Sturing en control Maatschappelijke partners

Intermediair
IT Recruitment
Geplaatst op
07-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Venlo
Reacties
2
Bekeken
4746
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Aanleiding:

Aanbevelingen Commissie Hendrikx n.a.v. Floriade 2012
Op basis van het onderzoek naar de governance rondom de Floriade 2012 heeft de cie. Hendriks een aantal aanbevelingen gedaan die in december 2013 door de gemeenteraad zijn overgenomen. Het college van b&w heeft n.a.v. dat raadsbesluit besloten de ‘nota sturing en control maatschappelijke partners’ te actualiseren aan de hand van de (daarop betrekking hebbende) vastgestelde aanbevelingen uit de rapportage ‘Floriade in perspectief’.

Verbetervoorstellen n.a.v. amendement ‘Floriade in Perspectief’
N.a.v. het amendement ‘Floriade in perspectief’ zijn de vier zware verbonden partijen in de Noordwest hoek alvast getoetst aan de door de raad overgenomen aanbevelingen van de cie. Hendrikx en heeft de gemeenteraad op basis van die toets een aantal verbetervoorstellen vastgesteld. Daarbij is tevens besloten de verbetervoorstellen te betrekken bij de actualisatie van de nota sturing en control maatschappelijke partners.

Coalitieprogramma Venlo 2014-2018
In het coalitieprogramma is (onder 6.3 Partnerschap en sturing) opgenomen dat Venlo
met de partners in de regio de relatie met verbonden partijen (‘participaties’) onder de loep gaat nemen. Doel daarbij is om te bezien hoe de sturingsmogelijkheden en het risicomanagement van gemeenten waar nodig kunnen worden vergroot, en ook hoe de gemeenteraad beter in positie kan worden gebracht in haar kaderstellende en controlerende rol, zeker waar sprake is van sturing op afstand.

Nieuwe wetgeving (o.a. VPB, BBV)
Er is inmiddels nieuwe wetgeving (o.a. VPB, BBV, Wet Markt en Overheid) die van invloed is op ons beleid t.a.v. verbonden partijen. De bepalingen cq. gevolgen van deze nieuwe wetgeving dienen meegenomen te worden in de actualisatie van de nota ‘sturing en control Maatschappelijke Partners’.

Gewenste kwalitatieve verbetering beleid sturing en control op verbonden partijen
De huidige nota is met name gericht op sturing en control van maatschappelijke partners en is niet altijd geschikt als afwegingskader bij besluitvorming over het oprichten of participeren in verbonden partijen. Voorgesteld wordt van het momentum gebruik te maken en de nota niet alleen te actualiseren op grond van bovenstaande, maar tevens een kwaliteitsslag te maken. Als vb zou o.a. kunnen dienen de nota verbonden partijen van de gemeente Amersfoort.

Aandacht voor rol interne organisatie rondom maatschappelijke partners/verbonden partijen (relatie met aanbevelingen uit onderzoek MO/SLW).
Alhoewel in de nota ‘sturing en control maatschappelijke partners’ beleid is opgenomen over de wijze waarop de ambtelijke organisatie ingericht moet worden verdient dit mede met het oog op de aanbevelingen uit het onderzoek MO/SLW opnieuw de aandacht. Wat is de rol van de interne accountmanagers bijv. en welke competenties hebben zij nodig?

Gewenst resultaat:
Een op basis van de ontwikkelingen genoemd onder 1 t/m 6 geactualiseerde beleidsnota rondom sturing en control op maatschappelijke partners/ verbonden partijen, die in november 2016 voor besluitvorming kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad en op 1-1-2017 geïmplementeerd is in de ambtelijke organisatie.

Planning:

25 sep 2016

opleveren geactualiseerde nota

5 okt 16

besluitvorming in DMT

11 okt 16

besluitvorming in college van b&w

30 nov 16

besluitvorming in gemeenteraad

dec 2016

implementatie interne organisatie

Competenties

 • Analytisch

 • Communicatief

 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit

 • Schrijfvaardig

 • Daadkrachtig

Werkweek
8 uur

Een leuke baan voor jou? Neem dan snel contact met ons op. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van de sollicitatie.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  10-06-2016 09:15
  Plaats
  Leersum

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  16-06-2016 16:47
  Plaats
  De Kwakel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten