Ketenarchitect

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
31-05-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Nee
Reacties
4
Bekeken
632
Status
Gesloten
Referentie
Roos Goed

Afrondingstoelichting

Bedankt voor uw reactie. Iedere kandidaat krijgt persoonlijk feedback.


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Locatie

Den Haag

Start

per direct

Duur

3 maanden met optie op verlenging

Inzet

32 uur

Tarief

In overleg

De ketenarchitect GDI is, onder aansturing van de projectleider, verantwoordelijk voordiepgaande inhoudelijke expertanalyses en het werken aan oplossingen voor door gemeentelijke samenwerkingsverbanden geconstateerde knelpunten. De primaire focus van de adviseur is daarbij gelegen op het technisch-inhoudelijk doorgronden en bediscussiëren van knelpunten en het beschrijven en bediscussiëren van oplossingen met experts vanuit de verschillende (GDI) voorzieningen, standaarden en vanuit verschillende samenwerkingsverbanden. Indien uit de analyses en de gecreëerde oplossingen naar voren komt dat specifieke juridische kennis noodzakelijk is, dan zal hiervoor andere
expertise worden aangetrokken.
Doelstelling is dat in 2016 de analyse van het vraagstuk is afgerond en dat de eerste korte termijn oplossingen zijn uitgewerkt. Daarnaast moeten
de noodzakelijke activiteiten voor lange termijn oplossingen zijn uitgewerkt en in gang
gezet. Naast zijn activiteiten rondom samenwerkingsverbanden, zal de adviseur op specifieke technisch-inhoudelijke vraagstukken ondersteuning bieden binnen het programma.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • In samenwerking met experts vanuit Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, het programma BRP en verschillende samenwerkingsverband diepgaand uitwerken van de feitelijke knelpunten die er specifiek bestaan voor samenwerkingsverbanden en hun afnemers met een focus op de aansluiting op enhet gebruiken van BRP, DigiD, eHerkenning, PKI Overheid en Digikoppeling (expertniveau);

 • Ontwikkelen van oplossingsvarianten waarmee op korte termijn voor de betrokken samenwerkingsverbanden meer werkbare situaties worden gecreëerd voor het aansluiten op en gebruiken van deze voorzieningen;

 • Het vanuit gemeentelijk perspectief inhoudelijk beoordelen van ketenontwerp, informatiemodellen, bericht- en vertaalspecificaties vanuit het programma BRP op het juist toepassen van de (open) standaard StUF-BG;

 • Bespreken van deze oplossingsvarianten met verschillende betrokkenen en het vastleggen ervan in beschrijvingen;

 • Beschrijven van de activiteiten die er op de langere termijn noodzakelijk zijn om te komen tot meer structurele oplossingen voor de verschillende knelpunten;

 • Waar mogelijk verder uitwerken van inhoudelijke oplossingen voor de langere termijn in samenwerking met betrokkenen vanuit andere disciplines (zoals adviseurs op het gebied van regelgeving, experts in de voorziening en standaarden);

 • Verder SMART maken van de te behalen resultaten (in omvang en planning);

 • Creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties;

 • Leggen van verbindingen met andere projecten, ontwikkelingen en betrokken partijen, waaronder de kaders en plannen van dit project producten/dienstenportfolio (GEMMA, standaardisatie, leveranciersmanagement, markttransparantie, compliance, keteninformatisering, collectivisering);

 • Bieden van ondersteuning aan samenwerkingsverbanden gericht op het daadwerkelijk implementeren van ontwikkelde oplossingen;

 • Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen;

 • Deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren en met samenwerkingsverbanden;

 • (op expertniveau) Leveren van adviezen en noodzakelijke bijdragen aan andere activiteiten die binnen het programma digitale Agenda 2020 worden uitgevoerd.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in informatica of informatiekunde;

 • Autoriteit met minimaal 10 jaar diepgaande ervaring en kennis binnen de e-overheid en de GDI op het gebied van onder meer berichtenverkeer, communicatieprotocollen, de werking van daarbij gebruikte certificaten, het gebruik van OIN’s en standaarden zoals Digikoppeling en StUF;

 • Minimaal 5 jaar ervaring als ICT/informatie-architect met het analyseren, ontwerpen en aansluiten op en in een organisatie inregelen van registraties en voorzieningen als BRP, Digikoppeling, DigiD, eHerkenning, StUF-BG en PKI Overheid;

 • Expertkennis in het analyseren en ontwerpen van processen en informatieketens voor binnen gemeentelijke levering/distributie van basisgegevens;

 • Kennis van gangbare gemeentelijke systemen voor datadistributie, servicebussen en Digikoppeling adapters;

 • Kennis van GEMMA en de relevante standaarden (RSGB/StUF) die deel uitmaken van GEMMA;

 • Bij voorkeur ervaring als ICT of informatie-architect binnen of samen met gemeentelijke (ICT-) samenwerkingsverbanden;

 • Prima analytische vaardigheden (en daarbij in het bijzonder in staat om door te dringen tot de kern van vraagstukken en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken);

 • Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) die aansluiten op de wijze van communiceren in dit domein;

 • Ruime ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen;

 • Volwassen gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.

Houdingaspecten
 Klantgericht
 Kwaliteitsgericht
 Resultaatgericht
 Zelfstandig
 Initiatiefrijk
 Samenwerkingsgericht
 Analytisch vermogen
 Anticiperend vermogen
 Omgevingsbewustzijn

Reageren kan nog tot maandag 6 juni 17:00 uur door middel van een cv in word format en een korte motivatie met vermelding van beschikbaarheid en tarief.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  31-05-2016 10:58
  Plaats
  's-Heerenberg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  31-05-2016 14:51
  Plaats
  Scheveningen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  31-05-2016 15:04
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-06-2016 13:03
  Plaats
  Naaldwijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten