adviseur Ontwikkeling Serviceformules Omgevingswet senior

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
07-06-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
115
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
926
Status
Gesloten
Referentie
16.035

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,

Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform CTM.nl.
Dit is waar KING alle inhuuraanvragen op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt.
Zowel bedrijven als ZZP ers kunnen zich hier in schrijven.
Indien u dit nog niet heeft gedaan, adviseer ik u dit alsnog te doen.
Mocht u vragen hebben over de stappen die gezet moeten worden, kunt u mij bereiken via gusta.dekaste@kinggemeenten.nl

Met vriendelijke groet,
Gusta de Kaste


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2546 opdrachten

Omschrijving

Vacature: Senior adviseur Ontwikkeling Serviceformules Omgevingswet

(vacaturenummer:16.035)
Het betreft een tijdelijke functie van gemiddeld 16 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, tot maximaal eind 2016.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein en de invoering van de Omgevingswet. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over eDiensten

De afdeling eDiensten is een van de twee afdelingen van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd zoals operatie BRP, informatievoorziening Sociaal Domein en de Digitale Agenda 2020. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Over de Omgevingswet

Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is vanuit IenM en onder aansturing door RWS het project Aan de slag met de Omgevingswet gestart. Dit programma omvat de deelprogramma’s Invoering en Digitalisering (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet, DSO). Ook binnen de VNG is men al geruime tijd bezig met de (voorbereiding op de) invoering, via het Programma Invoering. In dit VNG-programma is Informatievoorziening 1 van de aspectgebieden die worden ondersteund. Wat betreft informatievoorziening worden interbestuurlijke projecten (samen met Waterschappen en Provincies) onder aansturing van de programmamanager DSO uitgevoerd en de collectieve gemeentelijke projecten onder aansturing van de programmamanager van het VNG-programma Invoering.

In de periode januari – medio april van 2016 is een Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO) uitgevoerd. VIVO heeft zicht gegeven op veel projecten, zowel interbestuurlijke als collectief gemeentelijke, die de komende tijd worden gedefinieerd en uitgevoerd. Eén van die projecten betreft het uitvoeren van zogenaamde klantreizen en het opstellen van serviceformules. Met deze klantreizen hebben we inzicht gekregen in de (informatie)behoeften van initiatiefnemers (inwoners en ondernemers), de wijze waarop gemeenten (en andere bevoegde gezagen) hun dienstverlening inrichten en welke eisen dat stelt aan het DSO.

Doel van de functie

De senior adviseur Ontwikkeling Serviceformules Omgevingswet zal, onder leiding van een projectleider, meewerken aan het het ontwikkelen van serviceformules. Daarbij gaat het om formuleconceptontwikkeling, innovatie van dienstverlening, begeleiden implementatie bij gemeenten en het zorgen voor draagvlak. Binnen het team is de adviseur expert op het gebied van digitale dienstverlening. Eindresultaat is dat gemeenten, ongeacht hun schaalgrootte of ambitie, Serviceformules als een compleet, werkend en bewezen succesvol dienstverleningsconcept Omgevingswet kunnen toepassen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Het in samenwerking met de betreffende gemeente(n) uitwerken van kansrijke Serviceformules Omgevingswet gericht op het succesvolle implementatie;

 • Het vertalen van reeds in kaart gebrachte gewenste klantreizen naar succesvolle dienstverlening in de vorm van Serviceformules Omgevingswet;

 • Het uitwerken van oplossingsrichtingen vanuit de klantreizen, passend bij de uitgangssituatie en ontwikkelrichting van gemeenten ten aanzien van dienstverlening, informatisering, werkprocessen en cultuur;

 • Het op basis van eigen kennis inbrengen van nieuwe innovatieve dienstverlening ten behoeve van de Serviceformules Omgevingswet;

 • Het adviseren over ontwerpen van Service Blueprints bij de Serviceformules Omgevingswet;

 • Het continue organiseren van de juiste randvoorwaarden om een opschaling van het gebruik van Serviceformules mogelijk te maken;

 • Het samen met de projectleider in beeld brengen en analyseren van de drempels die er binnen gemeenten bestaan om met Serviceformules te werken (met een focus op organisatie- en cultuuraspecten);

 • Het actief onder de aandacht (doen) brengen van de voordelen van het instrument klantreizen en het samenwerken aan Serviceformules Omgevingswet door communicatie op bij de doelgroep passende media en het uitdragen ervan op (al dan niet zelf te organiseren) bijeenkomsten;

 • Het adviseren over de aansluiting tussen de Serviceformules en de bestaande modellen voor informatie- en bedrijfsarchitectuur binnen KING (zoals de Gemeentelijke Model Architectuur, standaarden en Generieke Digitale Infrastructuur)

 • Het creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders (zoals VNG, ketenpartners, VDP, RWS, Waterschappen, Provincies, Digitale Agenda 2020) en gemeenten om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties voor het gebruiken van klantreizen en Serviceformules;

 • Het opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke (SMART) werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen;

 • Het deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren binnen VNG/KING en met gemeenten;

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau;

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met het realiseren van innovatie van dienstverlening;

 • Minimaal 10 jaar ervaring als ontwikkelaar van digitale dienstverlening binnen een gemeentelijke context;

 • Minimaal 10 jaar ervaring met de organisatie van gemeentelijke informatievoorziening (in termen van organisatie inrichting, werkwijze en cultuur);

 • Ervaring met de implementatie van de Wabo;

 • Ervaring met conceptontwikkeling rond de Omgevingswet;

 • Ervaring binnen het gemeentelijk domein binnen de omgevingswet zoals bouwen, vergunningen, milieu e.d.;

 • Ervaring met producten en diensten van KING;

 • Prima communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) om draagvlak bij gemeenten te verkrijgen;

 • In staat om op een overtuigende wijze nieuwe en innovatieve dienstverlening te implementeren;

 • Seniore gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.

Houdingaspecten

 • Enthousiasmerend

 • Creatief

 • Innovatief

 • Initiatiefrijk

 • Klantgericht

 • Resultaatgericht

 • Zelfstandig

 • Kwaliteitsgericht

 • Omgevingsbewustzijn

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een periode tot eind 2016 met een omvang van gemiddeld 16 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens met een periode van 3 maanden). De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 12 BBRA. Het bijpassende inhuurtarief is exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten maar inclusief laptop en mobiele telefonie

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 29 juni tussen 13.00-16.00 uur Zo nodig wordt een tweede afspraak in dezelfde of de daaropvolgende week gemaakt.

Reageren?
U kunt tot 21 juni 2016, 12.00 uur reageren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten