Opdrachtgever
ABN AMRO
Geplaatst op
24-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
85
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
997
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

We zoeken binnen IT solutions een CICD-expert (continuous integration continuous delivery). Op dit moment wordt agil/scrum binnen bepaalde onderdelen van de bank uitgerold, naast houding en gedrag is automatisering van de processen voorwaardelijk voor een succesvolle uitrol. Binnen de automatisering moet men flexibel en snel kunnen bijsturen. De CICD expert heeft naast de technische kennis tevens uitstekende coachingskwaliteiten.

De nadruk ligt op de volgende capaciteiten

 • Coaching: een succesvolle grootschalige implementatie van CICD gaat voor een groot deel over houding en gedrag, gecombineerd met een gedegen technische onderbouwing. De kandidaat moet beide uitstekend kunnen overdragen aan teams van zeer diverse pluimage.

 • Flexibiliteit en inventiviteit: de CICD uitrol binnen ABN AMRO gaat gepaard met de Agile uitrol. Veel in beide trajecten is onzeker. De kandidaat moet goed met die onzekerheid om kunnen gaan en inventief kunnen inspringen op de snel wijzigende omstandigheden.

 • IT autoriteit: de kandidaat moet een zeer ervaren IT-er met hands-on kennis van verschillende technieken zijn en moet daarin door zijn peers als autoriteit erkend worden.

Welke specifieke ervaring moet je hebben?
>> Concrete CICD implementatie bij één of meer grote organisaties, zowel directe uitvoering als het coachen van uitvoerende teams.
Welke (technische) kennis moet je hebben?
>> Coachen, overtuigen, organisatiesensitiviteit. De SDLC (Software Development Life Cycle) i.h.a. en één of meer specifieke technische implementaties zoals voor Java, C, C#, Cobol, .Net, Javascript etc. gebruikt makend van tools als Maven, Subversion, BitBucket, Nexus, SonarQube, Fortify, HP ALM, etc. Vloeiend Nederlands en Engels sprekend en schrijvend.

Generiek functieprofiel

Job Context

Het TOPS 2020 IT Programma heeft op basis van Service Oriented Architecture en Cloud computing een nieuw IT landschap ontwikkeld. Het implementeren van Centers of Expertise (CoEs) is essentieel voor het zetten van de Standards & Guidelines, waarborgen van de implementatie en bewaken van de IT Architecture en Way of Working.

Er zijn twee soorten CoEs. De eerste soort is gefocust op het technische aspect van het nieuwe IT landschap. Deze CoEs maken de high level architectuur concreet door het ontwikkelen van oplossingsrichtingen op het IT Capability Level.
De tweede is gefocust op methodologieën en tooling. Deze CoEs zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en governance van de Way of Working in verschilleden disciplines binnen IT.

Een CoE werkt samen met projecten om er zo voor te zorgen dat nieuwe of gewijzigde applicaties en infrastructuur op een correcte manier worden geïmplementeerd. Dit maakt de rol van een CoE medewerker in het project complex, enerzijds wordt het project met inbreng van expertise geholpen, anderzijds kunnen de standaarden die gevolgd moeten worden een complicerende en beperkende factor voor het project zijn. Daarnaast zijn ze onderdeel van de formele Quality Assurance binnen het eigen aandachtsgebied.

Vaak worden Standards & Guideliness over meerdere business lines, solution domeinen en architectuur lagen geïmplementeerd. De CoEs zijn dan de sleutel bij het borgen van de standaarden, het gebruik van best practises en hergebruik van IT Producten. Hetzelfde geldt voor het implementeren van gestandaardiseerde methodologieën en tooling. Heldere verantwoordelijkheden & mandaat en ondersteuning & begeleiding zorgen er voor dat de Way of Working correct en uniform geïmplementeerd worden. Community building door de CoEs is belangrijk voor het zorgdragen van de afstemming en het toepassen van Standards & guidelines.

In de Way of Working is er een sterke afhankelijkheden met het CADM (Chief Architecture & Data Management). CADM stelt het beleid in hoofdlijnen op voor de IT architectuur, de (technische) CoEs werken dit beleid uit in concrete Standards & Guideliness.

CoEs ontwikkelen kritische kennis- en vaardigheidsgebieden en monitoren toekomstige ontwikkelingen om zo continue hun aandachtsgebieden te ontwikkelen en verbeteren. CoEs werken niet alleen voor IT domeinen, hun scope betreft alle TOPS afdelingen en Business lines.

Job Description

Draagt bij aan de ontwikkeling en het uitdragen van kennis en expertise binnen hun vakgebied. Zet deze kennis om in begrijpelijke Standards & Guideliness en propageert dit in de organisatie door middel van educatie en communicatie. Stelt hiermee de organisatie in staat om de Standards & Guideliness te begrijpen en correct the gebruiken. Participeert in projecten om de kennis van zowel zichzelf en de organisatie te vergroten. Is onderdeel van het proces van kwaliteitsborging met mandaat in de lijnorganisatie om deze normen en richtlijnen af te dwingen.

Job Deliverables

Is verantwoordelijk voor het vastleggen van standaarden en richtlijnen voor het CoE specifieke gebied. Maakt gebruik van best practices en lessons learned (uit projecten), de IT-architectuur, nieuwe werkwijzen en het ABN-AMRO risk control framework. Is verantwoordelijk voor het uitdragen van standaarden en het ondersteunen van projecten in de toepassing hiervan op het specifieke CoE gebied. Adviseert projectmedewerkers over de mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologieën en methodologieën en analyseert wensen van het management hierover. Participeert soms ook actief in projecten door project deliverables gerelateerd aan het CoE aandachtsgebied te produceren. Adviseert de organisatie over de inrichting van de processen in het betrokken vakgebied. Verantwoordelijk voor het begeleiden van projecten in de verschillende projectfases met specifieke kennis en vaardigheden vanuit het Center of Expertise in nauwe samenwerking met de andere Centers of Expertise.Beheerst alle deelgebieden binnen het vakgebied. Is vraagbaak voor bestaande technologieën en methodologieën en eerste aanspreekpunt voor zijn stakeholders met betrekking tot nieuwe technologieën en methodologieën en de toepassing daarvan. Volgt ontwikkelingen en trends in het CoE specifieke gebied, verzamelt hier kennis over en signaleert dit naar de rest van het CoE. Is pro-actief bij het stimuleren van kennisoverdracht binnen de bank met betrekking tot het eigen vakgebied. Verzorgt presentaties aan projectmedewerkers binnen en buiten de bank over de toe te passen. Doet voorstellen voor professionalisering van de organisatie rondom de toepassing van nieuwe en huidige technologieën en methodologieën. Presenteert zichzelf als de expert van het CoE aandachtsgebied binnen de projecten en coacht de projectmedewerkers bij verdere ontwikkeling van hun competenties binnen het CoE aandachtsgebied. Is verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement, bepaalt daartoe wie de stakeholders zijn, stelt hun attitude vast t.o.v. de toe te passen technologieën en methodologieën. Overtuigt de stakeholders en zorgt dat zij zelf de gehanteerde technologieën en methodologieën kunnen uitdragen in de organisatie. Initieert en onderhoudt communities binnen het vakgebied met voldoende dekkingsgraad vanuit de organisatie. Is verantwoordelijk voor frequent contact met de bestaande en potentieel nieuwe deelnemers en is hiervoor een volwaardig gesprekspartner. Verantwoordelijk voor reguliere afstemming met vendor medewerkers over de te hanteren standaarden en de toepassing daarvan binnen de bank.Quality Assurance op standaarden en richtlijnen, gemandateerd en verantwoordelijk voor uitdragen en controleren van beleid inzake de toe te passen standaarden. Houdt met de andere Centers of Expertise intakes, zodat voor een project alle (IT) facetten afgedekt worden.

Knowledge & Communication

 • Afgeronde HBO opleiding in business, IT of een vergelijkbaar onderwerp met minimaal 3 jaar IT ervaring.

 • TOPS 2020 IT.

 • Kennis van bankprocessen.

 • Kennis van IT projectprocessen.

 • Kennis van implementaties.

 • Kennis van het CoE specifieke aandachtsgebied (zie bijlage voor de belangrijkste aandachtsgebieden).

Indicatief uurtarief € 85,00 (incl. reis- en verblijfskosten)​​

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten