Projectleider terreintechniek

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
01-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
302
Status
Gesloten
Referentie
IGB68302602

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 33 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2500 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een projectleider met ervaring in zowel de voorbereidings- als de realisatiefase van vastgoedprojecten op het gebied van GWW en/of cultuurtechniek, specifiek terreintechniek.

Wie?

Onze opdrachtgever is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten. Onze odprachtgever is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK. De directie Vastgoedbeheer (VB) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gebouwen, gebouwgebonden installaties, terreinen en infrastructuur en gronden van de opdrachtgever, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

De afdeling Expertisecentrum Techniek (ECT) heeft enerzijds tot taak de verschillende werkprocessen te ondersteunen met technische expertise en daarmee tevens bij te dragen aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, anderzijds heeft zij tot taak producten te leveren aangaande dagelijks en planbaar onderhoud, projecten, keuringen en inspecties waarvoor de specialistische capaciteit te klein is om te verdelen. Daartoe is de afdeling integraal verantwoordelijk voor de organisatiebrede afstemming aangaande het richten van kennismanagement

Binnen de afdeling zijn 6 secties te onderscheiden, te weten: Techniek & Kwaliteit, Bouwkosten, Kunst & Monumenten, Civiele infrastructuur, Stedelijke inrichting en Natuur. Het team waarbinnen u komt te werken bestaat uit circa 5 projectleiders die aangestuurd worden door een meewerkend teamleider. Dit team valt rechtstreeks onder het afdelingshoofd. Binnen deze groep zijn onder meer specialisaties aanwezig op het terrein van het projectmanagement van start & rolbaan- en schietbaanprojecten.

U bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van meerjarige  terreintechnische servicecontracten.

Het betreft de realisatie van projecten in de buitenruimte in de breedste zin van het woord: Aanleg en Onderhoud van verhardingen (wegen, parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden), ondergrondse infrastructuur (riolering, drainage, kabels & leidingen), waterbouw (steigers, kades, dijken, bruggen, stuwen), landschapsontwikkeling, groenbeheer en natuurbehoud en -herstel, onderhoud oefenterreinen, gladheidsbestrijding, et cetera.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent integraal verantwoordelijk voor het projectmanagement gedurende de voorbereidings-, aanbestedings- of realisatiefase van 1 of meerdere vastgoedprojecten.

 • U geeft leiding aan multidisciplinair ingerichte teams van professionals (zowel interne collega’s uit de genoemde secties als extern ingehuurde specialisten).

 • U realiseert samen met hen diverse terreintechnische projecten in het kader van nieuwbouw, instandhouding en/of cyclisch terreintechnisch onderhoud.

 • U bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van meerjarige  terreintechnische servicecontracten.

 • U voert zelfstandig overleg met opdrachtgevers, gebruikers en overige stakeholders.

 • U initieert en bewaakt de noodzakelijke marktbenadering (aanbesteding) en wordt hierbij ondersteund door collega’s van de afdeling Inkoop.

 • U draagt na realisatie het project over aan de beheersorganisatie.

 • U legt periodiek verantwoording af over de voortgang en de resultaten van de aan uw portefeuille behorende projecten aan uw teamleider en/of het afdelingshoofd.

Eisen

 • U beschikt over, middels opleiding danwel door werkervaring verkregen, hbo werk- en denkniveau. 

 • U beschikt minimaal over een afgeronde mbo-opleiding Civiele Techniek.

 • U hebt minimaal 7 jaar relevante ervaring als projectleider in zowel de voorbereidings- als de realisatiefase van vastgoedprojecten op het gebied van GWW en/of cultuurtechniek.

 • U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het uitvoeren van het projectmanagement van multidisciplinaire vastgoedprojecten welke in opdracht van of door tussenkomst van het ministerie van Defensie op defensie-objecten worden gerealiseerd.

 • U hebt aantoonbare en actuele kennis van:- RAW-bestek systematiek

 • UAV / UAV-gc contractvormen en -voorwaarden

 • EMVI, gunnen op waarde

 • De aanbestedingswet

 • U beschikt over aanvullende opleidingen op het gebied van projectmanagement (IPMA / PRINCE2).

 • U beschikt aantoonbaar over basiskennis op het gebied van de regelgeving omtrent het detecteren / benaderen en ruimen van Niet Gesprongen Explosieven WOII, BRL WCSC -OCE (bijvoorbeeld basiscursus OCE).

 • U hebt ervaring met het opstellen van projectplannen (Projectoriëntatie, scope, tijdplanning, organisatie,  financieel- en risicomanagement).

 • U bent zich bewust van de projectomgeving en kan de belangen van interne en externe stakeholders overzien.

Waar?

Standplaats is Utrecht maar de projecten worden door heel Nederland uitgevoerd.

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind maart 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

Trefwoorden

Terreintechniek, Niet Gesprongen Explosieven WOII, BRL WCSC –OCE, basiscursus OCE, o    RAW-bestek systematiek, UAV, UAV-gc contractvormen, EMVI, Aanbestedingswet, projectmanagement, IPMA, PRINCE2, GWW, cultuurtechniek, civiele techniek, vastgoedprojecten

Hoe?

Reageer vóór woensdag 8 juni aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten