op die datum is een organisatie ontstaan van bijna 1.800 fte die verantwoordelijk is voor de grootste (gebouwen) vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare grond en 13,3 miljoen m2 bruto vloer oppervlak, een waarde van 15,5 miljard euro op de Staatsbalans en een jaarlijkse omzet van 1,5 miljard euro.
Het RVB ontwikkelt en beheert een unieke vastgoedportefeuille van kazernes, magazijnen, legeringen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten. Projecten zijn zeer divers in omvang en kunnen bijzonder complex zijn. Het RVB houdt rekening met publieke en politieke belangen en zorgt voor een goede samenwerking met gebruikers.

De directie Transacties & Projecten
De directie Transacties & Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf door (her)ontwikkeling, transformatie en transacties. Daartoe realiseert de directie nieuw- en verbouwprojecten en koopt zij producten, werken en diensten in voor het Rijksvastgoedbedrijf. Hiernaast zij belangrijke instrumenten: het verrichten van een omvangrijke verkoopopgave van vastgoed; het contracteren van alle gebruik van vastgoed door de rijksoverheid; het genereren van inkomsten door (tijdelijk) gebruik van vastgoed door het afsluiten van (bijzondere) contracten zoals erfpacht/pacht, huur, medegebruik en bijzonder beheer.

De afdeling Inkoop en Contractmanagement
De afdeling Inkoop en Contractmanagement is verantwoordelijk voor de inkoopstrategie voor de opdrachten van het RVB, voor het samen met RVB-collega’s opstellen van goede specificaties, voor doelmatige en rechtmatige aanbestedingsprocedures, contractmanagement en voor goed opdrachtgeverschap.

De sectie Inkoop Onderhoud Rijk
De sectie Inkoopkaders is verantwoordelijk voor de inkoop en het contractmanagement ten behoeve van het beheer en onderhoud van alle gebouwen die onder het rijkshuisvestingsstelsel vallen. Daarnaast is de sectie vanaf 1-1-2016 belast met het rijksbrede categoriemanagement voor gebouwen en installaties. Hierbij gaat het om de rijkskantoren, gevangenissen, musea, rechtbanken, etc. In totaal zo’n 1.500 gebouwen en 4,5 miljoen m2_BVO. Hiertoe is de sectie belast met de volgende taken:

  • Het voorbereiden en uitvoeren van (complexe) inkooptrajectenplannen

  • Het opstellen van contracten, zowel traditioneel als geïntegreerd

  • Het opstellen en uitvoeren van contractbeheersplannen, waarbij o.a. systeemgerichte contractbeheersing wordt toegepast

  • Kennisdeling, ontwikkeling en beleid binnen het vakgebied

  • Management van inkoopgerelateerde projecten en programma’s

  • Het onderhouden van het netwerk op het gebied van categoriemanagement gebouwen en installaties

De functie (Senior) Adviseur
Als deskundige op het gebied van aanbestedingen en contractvorming ben je inkoopverantwoordelijke bij verschillende aanbestedingen ten behoeve van onderhoud. Je bent vanaf het beginstadium waarin de inkoopbehoefte wordt geformuleerd, actief betrokken en begeleidt het gehele inkoopproces. Je zorgt voor een gefundeerd voorstel voor aanbestedingswijze en contractvorm, draagt bij aan de totstandkoming van het inkoopplan, de selectie- en gunningscriteria, de verschillende contract- en aanbestedingsdocumenten en het contractbeheersplan. Je bewaakt de consistentie en de effectiviteit daarvan. Je levert een bijdrage aan de beheersing van de risico’s en de oplossing van knelpunten.
Daarnaast ben je actief betrokken bij actuele ontwikkelingen en verbetertrajecten binnen het vakgebied, zoals systeemgerichte contractbeheersing.
Je wordt onderdeel van een team met enthousiaste en deskundige collega’s.

Matchings-eisen
De te matchen kandidaat heeft een technische, bouwkundige, bedrijfskundige of juridische opleiding en beschikt over een WO werk- en denkniveau. Hij/zij heeft inkoopkennis op het niveau van tenminste NEVI-1. Hij/zij heeft ten minste 5 jaar ervaring met (complexe) inkoop- en (Europese) aanbestedingstrajecten bij voorkeur op het gebied van onderhoud of facilitaire werkzaamheden. Hij/zij heeft kennis van relevante wetgeving en standaardcontractvoorwaarden, zoals de Aanbestedingswet, het ARW, de UAV, de UAV-GC en de DNR. Ervaring met het schrijven van contracten is een pre.
De kandidaat is in staat om kennis op het gebied van contractvorming, projectmanagement, contractrecht en jurisprudentie in de praktijk toe te passen, zodanig dat doelmatigheid en rechtmatigheid gewaarborgd zijn.

Competenties
De kandidaat kan goed samenwerken in interdisciplinaire teams en weet daar de inkoopaspecten oplossingsgericht en effectief in te brengen.
De kandidaat is creatief en flexibel. Kan snel schakelen tussen operationeel en tactisch niveau en weet goed te plannen. Heeft overtuigingskracht en analyserend vermogen en bezit organisatiesensitiviteit en netwerkvaardigheid.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten