adviseur Kennisveld Wonen medior

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
24-05-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Delft
Reacties
0
Bekeken
607
Status
Gesloten
Referentie
IGB67542986

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2514 opdrachten

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

10-06-2016

Einddatum

31-12-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32

Sluitingsdatum

31-05-2016 om 09:00 uur

Het cluster Samenleving levert een bijdrage aan de gemeentelijke doelen die samenhangen met twee pijlers: stad van innovatie en participatiesamenleving. Samenleving realiseert samen met haar maatschappelijke partners de doelstellingen van de gezamenlijke sociale visie. Het cluster Samenleving bestaat uit de afdeling Advies en de afdeling Regie op Uitvoering.

Het kennisveld Wonen en de gemeentelijk beleidsuitvoering op het gebied van Wonen zijn belegd binnen het cluster Samenleving. Voor de uitvoering geldt dat er integraal wordt gewerkt binnen het cluster met kennisvelden waaronder Wmo, Jeugd en Participatie, met kennisvelden uit andere clusters waaronder Ruimtelijke Ordening, Economie en Duurzaamheid, met partners zoals corporaties en zorgaanbieders en regionaal binnen de woningmarktregio Haaglanden met gemeenten en Sociale Verhuurders Haaglanden. 

De afdeling Advies Samenleving is het expertisecentrum voor het Sociaal Domein en adviseert over, initieert of ontwikkelt (extern gericht) beleid op de kennisvelden binnen het Sociaal Domein. In de nieuwe setting van de afdeling Advies wordt van alle medewerkers verwacht dat zij:

Hoogwaardig en integraal (inhoudelijk, procesmatig en bedrijfsmatig) adviseren
Goed om kunnen gaan met een complexere taakinhoud als gevolg van decentralisaties
Op strategisch en/of tactisch niveau kunnen acteren
Extern (lokaal en regionaal) gericht
Projectmatig kunnen werken aan maatschappelijk opgaven
Kennis hebben van bedrijfsvoering en organisatievraagstukken (HRM, JZ, Communicatie, Financiën en Control/Governance)

De functie
Als medior adviseur Wonen geef je integraal advies op tactisch niveau aan de opdrachtgever (programmeur, (G)MT, portefeuillehouder en college over (wenselijke/noodzakelijke) beleidsvorming op een kennisveld Wonen in samenhang met de andere kennisvelden binnen het Sociaal Domein en het cluster Ruimte en Economie.

Je draagt op pro actieve wijze zorg voor innovatie op het toegewezen kennisveld. Je adviseert over, initieert en ontwikkelt nieuw (tactisch) extern gericht beleid, kaders en/of visies op complexe vraagstukken/-maatschappelijk opgaven. Je bent sterk in het vertalen en analyseren van onderzoek, cijfers en beleid van andere overheden naar regionale en lokale opgaven. Je draagt samen met zijn/haar andere collega’s zorg voor de integraliteit en de samenhang op de inhoud van het kennisveld Wonen. Je signaleert  relevante ontwikkelingen van het toegewezen kennisveld Wonen binnen de context van het sociaal domein en ruimtelijk-economisch domein

De medior adviseur draagt zorg voor de realisatie van vastgesteld beleid en toetst en evalueert de uitvoering. Je regisseert binnen het mandaat van opdrachtgever op de realisatie van beleid en projecten en je bewaakt en bevordert de integrale samenhang met betrekking tot beleid op het toegewezen kennisvelden Wonen. Je zorgt - samen met de collega adviseurs – voor de juiste (besluitvorming ), beheersbare workload, prioritering en kwaliteit. Je zoekt draagvlak voor beleidsstrategie en -ontwikkeling en je presenteert dit overtuigend aan de hand van onderzoeken, maatschappelijke effecten en beleidsdoelstellingen.

De werkzaamheden zijn strategisch-tactisch van aard, met het accent op het omzetten van visie naar programmering en uitvoering op het kennisveld Wonen. De vraagstukken betreffen de afweging van onzekere factoren en vergen structurele oplossingen voor de langere termijn, en het integreren van politiek bestuurlijke uitgangspunten. Je maakt je nieuwe dossiers snel eigen en bent flexibel inzetbaar op alle wonen-dossiers: je bent een ervaren all-rounder binnen het kennisveld Wonen.

Dossiers

 • Beleidsontwikkeling t.a.v. woonvisie -> mede-ontwikkelen gemeentelijk strategisch woningmarktbeleid en wijkvisies

  • Beoordeling scheiding/splitsingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB

  • Beoordeling biedingen corporaties in het kader van prestatieafspraken

  • Beleidsontwikkeling ten aanzien van regionale woonvisie

  • Woonruimteverdeling en huisvestingsverordening

  • Beleid voor bijzondere doelgroepen

  • Vertaling interpretatie woningbouwmonitor, marktinformatie en verhuurinformatie naar concrete, pro-actieve beleidsinformatie

Functie-eisen

 • Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar in een vergelijkbare beleidsmatige functie binnen het kennisveld Wonen

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek bestuurlijke omgeving

  • Minimaal afgeronde academische studie (bijvoorbeeld Volkshuisvesting, Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening, Geografie en of Bestuurskunde

  • WO werk- en denkniveau en 3-5 jaar werkervaring op WO-niveau

  • 2 tot 4 jaar aanvullende scholing en ervaring op het gebied van: - ruimtelijke ontwikkeling/Wonen en de relatie met andere vakgebieden;

   • ervaring met de woningcorporatie-sector

   • met integrale beleidsontwikkeling in een politiek bestuurlijke omgeving;

   • het toepassen van adviesvaardigheden;

   • projectleiding van complexe projecten;

   • het functioneren van de gemeentelijke organisatie in haar omgeving.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten