Sr. Adviseur Uitvoeringsvarianten Omgevingswet

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
10-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
521
Status
Gesloten
Referentie
IGB69419185

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2514 opdrachten

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

01-07-2016

Einddatum

29-12-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

16

Sluitingsdatum

21-06-2016 om 12:00 uur

Doel van de functie
De senior adviseur Invoering Omgevingswet zal, samen met een ‘meewerkend projectleider’, in de kwartiermakersfase een aanpak ontwikkelen, het relatienetwerk opzetten en een Plan van Aanpak schrijven (in afstemming met de ketenpartners en andere betrokkenen) voor de eerste uitvoeringsfase die loopt tot eind 2016. Na 1 juli tot eind 2016 volgt uitwerking van mogelijke samenwerkingsvarianten die kunnen leiden tot verlaging van de complexiteit binnen VTH-ketens. Deze
uitvoeringsvarianten moeten een leidraad vormen voor bevoegde gezag en bij het maken van afspraken binnen de keten en vormen de basis voor gestandaardiseerde informatieuitwisseling met uitvoeringsorganisaties. 

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Het onder leiding van een projectleider en in samenwerking met ketenpartners onderzoeken van samenwerkingsvarianten binnen VTH-Ketens;

  • Organiseren en begeleiden van workshops en sessies met ketenpartijen;

  • Uitwerken van heldere en haalbare uitvoeringsvarianten;

  • Het verkrijgen van draagvlak voor de toepassing van de uitvoeringsvarianten;

  • In staat zijn vanuit eigen, inhoudelijke kennis en ervaring, bij te dragen aan een project dat in een interbestuurlijke setting wordt uitgevoerd (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen);

  • Kunnen functioneren in een programmaopzet, waar afstemming van verschillende projecten en werkpakketten bepalend is voor het eindresultaat;

  • Aansluiten bij de praktijk van gemeenten en omgevingsdiensten in de VTH-keten;

  • Creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders (zoals gemeenten, omgevingsdiensten en ketenpartners) om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties informatievoorziening rond regelgeving in het fysieke domein.

 

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau, waarbij je een WO opleiding hebt afgerond;

  • Minimaal 10 jaar ervaring met de wijze waarop bevoegde gezag en en uitvoeringsdiensten met elkaar afspraken maken over de uitvoering van VTH taken;

  • Minimaal 10 jaar ervaring met het ontwerpen en inrichten van de informatieuitwisseling tussen lokale overheden;

  • Kennis van de Omgevingswet, planvorming en/of VTH;

  • Minimaal 5 jaar ervaring met digitaal en zaakgericht werken binnen ketens.

  • Een bewezen en actueel netwerk van organisaties en experts in het fysieke domein;

  • Ervaring met het organiseren van bijeenkomsten (congressen, werkateliers, bijeenkomsten) in het fysieke domein;

  • Volwassen gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.

  • Prima communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) die aansluiten op de verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij de veranderopgave van gemeenten in het fysiek domein (bestuurders, managers, uitvoerders).

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten