(Senior)Adviseur

Intermediair
Detabem
Geplaatst op
08-06-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Terneuzen en Bergen op Zoom
Reacties
0
Bekeken
814
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Start

z.s.m.

Einde

1 mei 2018

Verlenging

maximaal 4x 1 jaar

Uren

24

Indienen

17 juni 2016

Detabem is zoek naar een (Senior)Adviseur Planner voor in Terneuzen / Bergen op Zoom.

Beschrijving organisatieonderdeel cq. project

Nederland en Vlaanderen hebben in 2005 een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Naar aanleiding van dit verdrag, dat op 1 oktober 2008 inwerking is getreden, is de VlaamsNederlandse Scheldecommissie (VNSC) opgericht. De projectgroep Nieuwe Sluis Terneuzen is één van de werkgroepen binnen de VNSC. In de periode 2005-2008 werd in het kader van de Nederlandse MIRT-procedures een verkenningsfase uitgevoerd voor de verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone GentTerneuzen. Hierbij werden oplossingen verkend en bestudeerd voor de toekomstige problemen met het huidige sluizencomplex in Terneuzen, en de bestaande Westsluis in het bijzonder. Na de verkenning heeft er in de periode 2008-2011 nog nader onderzoek plaatsgevonden (No-Regret fase). Op basis van de resultaten van de verschillende studies uit deze verkenningsfase, werden onderhandelingen gevoerd tussen Nederland en Vlaanderen. De planuitwerkingsfase werd vanaf medio 2012 tot heden uitgevoerd. Voor de uitvoering ervan is een projectteam conform de IPM-systematiek (Integraal Project Management) ingericht. Doel van de planuitwerking is het opleveren van een aanbestedingsgereed dossier en het hebben van een Tracebesluit. Het Tracebesluit is in maart 2016 genomen en de marktbandering is in Q2 2016 ingezet. In 2015 is bovendien als beheersmaatregel op de tijdskritische planning van het project de overbruggingsfase gestart die enkele conditioneringswerkzaamheden in de planning naar voren haalt. Nu hiermee de realisatiefase aanstaande is, hebben de Nederlandse en de Vlaamse opdrachtgevers hun gezamenlijke intenties voor deze fase en de daaropvolgende beheer en onderhoudsfase bevestigd in een Verdrag, dat in 2015 is ondertekend en sinds 1 maart in werking getreden. In de realisatiefase, die binnenkort van start zal gaan, wordt de Nieuwe Sluis gebouwd op basis van het Design & Construct (D&C) contract. Na de aanbesteding en gunning, voorzien in 2017, staat het projectteam, dat conform de IPM systematiek zal worden ingericht, voor de uitdaging de succesvolle realisatie van dit bijzondere project tot stand te brengen. Voor de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen wordt expertise gezocht.
Het projectteam werkt vanuit de VNSC locatie in Bergen op Zoom en de projectteamlocatie in Terneuzen. Flexibiliteit tussen beide locaties is t.e.m. 2017 een vereiste. Vanaf 2018 wordt enkel de projectlocatie in Terneuzen gebruikt en is de gevraagde flexibiliteit niet meer van toepassing. De uitwerking van het project volgt de Werkwijzer Aanleg 2.0 (Rijkswaterstaat) met als doel het invulling geven van uniform werken in en aan projecten, zowel op het niveau van algemene werkwijze, projectstructuur en projectorganisatie.

Beschrijving functie

De opmaak van deterministisch planningen en probabilistische planningen alsook het voeren van een dagelijks planningsmanagement van een grootschalig infrastructuurproject; dit zowel tijdens de realisatiefase als (einde van) de planuitwerkingsfase.
Tijdens de concurrentiegerichte dialoog dient de planner ook met de gegadigden de dialoog aan te gaan over de door hen voorziene planning voor het project.

Functie-eisen

 • Aantoonbare ervaring als planner : minimaal 5 jaar;

 • Brede ervaring met de uitvoering van complexe infrastructurele projecten (> 100 mio. EURO);

• ervaring met risico gestuurd denken en plannen;
• Bij voorkeur bekend met werken binnen een bestuurlijke alliantie/samenwerking;
• Kennis van wet- en regelgeving, (beleids)kaders en de RWS-standaarden;
• HBO opleidingsniveau of hoger (senior profiel) - Ervaring in de opmaak van deterministisch planningen en probabilistische planningen;
• Ervaring met de programma’s Primavera en Visio;
• Ervaring met het werken in projectteams;
• Ervaring met het werken in een grensoverschrijdende context is een plus;
• Ervaring met de dialoogfase tijdens een concurrentiegerichte dialoog.

 • aantoonbare ervaring als planner : minimaal 5 jaar;

 • Brede ervaring met de uitvoering van complexe infrastructurele projecten (> 100 mio. EURO);

 • Ervaring met risico gestuurd denken en plannen;

 • Bij voorkeur bekend met werken binnen een bestuurlijke alliantie/samenwerking;

 • Kennis van wet- en regelgeving, (beleids)kaders en de RWS-standaarden;

 • HBO opleidingsniveau of hoger (senior profiel) - Ervaring in de opmaak van deterministisch planningen en probabilistische planningen;

 • Ervaring met de programma’s Primavera en Visio;

 • Ervaring met het werken in projectteams;

 • Ervaring met het werken in een grensoverschrijdende context is een plus;

 • Ervaring met de dialoogfase tijdens een concurrentiegerichte dialoog.

Competenties

 • Analytisch denkvermogen;

 • Klantgericht;

 • Flexibel;

 • Communicatief vaardig;

 • Netwerker;

 • Pragmatische / proactieve instelling;

 • Doelgericht en zorgvuldige werkmethode;

CV mag maximaal uit 5 pagina's bestaan en in een word bestand aanleveren.

Met vriendelijke groet,
Detabem u krijgt van ons altijd een reactie

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten