Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
24-05-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
1221
Status
Gesloten
Referentie
IGB67542156

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2560 opdrachten

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

01-06-2016

Einddatum

30-09-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

36

Sluitingsdatum

06-06-2016 om 12:00 uur

Waarstaatjegemeente is de website waarop KING ten behoeve van verschillende geledingen van gemeenten, maar ook voor publiek en pers, een dashboard publiceert met een groot aantal kernindicatoren waarop gemeenten zich onderling kunnen vergelijken. De achterliggende database met bijna 2500 indicatoren is ook toegankelijk. Daarnaast worden monitoren (met als meest recente voorbeeld de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein), analysemodellen en toezichtinformatie gepubliceerd. In aanvulling op de site worden gemeenten verder ondersteund met trendanalyses, publicaties, een helpdesk, workshops en andere on- en offline middelen. De opgave voor de komende periode bestaat onder meer uit een verdere professionalisering van het beheer- en ontwikkelproces, doorontwikkeling van de site en de ondersteunende middelen (waaronder de voorbereiding van een aanbesteding), toepassen en ontwikkelen van innovatieve methoden en technieken en uitvoeren van een bewustwordingscampagne rond het thema
"datagedreven sturing".

Het beheer van site en data wordt grotendeels geoutsourcet. In het kader van het VNG-programma Digitale Agenda 2020 is "Stuurinformatie" een prominent thema. De uitvoering hiervan ligt binnen het cluster van Waarstaatjegemeente.

De functie
De coördinator draagt zorg voor de planning en verdeling van werkzaamheden, bewaakt, toetst en borgt de kwaliteit en de kwantiteit van de werkzaamheden en fungeert als klankbord en vraagbaak voor de medewerkers.

Opgaven de komende maanden zijn vooral

 Vormgeven opdrachtgeverschap outsourcing beheer;
 Voorbereiden en uitvoeren aanbesteding;
 Meewerken aan verbetering van organisatorische en inhoudelijke aansluiting WSJG, het Vensters-concept en Kenniscentrum Dienstverlening;
 Vervanging afdelingshoofd bij afwezigheid, zowel intern als extern
 Verder professionalisering product- en deliverymanagement op het terrein van stuurinformatie
 Verbetering samenhang portfolio van de afdeling, zowel binnen de afdeling, als met de producten en diensten van E-diensten, als met de ontwikkelingen in het kader van het programma Digitale Agenda 2020.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 Is vooral gericht op versterken van een kwalitatief hoogwaardige keten en uitvoering op het brede terrein van stuurinformatie;
 Is in staat samen met medewerkers te werken aan een professionele uitvoering van ontwikkeling en beheer en bevordert de onderlinge samenwerking;
 Geeft verdere invulling aan het opdrachtgeverschap van KING in relatie tot het outsourcen van site en data van Waarstaatjegemeente;
 Draagt zorg kennisoverdracht en –ontwikkeling met betrekking tot het vakgebied;
 Bewaakt en bevordert de integrale samenhang van instrumenten en beleid op het vakgebied;
 Stuurt op samenhang en kennisdeling tussen de verschillende producten en onderdelen van KING;
 Heeft en onderhoudt een relatienetwerk, zowel binnen als buiten de organisaties van KING en VNG.
 Vervult een samenbindende en leidende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen en bij het initiëren van acties om die doelen te realiseren;
 Signaleert, volgt en evalueert van ontwikkelingen alsmede inventariseert wensen en behoeften van gemeenten en vertaalt die in voorstellen, plannen en notities;
 Draagt zorg kennisoverdracht en –ontwikkeling met betrekking tot het vakgebied;
 Bewaakt en bevordert de integrale samenhang van instrumenten en beleid op het vakgebied;
 Geeft leiding aan projecten op het vakgebied;
 Draagt zorg voor het organiseren en coördineren van activiteiten en voor afstemming binnen en buiten de organisatie;
 Neemt deel aan het externe debat;
 Creëert draagvlak voor de aangelegenheden op het vakgebied;
 Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk;
 Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen en bewaakt en beheert de contacten.

 

Functie-eisen
Academisch werk- en denkniveau;
 Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;
 Ervaring met projectmatig werken;
 In staat om zelfstandig en planmatig te werken;
 Aantoonbaar kennis van en ervaring met de taakvelden van de afdeling, die van het cluster informatievoorziening in het bijzonder;
 Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in een politiek bestuurlijk krachtenveld in gemeentelijke context;
 Strategisch inzicht waar het gaat om de veranderende rol van de gemeente in de samenleving en de wijze waarop dit ingrijpt op beleid en uitvoering en het effect daarvan op de rol en het portfolio van KING, de producten en diensten
van de afdeling I&SA in het bijzonder;
 Strategisch inzicht in het benodigde netwerk, beschikken over dit netwerk of in staat om dit snel op c.q. uit te bouwen.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  25-05-2016 07:57
  Plaats
  Wassenaar

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-06-2016 09:12
  Plaats
  Schiedam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten