Sr. Adviseur innovatief gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
03-06-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
769
Status
Gesloten
Referentie
IGB68680378

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

04-07-2016

Einddatum

03-10-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week:24

Sluitingsdatum: 15-06-2016 om 12:00 uur

Profielomschrijving
De adviseur innovatief gebruik BGT is, onder aansturing van de projectleider BGT, verantwoordelijk voor het verzamelen, initiëren en waar nodig concretiseren van nieuwe innovatieve gebruiksmogelijkheden van de BGT in samenhang met andere informatie met een locatiecomponent. Daarnaast worden bijdragen geleverd aan het verder verlagen van de drempels voor gebruik van informatie met een locatiecomponent binnen gemeenten. Het is hierbij de bedoeling om het gebruik van dit soort informatie zoveel mogelijk op een vergelijkbare wijze te benaderen als het gebruik van niet aan een
locatiecomponent gebonden informatie. Hierbij zal worden aangesloten op de verdere ontwikkeling van Gemma 2.0. Doelstelling is om nog in 2016 een duidelijke impuls te geven aan de gebruikspotentie van de BGT in samenhang met andere informatie met een locatiecomponent en gemeenten daarin concrete stappen te laten zetten.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • In aansluiting op het team Innovatie van het programma Digitale Agenda 2020 en de in de pilotstarter opgenomen projecten, op basis van eigen kennis en een eigen netwerk verzamelen van voorbeelden van nieuwe innovatieve gebruiksmogelijkheden van de BGT in samenhang met andere informatie met een locatiecomponent; 

  • In samenwerking met de betreffende gemeente(n) uitwerken van kansrijke gebruiksmogelijkheden in showcases, winstpakkers of andere vormen van beschrijving, gericht op het zichtbaar maken van de gebruiksmogelijkheden;

  • Het actief onder de aandacht (doen) brengen van de gebruiksmogelijkheden door communicatie op bij de doelgroep passende media en het uitdragen ervan op (al dan niet zelf te organiseren) bijeenkomsten;

  • Waar nodig organiseren van de juiste randvoorwaarden om een opschaling van het gebruik mogelijk te maken, waarbij optimaal wordt aangesloten op de hiervoor binnen het programma Digitale Agenda 2020 bestaande organisatie;

  • Samen met de projectleider in beeld brengen en analyseren van de drempels die er binnen gemeenten bestaan om informatie met een locatiecomponent eenvoudig te kunnen gebruiken (met een focus op organisatie- en cultuuraspecten);

  • Uitwerken van oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten, waarbij er niet alleen aandacht wordt geschonken aan de aansluiting op de verdere ontwikkeling van Gemma 2.0 (en de daar lopende activiteiten), maar ook aan de uitgangssituatie en ontwikkelrichting van gemeenten ten aanzien van het gebruik van locatie gebonden informatie;

  • Creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders (zoals ketenpartners en andere onderdelen van het programma Digitale Agenda 2020 waaronder in ieder geval het team Innovatie) en gemeenten om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties;

  • Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke (SMART) werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen;

  • Deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren binnen VNG/KING en met gemeenten;

  • (op expertniveau) Leveren van adviezen en noodzakelijke bijdragen aan andere activiteiten die binnen het project “Gebruik BGT en geo-informatie” worden uitgevoerd.

Functie-eisen
Kennis- en ervaringsvereisten- WO werk- en denkniveau;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het realiseren van vernieuwende gebruiksmogelijkheden van locatiegebonden informatie;

  • Ervaring met vernieuwende gebruiksmogelijkheden binnen een gemeentelijke context is een pré;

  • Minimaal 5 jaar ervaring met de organisatie van gemeentelijke informatievoorziening (in termen van organisatie inrichting, werkwijze en cultuur) mede in relatie tot het gebruik van locatiegebonden informatie;

  • Minimaal 5 jaar ervaring met het werken binnen een gemeentelijke overheidsorganisatie;

  • Minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen van (onderdelen van) GEMMA binnen de gemeentelijke informatievoorziening;

  • Prima communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) die aansluiten op de opgave om bruggen te slaan tussen de denkwereld van verschillende soorten gebruikstoepassingen en de denkwereld van degenen die zich bezighouden met het verstrekken van locatiegebonden informatie;

  • In staat om op een overtuigende wijze nieuwe (meer innovatieve) gebruikstoepassingen onder de aandacht te brengen en te houden; 

  • Volwassen gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  07-06-2016 10:22
  Plaats
  Lelystad

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten