(Program) Officemanager

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
08-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
4
Bekeken
1321
Status
Gesloten
Referentie
20119071

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


Omschrijving

Aanvraag 20119071 Tijdelijke inhuur

Voor KING zijn wij op zoek naar een (Program) Officemanager.

Opdracht Omschrijving

De Officemanager stuurt het secretariaat en projectsecretariaat aan en is meewerkend voorman/- vrouw. Hij of zij valt hiërarchisch onder de directeur van KING. KING zoekt een officemanager die de ondersteuning van management en organisatie en van programma’s en projecten (verder) vorm en inhoud geeft en gaat aansturen. Daarnaast is de officemanager verantwoordelijk voor een aantal ondersteunende processen, zoals documentbeheer en archivering, bij inhuur van tijdelijk personeel, etc. Het betreft in eerste instantie een overeenkomst voor de periode van een jaar, met de intentie te komen tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Secretariële ondersteuning en programoffice

Het secretariaat van KING bestaat uit 6 FTE, een officemanager en drie secretaresses die ondersteuning bieden aan de directeur, 3 afdelingshoofden en twee coördinatoren. KING voert regelmatig in opdracht van de VNG programma’s en projecten uit of werkt mee in programma’s of projecten van de VNG en andere partijen zoals ministeries. De programma’s en projecten die KING zelf uitvoert worden ondersteund door projectsecretarissen. Daarnaast wordt algemene secretariële ondersteuning geboden (2 fte) aan programmamanagers en projectleiders. Die secretariële ondersteuning is begin dit jaar ondergebracht bij het secretariaat van KING. Het is de bedoeling te komen tot een verdere ontwikkeling van het secretariaat tot een eenheid die zowel secretariële ondersteuning biedt aan het lijnmanagement van KING als aan programma’s en projecten van opstart tot afronding en waar ook sprake is van een pool van projectsecretarissen.

Doel van de functie

De officemanager heeft tot taak verder vorm en inhoud te geven aan de inrichting van het programoffice en verzorgt de dagelijkse aansturing van zowel secretariaat als programoffice. Naast het bieden van secretariële ondersteuning verricht het secretariaat/de officemanager taken op het gebied van documentbeheer en archivering, coördinatie BHV, contractafspraken externe vergaderfaciliteiten, inkoop kantoorartikelen (en zijn van liaison naar moederbedrijf VNG voor andere facilitaire ondersteuning en ICT), coördinatie huisvestingsvraagstukken waarbij de uitvoering plaatsvindt door de VNG of externe partijen, inkoop soft- en hardware buiten de standaard kantoorautomatisering. De programoffice biedt algemene secretariële ondersteuning (m.n. agendabeheer) en richt zich op de meer inhoudelijke ondersteuning van programmamanagers en projectleiders. Daarbij gaat het om taken op het terrein van ondersteunen bij samenstellen team, wegwijs maken nieuwe teamleden, voorbereiden en ondersteunen overleggen, inrichten en bijhouden projectadministratie, ondersteuning verzorging rapportages, ondersteunen communicatie binnen het team en tussen team en omgeving.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Je werkt in nauw overleg met directeur, managers, programmamanagers, projectleiders,
secretaresses en projectsecretarissen en je werkt goed samen met de afdeling facilitaire zaken van de VNG. Daarbij horen de volgende activiteiten en werkzaamheden:

 • Inrichten van secretariaat en programoffice (bezetting en processen);

 • Dagelijkse aansturing van het secretariaat en het programoffice (van opstart tot afronding van programma’s en projecten);

 • Inhuur en voeren van selectiegesprekken

 • Voeren van gesprekken in het kader van de HR-cyclus met de medewerkers;

 • Voeren van evaluatiegesprekken met opdrachtnemers

 • Voeren van overleggen en afstemmen met de VNG over facilitaire ondersteuning, ICT en huisvesting;

 • Voeren van overleg met directeur, managers, coördinatoren en projectleiders over gewenste en geboden ondersteuning;

 • Coördineren van de BHV (als onderdeel van de BHV-organisatie van de VNG);

 • Eindverantwoordelijk voor ondersteuning bedrijfsproces inhuur tijdelijk personeel (CTM);

 • Verantwoordelijk voor het proces van documentbeheer en archivering.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • HBO- denk- en werkniveau, blijkend uit opleiding en ervaring;

 • Ruime kennis van en ervaring met het inrichten, aansturen en uitvoeren van secretariële werkzaamheden alsmede de inrichting en ondersteuning van programma’s en projecten;

 • Aantoonbaar zeer ruime ervaring in een vergelijkbare functie (tenminste vijf jaar);

 • Kennis van en bij voorkeur enige affiniteit met (semi)overheid en gemeenten;

 • Weet goed om te gaan met politiek gevoelige informatie en voelt zich thuis in een bestuurlijke omgeving;

 • Goede communicatieve vaardigheden;

 • Uitgebreide kennis van het complete officepakket;

 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

 • Excellente planningscapaciteiten en vermogen tot organiseren in conflicterende omstandigheden;

 • Hoge mate van klantgerichtheid;

 • In staat tot bewaken van en opvolging geven aan acties en bijbehorende deadlines;

 • Het zelfstandig kunnen vaststellen van prioriteiten en sturing geven aan de opvolging daarvan.

Houdingaspecten

 • Kan goed samenwerken in een team, kan delegeren en overzicht houden

 • Stevig en standvastig

 • Communicatief vaardig, contactgericht

 • Creatief en oplossingsgericht

 • Sensitief op organisatieniveau en op groepsniveau (groepsdynamiek)

 • Ondernemend (proactief)

 • Gedisciplineerd

 • Klantgericht

 • Kwaliteit gericht

 • Resultaatgericht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm

Duur

12 maanden

Optie op verlenging

Ja

Inzet

36 uur per week

Tarief

Marktconform

Sluitingsdatum

17-06-2016

Sluitingstijd

10:00

Intakegesprek

29 juni tussen 9.00-12.00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  08-06-2016 21:22
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  09-06-2016 22:27
  Plaats
  Hoofddorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  10-06-2016 11:36
  Plaats
  Nieuwerkerk aan den IJssel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  10-06-2016 14:55
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten