Stelsel Integratie Manager

Intermediair
KPN Consulting
Geplaatst op
24-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
0
Op locatie
Utrecht en Den Haag
Reacties
2
Bekeken
829
Status
Gesloten
Referentie
63567 MK

Omschrijving

Voor Rijkswaterstaat zijn we op zoek naar een Stelsel Integratie Manager

Profiel omschrijving

Programma Implementatie Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet dient het gebruiksgemak van burger, bedrijf en overheid, legt de bestuurlijke afweging in handen van die overheid en biedt daarmee initiatieven van onderop maximaal ruimte, versnelt de publieke besluitvorming over projecten in de leefomgeving en leidt tot navolgbare beslissingen. Met een goede digitale ondersteuning van de Omgevingswet moet de maximale winst verzilverd kunnen worden: minder onderzoeklasten, minder bestuurslasten, meer ruimte voor privaat initiatief en meer omgevingskwaliteit. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving ten behoeve van maatschappelijke functies te realiseren. In de Omgevingswet worden 26 wetten (samen goed voor 4.700 artikelen), 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriele Regelingen samengevoegd tot 1 wet met 349 artikelen, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en zo’n 10 Ministeriele Regelingen. De wetteksten van de Omgevingswet zijn inmiddels ver gevorderd. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. Rijk, VNG, IPO en UvW hebben de ambitie de Omgevingswet zodanig te implementeren dat dit ook succesvol zal zijn. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. In het realiseren van deze ambitie worden door de tijd heen drie ijkpunten onderscheiden: eind 2015/begin 2016 moet iedereen zich ervan bewust zijn dat er zaken gaan veranderen. Eind 2018 moet iedereen met de Omgevingswet kunnen werken en eind 2024 moet iedereen uiteindelijk ook naar de geest van de wet werken. Rijk, VNG, IPO en UvW geven via een Bestuurlijk Overleg en een Opdrachtgevend Beraad invulling aan de rol als opdrachtgever van de implementatie. Dit is zo afgesproken in het Bestuursakkoord dat op 1 juli 2015 is getekend. Dit Bestuursakkoord is de basis voor de verdere implementatie. De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van RWS als interbestuurlijk opdrachtnemer. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams. De Programmaraad legt niet alleen verantwoording af aan zijn opdrachtgever, maar ook aan zijn omgeving.

Doel van de functie

Het Rijk, Inter Provinciaal Overleg (IPO), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen (UvW) delen de ambitie om in 2024 alle relevante beschikbare informatie over de Omgevingswet en gegevens over de fysieke omgevingskwaliteit, met één klik op de kaart beschikbaar te hebben en begrijpelijk te tonen. De hiervoor benodigde digitale voorzieningen worden binnen het Programma Implementatie Omgevingswet (IOW) vormgegeven in een helder samenhangend stelsel. Afgesproken is dat de gebruiker hierbij centraal staat en actief wordt betrokken bij de uitwerking. We zijn op zoek naar een ervaren Stelsel Integratie Manager (SIM) die op programmaniveau de regie voert op de totale klantervaring in de keten, binnen de gestelde grenzen van tijd en kosten.
De SIM weet de krachten te bundelen binnen IOW zodat de verschillende DSO-projecten leiden tot een goed functionerend DSO . De SIM heeft kennis en ervaring met het realiseren van complexe digitale voorzieningen (stelsels) waarin verschillende actoren in een keten samenwerken. Ook heeft de SIM ervaring met het tot stand brengen van een ketensamenwerking in een sterk politiek- en bestuurlijk veld. De SIM is gewend te adviseren op programmaniveau over de werkwijze hoe te komen tot klantgerichte geïntegreerde procesketens.
Het digitaal stelsel richt zich primair op het digitaal beschikbaar maken van gegevens uit de beleids- en uitvoeringsketen. De SIM heeft bij voorkeur ervaring met voorzieningen voor het vinden van relevante informatie, aanvragen van vergunningen en het delen van informatie via webapplicaties (loket / portaal). De SIM is o.a. bekend met ‘technische functies’ (zoals webportaal, beslisbomen, formulieren en gegevensontsluiting) en ‘e-Overheid functies’ (zoals DigiD, basisregistraties, wetten en vergunningen) en weet hoe hun geïntegreerde werking te verduidelijken aan betrokkenen. De SIM zorgt ervoor dat de betrokken serviceorganisaties de gebruiker centraal blijven stellen en dat er een goede balans wordt gevonden in het voorzien in de behoeften van initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag. De SIM stimuleert de adoptie van standaardisatie in de uitwisseling van gegevens zodat overheidsorganisaties bij de uitvoering van de Omgevingswet goed kunnen samenwerken in ketenprocessen. Ook heeft de Kim ervaring in het tot stand brengen van de benodigde samenwerking tussen de ketenpartners en het inrichten van de gerelateerde ketenprocessen. Omdat het DSO in componenten gebouwd wordt, waarbij de ketenpartners verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen of aanleveren van een of meer componenten, betekent dit dat de SIM vroegtijdig afspraken met ketenpartners maakt over de koppelvlakken tussen deze componenten, zodat deze gedefinieerd en stabiel zijn. De SIM maakt tevens afspraken met deze partners over het vroegtijdig opleveren van ‘mock’ software waarmee deze onderlingen koppelingen in vroeg stadium gebruikt en getest kunnen worden. Afspraken over de aanpak en een overall planning ten aanzien van de deployment van componenten en koppelvlakken de diverse ontwikkel- en testomgevingen maakt deel uit van deze functie. Uiteraard is de SIM ook verantwoordelijk op controle op het naleven van de gemaakte afspraken.
De keten die het DSO ondersteunt loopt van de eindgebruiker (initiatiefnemer, belanghebbende) naar het betreffende bevoegd gezag. Die bestuursorganen zijn en blijven ieder verantwoordelijk voor het digitaal ondersteunen van de ‘eigen’ processen en de SIM heeft bij voorkeur ervaring met deze processen. De SIM is bekend met de wijze waarop Rijk, IPO, VNG en UvW de belangen van haar leden behartigen en in staat om met hen effectieve samenwerkingsrelaties aan te gaan om de wederzijdse afhankelijkheden tussen het digitale stelsel en hun uitvoeringsprocessen goed te managen.

Taken/werkzaamheden

 • Minimaal 10 jaar ervaring, waarvan 3 jaar als SIM binnen complexe (IV) projecten en/of programma’s;

 • Gedegen kennis van SIM [verder op te splitsen o.b.v. functieomschrijving];

 • Recente ervaring (uit de afgelopen 2 jaar) met het inrichten en aansturen van SIM binnen een groot project of programma;

 • Ervaring met ICT-projecten gericht op webapplicaties, regelbeheer en/of ketensamenwerking;

 • Ervaring met het ontwikkelen van complext ICT systemen in componenten

 • Ervaring met de toepassing van e-overheids voorzieningen.

 • Bij voorkeur ervaring met Safe in combinatie met System Integration TestingKennis &

Gaarne deze eisen in uw motivatie toelichten. Niet met “ja” of “nee” of “zie CV’, maar middels een korte concrete toelichting.

Sluitingsdatum

30-05-2016

Sluitingstijd

10:00

Indicatie intakegesprek

zsm

Indicatie besluitvorming

13-06-2016

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te zijn

 • CV in Word-formaat voorzien van de 3 meest relevante (recente) projecten.

 • Motivatie afgestemd op de functie eisen.

 • Beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen).

 • Uurtarief (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.

 • Aanbiedingen op basis van exclusiviteit

 • Na ontvangst van de aanbieding ontvangt u binnen 12 uur een reactie, via de mail of telefoon

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  24-05-2016 14:47
  Plaats
  Wassenaar

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-05-2016 14:36
  Plaats
  Zeewolde

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten