Adviseur grondzaken

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
08-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Terneuzen
Reacties
0
Bekeken
254
Status
Gesloten
Referentie
IGB69175304

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2544 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een adviseur grondzaken met ervaring bij opdrachten in nauwe samenwerking met betrokken perceeleigenaren ten aanzien van bodemkwaliteit en milieukundige aspecten.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Nederland en Vlaanderen hebben in 2005 een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Naar aanleiding van dit verdrag, dat op 1 oktober 2008 inwerking is getreden, is de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) opgericht.

De projectgroep Nieuwe Sluis Terneuzen is één van de werkgroepen binnen de VNSC. In de periode 2005-2008 werd in het kader van de Nederlandse MIRT-procedures een verkenningsfase uitgevoerd voor de verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Hierbij werden oplossingen verkend en bestudeerd voor de toekomstige problemen met het huidige sluizencomplex in Terneuzen, en de

bestaande Westsluis in het bijzonder. Na de verkenning heeft er in de periode 2008-2011 nog nader onderzoek plaatsgevonden (No-Regret fase). Op basis van de resultaten van de verschillende studies uit deze verkenningsfase, werden onderhandelingen gevoerd tussen Nederland en Vlaanderen.

De planuitwerkingsfase werd vanaf medio 2012 tot heden uitgevoerd. Voor de uitvoering ervan is een projectteam conform de IPM-systematiek (Integraal Project Management) ingericht. Doel van de planuitwerking is het opleveren van een aanbestedingsgereed dossier en het hebben van een Tracebesluit. Het Tracebesluit is in maart 2016 genomen en de marktbandering is in Q2 2016 ingezet. In 2015 is bovendien als  beheersmaatregel op de tijdskritische planning van het project de overbruggingsfase gestart die enkele conditioneringswerkzaamheden in de planning naar voren haalt.

Nu hiermee de realisatiefase aanstaande is, hebben de Nederlandse en de Vlaamse opdrachtgevers hun gezamenlijke intenties voor deze fase en de daaropvolgende beheer en onderhoudsfase bevestigd in een Verdrag, dat in 2015 is ondertekend en sinds 1 maart in werking getreden. In de realisatiefase, die binnenkort van start zal gaan, wordt de Nieuwe Sluis gebouwd op basis van het Design & Construct (D&C-) contract. Na de aanbesteding en gunning, voorzien in 2017, staat het projectteam, dat conform de IPM-systematiek zal worden ingericht, voor de uitdaging de succesvolle realisatie van dit bijzondere project tot stand te brengen. Voor de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen wordt expertise gezocht.

Het projectteam werkt vanuit de VNSC-locatie in Bergen op Zoom en de projectteamlocatie in Terneuzen. Flexibiliteit tussen beide locaties is tot en met 2017 een vereiste. Vanaf 2018 wordt enkel de projectlocatie in Terneuzen gebruikt en is de gevraagde flexibiliteit niet meer van toepassing. De uitwerking van het project volgt de Werkwijzer Aanleg 2.0 (Rijkswaterstaat) met als doel het invulling geven van uniform werken in en aan projecten, zowel op het niveau van algemene werkwijze, projectstructuur en projectorganisatie.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U inventariseert vastgoed, grondverwerving en functieverplaatsing om de uitvoering van de nieuw te bouwen sluis tijdig te kunnen starten.

 • U kijkt hiertoe welke gronden nodig zijn voor de uitvoering van het project en in hoeverre verwerving en

 • verplaatsing nodig is voor Rijkswaterstaat als netwerkbeheerder.

 • U wordt binnen het omgevingsteam belast met en betrokken bij contacten en onderhandelingen met de externe partijen omtrent verplaatsing van functies.

 • U geeft zorgvuldig vorm aan opdrachten in nauwe samenwerking met betrokken perceeleigenaren ten aanzien van bodemkwaliteit en milieukundige aspecten.

 • U bent verantwoordelijk voor het afstemmen met Rijkswaterstaat en bent aanwezig bij gesprekken met de huidige eigenaren.

 • U zorgt voor het inventariseren, toetsen en (laten) vaststellen van de effecten van het ontwerp op het gehele systeem met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Eisen

 • U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als adviseur functieverplaatsing en bodemkwaliteit.

 • U bent minimaal hbo- opgeleid, bij voorkeur met een milieukundige achtergrond.

 • U hebt brede ervaring met de uitvoering van complexe infrastructurele projecten (> 100 mio. EURO).

 • U hebt ervaring met risicogestuurd denken en toetsen.

 • U hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met een grensoverschrijdende context.

 • U hebt kennis van voor deze functie relevante wet- en regelgeving, (beleids)kaders en de Rijkswaterstaat-standaarden.

Waar?

Terneuzen en Bergen op Zoom

Wanneer?

De functie is vanaf half augustus parttime beschikbaar voor 22 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste half augustus 2018, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

Trefwoorden

Rijkswaterstaat, infrastructuur, civiele techniek, IPM, D&C, Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, VNSC, grondzaken, bodemkwaliteit, omgeving, functieverplaatsing, grensoverschrijdende context, milieu, infrastructurele projecten, juridisch

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 17 juni aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten