Projectleider Beheerapplicaties

Intermediair
IT Recruitment
Geplaatst op
04-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Gooise Meren
Reacties
0
Bekeken
12
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • KPN Consulting 244 opdrachten
  • Novaccent 23 opdrachten
  • Yacht bv 31 opdrachten
  • WTS Detachering 28 opdrachten

Omschrijving

Organisatie
Per 1 januari 2016 is de gemeente Gooise Meren ontstaan uit de fusie van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden. In de nieuwe gemeente Gooise Meren zijn de afdeling BORG (Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen), ROB (Ruimtelijke Ordening en Beleid), SLZ (Samenlevingszaken) en VTH (vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Daarbij ligt de beleidsmatige kant vooral bij de laatste twee afdelingen (ROB/SLZ) en de uitvoering vooral bij de eerste (BORG).

In drie voormalige gemeenten Bussum en Naarden en Muiden werd voor een aantal disciplines (wegen, groen, speelvoorzieningen riolering, etc. )met verschillende “Beheerpakketten” gewerkt, maar ook met excel bestanden e.d. Ook is geconstateerd dat de kwaliteit van de verschillende datasets (deels) onvoldoende is: onvolledig, niet actueel, niet accuraat, of zelfs onjuist.

Huidige situatie
De gemeente is druk bezig met de uitrol van Mozard voor het zaakgericht werken en andere informatiesystemen. Veel processen zijn nog niet beschreven en veel beheerinformatie is niet op orde. Het gevolg is dat de afdelingen onvoldoende in control is als het om de kapitaalgoederen adequaat te beheren, waarbij een optimale balans kan worden gerealiseerd tussen kosten, prestaties en risico’s (asset management). Toezicht door de accountant en de Provincie zal hier dan ook zeker de vinger op leggen. Ook omdat er een voorziening Wegen is, waar nu geen actueel meerjaren beheerplan aan ten gronde ligt. De gemeente heeft een Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) die voor een deel nog moet worden geactualiseerd.

Gewenste situatie
De afdelingen ROB/SLZ en BORG hebben hun beheerprocessen beschreven en de daarbij noodzakelijke informatie op orde. Zo zijn er onder meer tools aanwezig om inspecties uit te kunnen voeren, meerjaren berekeningen te maken, snel allerlei informatie (ook grafisch) te raadplegen en te analyseren. Daar waar noodzakelijke functies door bestaande systemen kunnen worden gerealiseerd (b.v. Mozard) heeft dat de voorkeur. Waar dat niet kan (en voor veel functionaliteiten kan dat niet) zal specifieke beheerapplicatie moeten worden aangeschaft / gebouwd. Hierbij geldt gemeente breed het basis principe: enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik.

De informatie en functionaliteiten zijn niet alleen relevant voor de back-office, maar ook zeker voor de front office, b.v. afhandelingen van meldingen in de openbare ruimte of afgeven van vergunningen. De wijze waarop dit wordt georganiseerd en vorm gegeven sluit aan bij de Visie en Missie en de Besturingsfilosofie van de Gooise Meren.

Proces

Het proces zal er in grote lijnen als volgt uit zien

Inkaderen opdracht
Opstellen startnotitie met uitgangspunten en kostenraming
Identificatie van de belangrijkste beheerprocessen en identificatie van noodzakelijke informatie en functionaliteiten op hoofdlijnen
Opstellen van een PVA voor realisatie van: actualiseren databestanden en implementatie beheerapplicaties
Uitvoeren PVA inclusief begeleiden inkooptraject
Opstellen PVA overdracht naar beheersituatie (informatiebeheer, applicatiebeheer, etc.)
Uitvoeren PvA overdracht
Evalueren en afronden

Organisatie
De uitvoering vindt plaats binnen een projectteam onder leiding van de projectleider (PL). De opdrachtgever is de Afdelingsmanager BORG, ook namens de andere afdelingen (ROB/SLZ/VTH). Boven de projectgroep is een Stuurgroep, daarin zitten de (Adjunct)hoofden van de drie afdelingen en een informatiemanager.

De Projectleider geeft leiding aan een projectgroep met medewerkers uit de verschillende afdelingen. De uitwerking hiervan zal verder plaats vinden in het PvA.

Je CV
Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau;
Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider met complexe ICT-projecten;
Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek-bestuurlijke organisatie;
Aantoonbare affiniteit met beheer openbare ruimte en gebouwen, blijkend uit relevante werkervaring.

Competenties:

Proactief

neemt initiatief om problemen te adresseren en op te lossen, zet tijdig de juiste middelen in, beheerst de risico’s en schaalt op tijd op indien het project niet mee conform de verwachtingen en planningen loopt.

Besluitvaardig

Neem besluiten binnen het mandaat van de projectleider, communiceert daar helder over en vertaald dit naar concrete acties en interventies

Verbindend

begrijpt dat de oplossingen op diverse gebieden plaats vinden(processen, informatie, mensen en organisatie) en weet deze te verbinden, kan de juiste mensen op de juiste tijden met elkaar verbinden, informeren en activeren waardoor het de voortgang wordt versterkt.

Enthousiasmerend

weet de juiste mensen te motiveren om hun energie in te zetten en weet hun persoonlijke drives te verbinden met de projectdoelstellingen.

Zakelijk

stelt de juiste zaken aan de orde, maakt heldere afspraken en vergewist zich er van of deze uitvoerbaar zijn, bewaakt deze en spreekt medewerkers aan om die afspraken na te komen (bespreken, afspreken en aanspreken)

Werkweek
16-24 uur

Een leuke baan voor jou? Neem dan snel contact met ons op. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van de sollicitatie.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten