Senior Plus Ambtelijk secretaris

Intermediair
Yacht bv
Geplaatst op
07-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
75
Op locatie
Utrecht
Reacties
5
Bekeken
2755
Status
Gesloten
Referentie
SENIOR PLUS

Afrondingstoelichting

Beste Kandidaat,

Veel dank voor het solliciteren naar de functie van Senior Plus Ambtelijk Secretaris. We hebben inmiddels een kandidaat kunnen plaatsen bij deze opdrachtgever.

Ik hou graag het cv in portefuille voor toekomstige opdrachten. Is dit niet gewenst, dan hoor ik het graag via heleen.schellevis@yacht.nl

Met vriendelijke groeten,

Heleen Schellevis
Recruiter
Yacht


Omschrijving

Als Senior Ambtelijk secretaris ben je in je er in werk op gericht dat Faculteit gezondheidszorg zich houd aan het beleid van de HU en wetgeving in het algemeen.

Je werkzaamheden bestaan uit het voorzitten van het voorzittersoverleg van de examencommissies, jij bepaalt grotendeels hiervoor de agenda.
In de voorbereiding kwalificeer en categoriseer je de binnengekomen vragen, geef je een eerste reactie en bereid je de besluiten voor door deze te toetsen aan relevante landelijke wetgeving en HU-regelgeving zoals de Onderwijs- en Examenregeling.
Je communiceert de genomen besluiten, archiveert de bijbehorende stukken en bewaakt de voortgang van het proces. Ook het up-to-date houden van de website hoort tot je takenpakket. Verder bereid je het concept jaarverslag en het jaarplan voor. In nauwe samenwerking met je collega’s zorg je ervoor dat de procedures op faculteitsniveau eenduidig zijn ingericht.

Je bent eindverantwoordelijk voor een aantal evenementen die de komende periode plaatsvinden. Onder andere een voorlichtingsdag voor de OER ( Onderwijs en Examen Reglement) en een middag voor examinatoren met workshops.
Je bent bovendien het eerste aanspreekpunt voor het studievoortgangsbeleid ( O.A. Diploma's, roosters etc). Vanuit de Hu diensten is onderwijslogistiek bezig om hiervoor een handboek te maken, waarbij jij de kaders moet bewaken waarin zij kunnen opereren.
Daarnaast ben je als senior ambtelijk secretaris eindverantwoordelijk voor de begeleiding van 4 examencommissies. Op elke examencommissie zit een ambtelijk secretaris. Een keer in de twee weken overleg je met hen wat er speelt, wat prioriteit heeft en wie wat gaat oppakken. Je geeft zo gezamenlijk vorm aan het ambtelijk secretariaat.

Deze rol is een bredere rol dan een gewone senior ambtelijk secretaris, waardoor je ook op andere werkzaamheden moet kunnen worden gezet.

Er kan hier gedacht worden aan

Leveren van bijdrage aan transitie nieuwe examencommissies
Geven van adviezen over toetsen & beoordelen (zitting in facultaire werkgroep Toetsing), personele kwesties, enz.
Tweewekelijks overleg studievoortgang
Juridisch advies verstrekken aan bv. management en examencommissie met eventuele hulp van de afd. Juridische zaken.
Uitvoeren van incidentele taken voor directie, bv. diplomawisseling wijziging titulatuur
Regelmatig overleg opleidingsmanagers, decanen en key-users Osiris & Sharepoint
Zitting in facultaire werkgroepen
Zitting in HU-platforms
Taken die hier uit voortvloeien, bv. voorstel vervangende opdracht, bijstelling formule facilitering examencommissies, enz.

Je hebt minimaal een hbo- of wo bachelordiploma.
Je bent bekend met de relevante wet- en regelgeving en de Onderwijs- en Examenregeling van de HU.
Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
Je communiceert duidelijk en staat stevig in je schoenen.
Je kan goed schrijven en houdt er rekening mee dat je hierbij helder en transparant formuleert.
Ervaring met het studievolgsysteem Osiris en/of met SharePoint is een pre.
Je werkt gestructureerd, bent nauwgezet en kwaliteitsbewust, en je weet genomen besluiten helder toe te lichten.
Je werkt zelfstandig, bent klantgericht en je hebt bovendien plezier in het omgaan met collega’s en studenten.
Relativeringsvermogen en gevoel voor humor zijn belangrijke ingrediënten om in de functie te slagen.

Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden - aankomende - professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio.

Het vakgebied Gezondheidszorg omvat de volgende instituten

Bewegingsstudies, Paramedische studies en Verpleegkundige studies.
Elke studie heeft een examencommissie.

Als senior Plus ambtelijk secretaris ben je eindverantwoordelijk voor het ondersteunen van deze ExamencommissiesZowel inhoudelijk als procedureel.

Examencommissies zijn voor studenten een belangrijk kanaal bij vragen en klachten over tentamens, voor het verlenen van vrijstellingen en het goedkeuren van examenprogramma’s. Bij beantwoording en beoordeling betrekt de commissie de landelijke en de HU-regelgeving. De taken van de commissie zijn onlangs verzwaard met onder meer het toezicht houden op toets beleid en de borging van het eindniveau. Daarmee heeft de Examencommissie zowel inhoudelijk als praktisch gezien een sterke behoefte aan goede en vooral proactieve ondersteuning.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  07-06-2016 13:01
  Plaats
  Leiden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  07-06-2016 22:43
  Plaats
  Houten

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  08-06-2016 14:54
  Plaats
  Den Hoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-06-2016 14:52
  Plaats
  Hilversum

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  24-06-2016 12:27
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten