Medewerker vergunningverlening (met name Wabo)

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
01-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
393
Status
Gesloten
Referentie
IGB68385973

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

15-06-2016

Einddatum

14-09-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32-36

Sluitingsdatum

07-06-2016 om 10:00 uur

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving inzake bouw, milieu, APV en bijzondere wetten’’. De afdeling VVH bestaat uit verschillende teams, t.w. team Vergunningen, team Veiligheid en team Handhaving en Toezicht.

Opdracht

Je bent onder andere verantwoordelijk voor

Het beoordelen en afhandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen voor

 • bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;

  • tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);

  • overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.

 
Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:

 • regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening 

  • controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;

  • toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;

  • het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidsbepaling op grond van de bouwregelgeving;

  • het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;

  • opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij op basis van (eventuele) bijdragen jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);

  • het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;

  • organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;

  • waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

 
Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:

 • verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;  

  • beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders;

Overige taken

 • uitvoeren collegiale (lees)toets

  • meedenken en meedoen met kwaliteitsverbeteringen en het efficiënter maken van werkprocessen

Functie-eisen

 • Afgeronde relevante (bouwkundige) opleiding op minimaal HBO-niveau

  • Aanvullende relevante opleiding, o.a. aan cursus bouwbesluit, bouwverordening

  • Minimaal 3 jaar ervaring met genoemde werkzaamheden in de afgelopen 5 jaar

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten