Controller Sociaal Domein

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
10-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
80
Op locatie
Gouda
Reacties
1
Bekeken
555
Status
Gesloten
Referentie
20119078

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119078 Tijdelijke inhuur

Voor Gemeente Gouda zijn wij op zoek naar een Controller Sociaal Domein

Aanleiding

De gemeente Gouda heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om de decentralisaties een goede invulling te geven, zowel beleidsmatig, als in de uitvoering en de ondersteuning. Het pioniersjaar 2015 is goed verlopen: de zorg aan inwoners is gecontinueerd, de sociale teams zijn ingericht en dat alles binnen de financiële kaders die de raad heeft vastgesteld. Daar is de gemeente Gouda bijzonder trots op. Tegelijkertijd ligt er ook nog een forse opgave, onder meer om de interne bedrijfsvoering en processen tot een effectief, efficiënt en goed samenwerkend geheel te maken. Een en ander vraagt ook om extra aandacht vanuit het controlperspectief.
De gemeente Gouda kent een Concernstaf, op dit moment bestaande uit een concerncontroller, een controller en twee medewerkers die zich richten op de interne controle. De afdeling is als gevolg van een taakstelling in formatie terug gegaan, hetgeen noodzaakt om het takenpakket aan te passen. Tegelijkertijd is het takenpakket van de concerncontroller tijdelijk uitgebreid o.a. met taken als directiesecretaris, ondersteuning bij landelijke trajecten en plv. gemeentesecretaris. Door deze ontwikkelingen staat de aandacht voor de control in het sociaal domein onder druk, terwijl juist in dit domein een veelheid aan controlvraagstukken speelt. Dat maakt dat de gemeente Gouda op zoek is naar tijdelijke versterking op dit terrein.

Plaats in de organisatie

De controller sociaal domein valt binnen de afdeling Concernstaf en rapporteert rechtstreeks aan de concerncontroller cq. hoofd Concernstaf. De Concernstaf valt onder de gemeentesecretaris. In de praktijk werkt de Concernstaf intensief samen met de afdeling Financiën en de betrokken vakafdelingen (grotendeels binnen de directie Maatschappelijke Ontwikkeling) in dit geval o.a. de afdelingen Werk en Participatie (WNP), Zorg en Welzijn (ZNW), Inkomen (Ink), het team beschikkingen en het NSDMH (Netwerk Sociaal Domein Midden Holland - de regionale inkooporganisatie van Midden-Holland).
De Concernstaf zorgt onder andere voor een bijdrage in relevante planning-& controldocumenten, risicomanagement, de uitvoering van de verbijzonderde interne controle, de coördinatie van leanprocessen en de advisering op thema’s als informatiebeveiliging, grote projecten of verbonden partijen.

De functie

De controller sociaal domein houdt zich op strategisch niveau bezig met de sturing op maatschappelijke vraagstukken in een organisatie die zich sterk ontwikkelt, en die op innovatieve en zorgvuldige wijze wil omgaan met de vraagstukken in de maatschappij. De functie vraagt zowel om meedenken als om tegenwicht te bieden, onder andere richting afdelingshoofden en directeur.
Meer in algemene zin wordt verwacht dat de controller een adviserende zin heeft bij de besluitvorming over voorstellen door college en raad, met aandacht voor het realiteitsgehalte, de stuurbaarheid, juistheid en volledigheid, alsmede juridische en financiële consequenties. Daarbij wordt een integrale blik verwacht. Ook wordt gevraagd mee te denken in organisatie-ontwikkelingsvraagstukken, gezien de dynamiek binnen de directie Maatschappelijke Ontwikkeling, onder meer vanwege ontwikkelingen bij SW-bedrijf Promen, de wens om meer ontschotting aan te brengen binnen de 3D’s en de dienstverlening aan de burger te optimaliseren (o.a. door meer te digitaliseren).
De controller sociaal domein wordt gevraagd in het bijzonder aandacht te besteden aan de volgende thema’s en vraagstukken:

 • Risicomanagement binnen het sociaal domein

 • Toekomst NSDMH

 • Bezuiniging in combinatie met transformatie binnen het sociaal domein

 • Regionaal overleg (o.a. governance overleg met controllers in regio Midden-Holland)

 • Optimaliseren sturingsinfo ten behoeve van afdelingen, directie, College en raad

Kerncompetenties

 • Klantgerichtheid

 • Samenwerken

 • Resultaatgerichtheid

Functie gerelateerde competenties

 • Probleemoplossend vermogen

 • Communiceren

 • Analytisch vermogen

 • Accuraat

 • Flexibel

 • Overtuigingskracht

 • Organisatiesensitiviteit

 • Visie

 • Onafhankelijkheid

Functie eisen (Knock out criteria)

 • Minimaal een afgeronde WO-opleiding, alsmede aantoonbaar WO- werkniveau

 • Kennis van het sociale domein, in het bijzonder de decentralisaties

 • Kennis van gemeentelijke organisaties

 • Enige ervaring op het terrein van control en/of financieel beheer bij een gemeente

 • U minimaliseert of compenseert CO2 uitstoot

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Gouda

Startdatum

11-07-2016

Duur

30-10-2016

Optie op verlenging

6 maanden

Inzet

24 uur per week

Tarief

maximaal € 80

Sluitingsdatum

20-06-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  11-06-2016 15:34
  Plaats
  Almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten