Doktersassistent Polikliniek Chirurgie

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
10-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
1
Bekeken
546
Status
Gesloten
Referentie
IGB69469694

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

13-06-2016

Einddatum

01-12-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32

Sluitingsdatum

13-06-2016 om 18:00 uur

Doel van de afdeling 
Zorgdragen voor een efficiënt en effectief verloop van het totale poliklinisch zorgtraject waarbij handhaving en verbetering van kwaliteit van de zorg aan de patiënt centraal staan.

Doel van de functie  
Het verlenen van optimale zorg en begeleiding aan de patiënt op de polikliniek en ondersteuning van de medici. Op dusdanige wijze zorgdragen voor de ondersteuning van het zorgproces rond de patiënt op de polikliniek dat de assisterende en verzorgende handelingen rondom de verschillende spreekuren op effectieve en efficiënte wijze verlopen. 

Resultaatgebieden

 1. zorgproces rondom de poliklinische patiënt

 2. organisatie rondom het spreekuur

 3. administratie rondom het spreekuur

 4. voorlichting aan en begeleiding van de poliklinische patiënt

 5. begeleiding van stagiaires

Resultaatgebied
Zorgproces rondom de poliklinische patiënt; planning, uitvoering en evaluatie.

Verzamelen, inventariseren en vastleggen van alle relevante gegevens van de patiënt om op basis hiervan te komen tot een adequate spreekuurondersteuning en het geven van de benodigde zorg aan de patiënt en assistentie van de medicus.

Kernactiviteiten

 • Checken of dossier compleet is, uitslagen van onderzoeken aanwezig zijn en zorgen dat ontbrekende informatie en gegevens aangevuld worden

 • Ontvangen van patiënten, verwijzen naar wacht -en spreekkamer.

 • Bewaken en sturen van het verloop van het spreekuur.

 • Coördineren van afspraken voor onderzoeken en behandelingen van patiënten en verwijzen van patiënten naar onderzoeksafdelingen.

 • Zorgdragen voor aansluiting van het zorgproces op de klinische fase.

 • Zorgdragen voor aansluiting op en  overdracht aan de extramurale zorg.

 • Uitvoering van verpleegkundige handelingen.

 • Assistentie van de medicus bij het spreekuur.

 • Bij (telefonische hulpvragen) of verzoeken de ernst van een klacht kunnen beoordelen en naar aanleiding hiervan actie kunnen ondernemen.

Resultaatgebied
Niet patiënt gebonden werkzaamheden.

Een zodanige organisatie van en zorg voor de werkplek dat er efficiënt en effectief kan worden gewerkt.

Kernactiviteiten

 • Het verzorgen van spreek- wacht- en behandelruimten.

 • Het controleren, aanvullen en verzorgen van verband- medicijn- en laboratoriumvoorraden.

 • Het controleren en aanvullen van benodigde aanvraagformulieren.

 • Het beheren, onderhouden en verzorgen van instrumentarium.

Resultaatgebied
 Administratie rondom het spreekuur.

Verrichten van benodigde intern en extern gerichte administratie ten behoeve van een adequate spreekuurvoorbereiding en afhandeling.

Kernactiviteiten

 • Afspraken maken onderzoek/behandeling en polibezoek.

 • Beheer externe foto’s.

 • Verslaglegging besprekingen.

 • Zn. ondersteuning secretariaat d.m.v. maken van afspraken, verzorgen van poli-statussen en postverwerking.

 • Het geven van aanwijzingen aan secretaresses om te komen tot een adequate (door) verwijzing en planning van      

      patiënten.  

 • Alle telefoonverkeer.

 • Verwerken van telefonische gegevens.

 • Vastleggen van medische gegevens t.b.v. (wetenschappelijk) onderzoek en behandeling 

Resultaatgebied 
Informatievoorziening, voorlichting aan en begeleiding van de poliklinische patiënt

Het geven van voorlichting aan patiënten over de gang van zaken, onderzoeken en behandelingen teneinde te komen tot een goede planning en uitvoering van verrichtingen
en het begeleiden van de patiënt en diens naaste bij het leren omgaan met zijn ziekte en de daarbij behorende gevolgen.

Kernactiviteiten

 • Informeren van patiënten en bezoekers over de organisatie en gang van zaken op de polikliniek.  

 • Begeleiding van de patiënt en diens naaste.

 • Informatie geven m.b.t opname / (voorbereiding) onderzoek / behandeling / wondverzorging etc.

 • Het geven van uitleg, adviezen en instructies aan de patiënt m.b.t. bepaalde maatregelen, behandelingen of therapieën      en medewerking aan wetenschappelijk onderzoek.

 • Beheer en mede ontwikkelen van foldermateriaal.

Resultaatgebied
Begeleiding van stagiaires

Het begeleiden van de stagiaire op de werkplek conform de geldende afspraken van de polikliniek.

Kernactiviteiten

 • Het inventariseren van de individuele begeleidingsbehoeften van de stagiaire en naar aanleiding daarvan afstemmen

     van de begeleiding op de werkplek.

 • Het geven van werkinstructies op de werkplek.

 • Het houden van evaluatiegesprekken met de stagiaires.

 • Het verzorgen van een overdracht naar de stagementor. 

     
Speelruimte.
De doktersassistente werkt volgens vastgelegde protocollen en op aanwijzingen en onder controle en verantwoordelijkheid van afdelingshoofd en medicus. 
De doktersassistente verricht de verpleegkundige handelingen, waartoe zij bekwaam is geacht zelfstandig maar wél in opdracht van de medicus en nooit op eigen initiatief.
De doktersassistent draagt een eigen verantwoordelijkheid voor juiste inschatting van situaties en afstemming van haar handelen op basis van eigen kennis en kunde en beroepsverantwoordelijkheid.

Contacten.

 • Medisch specialisten en arts-assistenten

 • Co-assistenten en stagiaires van andere disciplines

 • Verpleegkundigen en collega doktersassistenten

 • Administratieve medewerkers

 • Andere disciplines binnen het UMC

 • Patiënten en familie

 • Artsen en andere beroepsbeoefenaren van allerlei instellingen op het gebied van de gezondheidszorg buiten het UMC-

     Utrecht

 

Functie-eisen

 • Doktersassistente of gelijkwaardige opleiding

  • Relevante werkervaring

  • Ervaring binnen een ziekenhuis is een pré.

  • Ervaring in omgang met pc-gebruik

  • Organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden

  • Je dient inzetbaar te zijn op verschillende poliklinieken: vaatchirurgie, heelkunde, plastische chirurgie, urologie en orthopedie.

Gedragscriteria

 • Pro-actief, ontplooiing van initiatieven die direct op het werk toepasbaar zijn

  • Klantgerichtheid: patiëntvriendelijke en klantgerichte instelling; respectvol, open, beleefd en serieus naar patiënt en diens naasten

  • Samenwerking: open commun...

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  13-06-2016 12:37
  Plaats
  Soesterberg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten