(Program-) Officemanager

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
08-06-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
19
Status
Gesloten
Referentie
16.026

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,

Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform CTM.nl.
Dit is waar KING alle inhuuraanvragen op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt.
Zowel bedrijven als ZZP ers kunnen zich hier in schrijven.
Indien u dit nog niet heeft gedaan, adviseer ik u dit alsnog te doen.
Mocht u vragen hebben over de stappen die gezet moeten worden, kunt u mij bereiken via gusta.dekaste@kinggemeenten.nl

Met vriendelijke groet,
Gusta de Kaste


Omschrijving

Vacature: (Program-) Officemanager

Vacaturenummer 16.026

Tijdelijke functie voor een periode van 12 maanden met zicht op een vast dienstverband op basis van voltijd (36 uur per week). De medewerker wordt geplaatst onder de de directie.
De Officemanager stuurt het secretariaat en projectsecretariaat aan en is meewerkend voorman/-vrouw. Hij of zij valt hiërarchisch onder de directeur van KING.

KING zoekt een officemanager die de ondersteuning van management en organisatie en van programma’s en projecten (verder) vorm en inhoud geeft en gaat aansturen. Daarnaast is de officemanager verantwoordelijk voor een aantal ondersteunende processen, zoals documentbeheer en archivering, bij inhuur van tijdelijk personeel, etc.

Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de periode van een jaar, met de intentie te komen tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Secretariële ondersteuning en programoffice

Het secretariaat van KING bestaat uit 6 FTE, een officemanager en drie secretaresses die ondersteuning bieden aan de directeur, 3 afdelingshoofden en twee coördinatoren.
KING voert regelmatig in opdracht van de VNG programma’s en projecten uit of werkt mee in programma’s of projecten van de VNG en andere partijen zoals ministeries. De programma’s en projecten die KING zelf uitvoert worden ondersteund door projectsecretarissen. Daarnaast wordt algemene secretariële ondersteuning geboden (2 fte) aan programmamanagers en projectleiders. Die secretariële ondersteuning is begin dit jaar ondergebracht bij het secretariaat van KING. Het is de bedoeling te komen tot een verdere ontwikkeling van het secretariaat tot een eenheid die zowel secretariële ondersteuning biedt aan het lijnmanagement van KING als aan programma’s en projecten van opstart tot afronding en waar ook sprake is van een pool van projectsecretarissen.

Doel van de functie

De officemanager heeft tot taak verder vorm en inhoud te geven aan de inrichting van het programoffice en verzorgt de dagelijkse aansturing van zowel secretariaat als programoffice.
Naast het bieden van secretariële ondersteuning verricht het secretariaat/de officemanager taken op het gebied van documentbeheer en archivering, coördinatie BHV, contractafspraken externe vergaderfaciliteiten, inkoop kantoorartikelen (en zijn van liaison naar moederbedrijf VNG voor andere facilitaire ondersteuning en ICT), coördinatie huisvestingsvraagstukken waarbij de uitvoering plaatsvindt door de VNG of externe partijen, inkoop soft- en hardware buiten de standaard kantoorautomatisering. De programoffice biedt algemene secretariële ondersteuning (m.n. agendabeheer) en richt zich op de meer inhoudelijke ondersteuning van programmamanagers en projectleiders. Daarbij gaat het om taken op het terrein van ondersteunen bij samenstellen team, wegwijs maken nieuwe teamleden, voorbereiden en ondersteunen overleggen, inrichten en bijhouden projectadministratie, ondersteuning verzorging rapportages, ondersteunen communicatie binnen het team en tussen team en omgeving.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Je werkt in nauw overleg met directeur, managers, programmamanagers, projectleiders, secretaresses en projectsecretarissen en je werkt goed samen met de afdeling facilitaire zaken van de VNG. Daarbij horen de volgende activiteiten en werkzaamheden:

 • Inrichten van secretariaat en programoffice (bezetting en processen);

 • Dagelijkse aansturing van het secretariaat en het programoffice (van opstart tot afronding van programma’s en projecten);

 • Inhuur en voeren van selectiegesprekken

 • Voeren van gesprekken in het kader van de HR-cyclus met de medewerkers;

 • Voeren van evaluatiegesprekken met opdrachtnemers

 • Voeren van overleggen en afstemmen met de VNG over facilitaire ondersteuning, ICT en huisvesting;

 • Voeren van overleg met directeur, managers, coördinatoren en projectleiders over gewenste en geboden ondersteuning;

 • Coördineren van de BHV (als onderdeel van de BHV-organisatie van de VNG);

 • Eindverantwoordelijk voor ondersteuning bedrijfsproces inhuur tijdelijk personeel (CTM);

 • Verantwoordelijk voor het proces van documentbeheer en archivering.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • HBO- denk- en werkniveau, blijkend uit opleiding en ervaring;

 • Ruime kennis van en ervaring met het inrichten, aansturen en uitvoeren van secretariële werkzaamheden alsmede de inrichting en ondersteuning van programma’s en projecten;

 • Aantoonbaar zeer ruime ervaring in een vergelijkbare functie (tenminste vijf jaar);

 • Kennis van en bij voorkeur enige affiniteit met (semi)overheid en gemeenten;

 • Weet goed om te gaan met politiek gevoelige informatie en voelt zich thuis in een bestuurlijke omgeving;

 • Goede communicatieve vaardigheden;

 • Uitgebreide kennis van het complete officepakket;

 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

 • Excellente planningscapaciteiten en vermogen tot organiseren in conflicterende omstandigheden;

 • Hoge mate van klantgerichtheid;

 • In staat tot bewaken van en opvolging geven aan acties en bijbehorende deadlines;

 • Het zelfstandig kunnen vaststellen van prioriteiten en sturing geven aan de opvolging daarvan.

Houdingaspecten

 • Kan goed samenwerken in een team, kan delegeren en overzicht houden

 • Stevig en standvastig

 • Communicatief vaardig, contactgericht

 • Creatief en oplossingsgericht

 • Sensitief op organisatieniveau en op groepsniveau (groepsdynamiek)

 • Ondernemend (proactief)

 • Gedisciplineerd

 • Klantgericht

 • Kwaliteit gericht

 • Resultaatgericht

Vergoeding en meer informatie

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie voor een periode van 12 maanden met zicht op een contract voor onbepaalde tijd. Het salaris voor deze functie kan, op basis van opleiding en ervaring, op basis van een 36-urige werkweek maximaal € 4.049,43 bruto per maand bedragen (maximum van schaal 10). Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering (8,3 %). Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer op basis van openbaar vervoer.
Bij kandidaten die via een bureau worden aangeboden ontvangen wij graag een opgave van de condities waaronder aan overstap naar een dienstverband met KING medewerking wordt verleend. In deze condities graag de volgende gegevens opnemen 1) per wanneer kan de kandidaat overgaan in een vast dienstverband bij KING 2) welk financieel voorstel geldt bij overname (dit kan een fee zijn, een x periode voor bedrag x waarna de kandidaat al dan niet kosteloos over genomen kan worden, of een andere variant.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 29 juni tussen 9.00-12.00. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek. Daarna volgt nog een gesprek met de directeur van KING.
Het afnemen van een 16pf-test en een Belbin-teamroltest maakt onderdeel uit van de procedure. Mogelijk zal ook gebruik worden gemaakt van een assessment.

Reageren?

U kunt tot 22 juni 2016, 12.00 uur reageren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten