Interim Senior Adviseur Verwerving/Vastgoedportefeuillemanagement

Opdrachtgever
YER Interim Management Solutions
Geplaatst op
09-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Nee
Reacties
0
Bekeken
438
Status
Gesloten
Referentie
RDO

Afrondingstoelichting

Beste aanbieder,

De opdracht is ingevuld door een ander bureau.

Hartelijke groet,
Rinke Dolfsma


Omschrijving

Voor een grote gemeente in de Randstad zijn wij op zoek naar een Interim Senior Adviseur Verwerving/Vastgoedportefeuillemanagement.

Cluster Grond- & Vastgoedzaken i.o.
De cluster Grond- en vastgoedzaken i.o. stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het nieuwe cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samen gebracht. Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De taken met betrekking tot Onderwijshuisvesting zijn binnen dit team ondergebracht.

Team Vastgoed
Team Vastgoed is verantwoordelijk voor de integrale, strategische sturing op de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de kernportefeuille (maatschappelijk vastgoed zoals scholen, maatschappelijke accommodaties etc.) en niet-kernportefeuille (commercieel vastgoed zoals gebouwen en strategische gronden). Het team bestaat uit 23 fte verdeeld over de volgende vakgebieden: portefeuillemanagement, assetmanagement, juridisch beheer, propertymanagement, technisch beheer en (financieel) administratieve ondersteuning.
Het doel van team Vastgoed is het realiseren van een goede balans in de samenstelling van de vastgoedportefeuille, een goede beheersing van de bedrijfsrisico’s en een optimale vermogensontwikkeling van de vastgoedportefeuille. Bij het ontwikkelen, verwerven, beheren en afstoten van vastgoed streeft het team een proactieve opstelling na. Voor een optimale sturing op de vastgoedportefeuille zijn een viertal beleidskaders benoemd:

  1. Vastgoedportefeuilleplan – Beleidskader voor aanbodzijde van het vastgoed;

  2. Voorzieningenkader – Beleidskader voor de vraagzijde ten aanzien van het vastgoed;

  3. Accommodatieplan – Beleidskader die de verbinding moet gaan leggen tussen het vastgoedportefeuilleplan en het voorzieningenkader;

  4. Kwaliteitsniveau onderhoud – Beleidskader waarin de kwaliteit / conditie wordt beschreven waarop het vastgoed wordt onderhouden (eigenarendeel).

Team Vastgoed zit momenteel in een transitiefase op zowel inhoudelijk- als positioneringsvlak. Op inhoudelijk vlak zijn de hierboven genoemde vakgebieden (nieuwe en te ontwikkelen) aandachtsgebieden, waarop processen, functies, overlegstructuren dienen te worden ingericht. Op positioneringsvlak is de keuze gemaakt om team Vastgoed te positioneren in een nieuw op te richten cluster Vastgoed & grondontwikkelingsbedrijf.

Wat is het takenpakket van de kandidaat?
Beschikking over grond is één van de sturingsmiddelen die de gemeente heeft om haar ambities in projecten en ruimtelijke ontwikkelingen te bevorderen. Als adviseur verwerving werk je binnen het team vastgoed en heb je mede de verantwoording voor complexe grondverwerving binnen de gemeente. Je adviseert tevens de wethouder en de projectleiders over het onderdeel van de grondverwerving in relatie tot grondexploitaties. Je stelt analyses op binnen het kader van de huidige wet en regelgeving om de haalbaarheid en kritische succesfactoren van de projecten te bepalen. Jouw heldere en goeddoordachte adviezen zorgen ervoor dat we gezamenlijk de ambitie van de gemeente op het gebied van grondverwerving, in de ruimste zin van het woord, kunnen waarmaken. Je adviseert het management, directie en bestuur over grondverwerving in het kader van de ontwikkelingsopgave van de gemeente en de consequenties voor op te stellen gebiedsvisies. Verder verken je de mogelijkheden om met verschillende grondeigenaren tot een optimale projectontwikkeling te komen en voer je onderhandelingen over strategische grondaankopen ten behoeve van ontwikkeling en compensatie.
Daarnaast fungeer je als vraagbaak voor het uitwerken van de inhoudelijke opgaven doorontwikkeling vastgoed (strategische sturing vastgoedportefeuille via portefeuillemanagement).

Waar moet de kandidaat aan voldoen?
 Je beschikt over academisch werk en denkniveau aangevuld met een opleiding op makelaarsgebied;
 Je hebt minimaal 10 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke positie, relevante werkervaring bij een (semi-) overheidsorganisatie is een pré;
 Je bent bekend met complexe grondverwerving en onteigeningsprocedures, het opstellen van strategische/ tactische vastgoedadviezen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille;
 Je hebt bewezen inhoudelijke ervaring met vastgoedportefeuillemanagement;
 Je bent een goede adviseur, een stevige onderhandelaar en scherp in de analyse, waardoor jouw adviezen de nodige impact hebben.
 Je hebt een sterk ontwikkeld cijfermatig inzicht en weet te sturen op de bedrijfsvoering;
 Je bent een teamplayer, die uitdaging vindt in de complexiteit van vraagstukken;
 Je hebt een klant- en servicegerichte instelling, bent onafhankelijk en integer;
 Je bent in het bezit van goede communicatieve vaardigheden en beschikt over politieke en omgevingssensitiviteit;
 Je vindt het een uitdaging om mee te bouwen aan het team en mede zorg te dragen voor de verdere professionalisering en kwaliteitsborging.

Het betreft een tijdelijke functie voor 28 uur per week voor de duur van 7 maanden, tot en met 31 december 2016. Een optie tot verlenging behoort tot de mogelijkheden.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten