Sr. adviseur Wet- en Regelgeving en instrumenten Omgevingswet

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
10-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
410
Status
Gesloten
Referentie
IGB69480455

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

01-07-2016

Einddatum

30-09-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

8

Sluitingsdatum

21-06-2016 om 12:00 uur

Doel van de functie
De senior adviseur Invoering Omgevingswet zal met andere deskundigen, waaronder juristen, informatie-adviseurs en beleidsmedewerkers, uitvoering geven aan dit specifieke project, maar in de context van een grotere, interbestuurlijke setting, waarin ook andere onderwerpen in samenhang worden uitgevoerd. De adviseur functioneert in de complexe setting van: veranderopgave gemeenten en omgevingsdiensten, interbestuurlijke samenwerking met rijk, provincies en waterschappen en het Programma Implementatie Omgevingswet van VNG.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • het op basis van eigen kennis van wet- en regelgeving in het fysieke domein, kunnen analyseren van de gevolgen voor informatievoorziening gemeenten en omgevingsdiensten;

  • opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke (SMART) werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen;

  • het in samenwerking met gemeenten en omgevingsdiensten kunnen uitwerken van praktische oplossingen voor het toepassen van regels in het fysieke domein (opstellen regels, toepasbaar maken van regels voor eindgebruikers en ontsluiting regels op locatie (via vraagbomen en formulieren);

  • een brugfunctie kunnen vervullen tussen beleidsinhoudelijke experts en juristen voor regelgeving fysiek domein (zijn verantwoordelijk voor inhoud regelgeving) en informatiekundigen (zijn verantwoordelijk voor ontsluiting regels via het digitale stelsel Omgevingswet);

  • in staat zijn vanuit eigen, inhoudelijke kennis en ervaring, bij te dragen aan een project dat in een interbestuurlijke setting wordt uitgevoerd (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen)

  • in staat zijn resultaten uit werkateliers te vertalen naar overheidsbreed geaccepteerde oplossingen;

  • kunnen beschikken over een actueel netwerk van betrokken experts uit het fysieke domein, om aanpak en resultaten ook in breder verband af te stemmen;

  • leiding kunnen geven aan een team dat de uitwerking van dit onderdeel binnen een programma als verantwoordelijkheid heeft;

  • kunnen functioneren in een programmaopzet, waar afstemming van verschillende projecten en werkpakketten bepalend is voor het eindresultaat;

  • aansluiten bij de praktijk van gemeenten en omgevingsdiensten voor regelgeving in het fysieke domein;

  • creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders (zoals gemeenten, omgevingsdiensten en ketenpartners) om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties informatievoorziening rond regelgeving in het fysieke domein;

  • draagvlak kunnen verzorgen voor de eindresultaten bij gemeenten en omgevingsdiensten.

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau;

  • minimaal 5 jaar ervaring met toepassing van wet- en regelgeving in het fysieke domein;

  • aantoonbare ervaring met projecten op het snijvlak van regelgeving en informatievoorziening;

  • aantoonbare ervaring met kennisoverdracht naar gemeenten en omgevingsdiensten over wet- en regelgeving in het fysieke domein;

  • een bewezen en actueel netwerk van organisaties en experts in het fysieke domein;

  • ervaring met het organiseren van bijeenkomsten (congressen, werkateliers, bijeenkomsten) in het fysieke domein;

  • volwassen gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.

  • prima communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) die aansluiten op de verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij de veranderopgave van gemeenten in het fysiek domein (bestuurders, managers, uitvoerders)

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten