Ketenarchitect GDI

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
27-05-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
's-Gravenhage
Reacties
0
Bekeken
522
Status
Gesloten
Referentie
IGB67872159

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

01-07-2016

Einddatum

03-10-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32

Sluitingsdatum

08-06-2016 om 12:00 uur

Opdracht Omschrijving

De ketenarchitect GDI is, onder aansturing van de projectleider, verantwoordelijk voor diepgaande inhoudelijke expertanalyses en het werken aan oplossingen voor door gemeentelijke samenwerkingsverbanden geconstateerde knelpunten. De primaire focus van de adviseur is daarbij gelegen op het technisch-inhoudelijk doorgronden en
bediscussiëren van knelpunten en het beschrijven en bediscussiëren van oplossingen met experts vanuit de verschillende (GDI) voorzieningen, standaarden en vanuit verschillende samenwerkingsverbanden. Indien uit de analyses en de gecreëerde oplossingen naar voren komt dat specifieke juridische kennis noodzakelijk is, dan zal hiervoor andere
expertise worden aangetrokken.

Doelstelling is dat in 2016 de analyse van het vraagstuk is afgerond en dat de eerste korte termijn oplossingen zijn uitgewerkt. Daarnaast moeten de noodzakelijke activiteiten voor lange termijn oplossingen zijn uitgewerkt en in gang gezet. Naast zijn activiteiten rondom samenwerkingsverbanden, zal de adviseur op specifieke technisch-inhoudelijke vraagstukken ondersteuning bieden binnen het programma BRP.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • In samenwerking met experts vanuit onder meer Logius, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, het programma BRP en verschillende samenwerkingsverband diepgaand uitwerken van de feitelijke knelpunten die er specifiek bestaan voor samenwerkingsverbanden en hun afnemers met een focus op de aansluiting op en het gebruiken van BRP, DigiD, eHerkenning, PKI Overheid en Digikoppeling (expertniveau);

  • Ontwikkelen van oplossingsvarianten waarmee op korte termijn voor de betrokken samenwerkingsverbanden meer werkbare situaties worden gecreëerd voor het aansluiten op en gebruiken van deze voorzieningen;

  • Het vanuit gemeentelijk perspectief inhoudelijk beoordelen van ketenontwerp, informatiemodellen, bericht- en vertaalspecificaties vanuit het programma BRP op het juist toepassen van de (open) standaard StUF-BG;

  • Bespreken van deze oplossingsvarianten met verschillende betrokkenen en het vastleggen ervan in beschrijvingen; 

  • Beschrijven van de activiteiten die er op de langere termijn noodzakelijk zijn om te komen tot meer structurele oplossingen voor de verschillende knelpunten;

  • Waar mogelijk verder uitwerken van inhoudelijke oplossingen voor de langere termijn in samenwerking met betrokkenen vanuit andere disciplines (zoals adviseurs op het gebied van regelgeving, experts in de voorziening en standaarden);

  • Verder SMART maken van de te behalen resultaten (in omvang en planning);

  • Creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties;

  • Leggen van verbindingen met andere projecten, ontwikkelingen en betrokken partijen, waaronder de kaders en plannen van dit project met het KING producten/dienstenportfolio (GEMMA, standaardisatie, leveranciersmanagement, markttransparantie, compliance, keteninformatisering, collectivisering);

  • Bieden van ondersteuning aan samenwerkingsverbanden gericht op het daadwerkelijk implementeren van ontwikkelde oplossingen;

  • Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen;

  • Deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren binnen VNG/KING en met samenwerkingsverbanden;

  • (op expertniveau) Leveren van adviezen en noodzakelijke bijdragen aan andere activiteiten die binnen het programma Digitale Agenda 2020 worden uitgevoerd.

 

Functie-eisen
Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in informatica of informatiekunde;

  • Autoriteit met minimaal 10 jaar diepgaande ervaring en kennis binnen de e-overheid en de GDI op het gebied van onder meer berichtenverkeer, communicatieprotocollen, de werking van daarbij gebruikte certificaten, het gebruik van OIN’s en standaarden zoals Digikoppeling en StUF;

  • Minimaal 5 jaar ervaring als ICT/informatie-architect met het analyseren, ontwerpen en aansluiten op en in een organisatie inregelen van registraties en voorzieningen als BRP, Digikoppeling, DigiD, eHerkenning, StUF-BG en PKI Overheid;

  • Expertkennis in het analyseren en ontwerpen van processen en informatieketens voor binnen gemeentelijke levering/distributie van basisgegevens;

  • Kennis van gangbare gemeentelijke systemen voor datadistributie, servicebussen en Digikoppeling adapters;

  • Kennis van GEMMA en de relevante standaarden (RSGB/StUF) die deel uitmaken van GEMMA;

  • Bij voorkeur ervaring als ICT of informatie-architect binnen of samen met gemeentelijke (ICT-) samenwerkingsverbanden;

  • Prima analytische vaardigheden (en daarbij in het bijzonder in staat om door te dringen tot de kern van vraagstukken en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken);

  • Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) die aansluiten op de wijze van communiceren in dit domein;

  • Ruime ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen;

  • Volwassen gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten