Senior risicomanager waterschap

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
09-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Heerhugowaard
Reacties
0
Bekeken
290
Status
Gesloten
Referentie
IGB69296160

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2528 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent verantwoordelijk voor een compleet en actueel centraal dossier risicomanagement per deelproject.

Wie?

Onze opdrachtgever is een waterschap in Noord-Holland.

U bent werkzaam voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Binnen het HWBP wordt gewerkt met het IPM-rollen model van Rijkswaterstaat. U wordt voor meerdere projecten, die zich zowel in de planfase als de realisatiefase bevinden, ingezet. De opdracht is tweeledig. Enerzijds uitvoeren van het risicomanagement voor meerdere projecten. Daarnaast is een belangrijk onderdeel het opleiden en coachen van 2 interne medewerkers in dit vakgebied.

In eerste instantie ligt de nadruk op het ontwikkelen en opzetten van alle aspecten van risicomanagement, zowel qua product als proces en er voor zorgen dat dit geïmplementeerd wordt. In de tweede instantie ligt de nadruk op het toetsen en het opvolgen van de diverse aspecten.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U geeft structuur aan het risicomanagement binnen het project / programma, faciliteert proces en product en waarborgt de koppeling met de project- en de programmaorganisatie.

 • U onderhoudt en actualiseert het centraal risicoregister met als doel een eenduidige registratie en afweging van risico’s.

 • U stelt aan de hand van centraal risicoregister overzichten samen van geprioriteerde risico’s, ook over deelprojecten heen, waarin de status van behandeling, het financiële, tijdsrisico en het geraamde budget om de risico’s te verminderen is vermeld.

 • U levert periodiek risico-overzichten en overige benodigde gegevens voor de (kwartaal)rapportages, zowel voor de deelprojecten als andere relevante organen.

 • U ontwikkelt en implementeert nieuwe of verbeterde methoden voor een doelmatige uitvoering van risicomanagement.

 • U adviseert en ondersteunt het (project)management over de beheersing van risico’s en zorgt voor het mede opstellen van voortgangsrapportages, zowel op project- als programmaniveau.

 • U verzamelt informatie ter onderbouwing van beleidskeuzes danwel besluitvorming van het projectteam in overleg met manager projectbeheersing en manager programmabeheersing.

 • U begeleidt andere projectmedewerkers met betrekking tot risicomanagement.

 • U belegt al dan niet via de manager projectbeheersing beheersmaatregelen bij actiehouders.

 • U monitort het gevolg geven aan beheersmaatregelen, het aanspreken van actiehouders op het achterwege blijven van te nemen beheersmaatregelen en escaleert waar nodig naar de manager projectbeheersing en/of projectmanager.

 • U bespreekt in de realisatiefase met opdrachtnemer risico's en risicobeheersing, ook binnen UAV-gc contracten.

 • U monitort of risicobeheersing door de opdrachtnemer voldoet aan wat van de opdrachtnemer mag worden verwacht, en waar nodig conform UAV-gc uitgangspunten handelend optreden.

 • U treedt op als voorzitter van (regulier) inventarisatieoverleg met project-, contract-, omgeving- en technisch projectleider en eventueel derden.

 • U onderhoudt interne en externe contacten.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde, erkende hbo-opleiding in een technische of bedrijfseconomische richting.

 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar als risicomanager met taken zoals omschreven in het functieprofiel.

 • U hebt minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met RISMAN-methode.

 • U hebt minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met risicomanagement en -beheersing binnen UAV-gc contracten.

 • U hebt zelfstandige ervaring met planstudie en realisatieprocessen in de waterbouwsector.

 • U hebt ervaring met integrale en complexe (infrastructuele) projecten.

 • U hebt aantoonbare ervaring in het coachen en begeleiden van medewerkers in dit vakgebied.

Waar?

Heerhugowaard

Wanneer?

De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juni 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

Trefwoorden

Waterschap, SCB, UAV-gc, dijkversterking, civiele techniek, infrastructuur, GWW, RISMAN, risicomanager,  beheersmaatregelen, HWBP,

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 17 juni aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten