Directievoerder Baggeren

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
10-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Ridderkerk
Reacties
0
Bekeken
508
Status
Gesloten
Referentie
IGB69482190

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

01-07-2016

Einddatum

29-04-2017

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week: 16 tot 32 uur per week in de periode 1 juli 2016 t/m 31 december 2016 en 8 tot 12 uur per week in de periode van 1 januari 2017 t/m 29 april 2017. 

Sluitingsdatum: 14-06-2016 om 12:00 uur

Als directievoerder Baggeren (directie UAV) ben je verantwoordelijk voor de directievoering, op het  landelijk baggerbestek Goeree-Overflakkee. De directievoerder is de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever op het werk. Hij overziet en coördineert het geheel, stuurt de toezichthouder aan, bewaakt financiën, kwaliteit en planning, initieert en zit overleggen voor, beheert de informatievoorziening en is eerste aanspreekpunt voor alle partijen. De verwachte ervaring, activiteiten en producten zijn onderstaand omschreven.

Verantwoordelijkheid directievoerder

 • Dient 24 uur per dag gedurende de uitvoeringsperiode van het bestek bereikbaar te zijn. 

  • Zit startoverleg en bouwvergaderingen voor.

  • Laat een tweetal bestekken (incl. bijbehorende bijlagen) voorzien van handtekeningen door bevoegd persoon van de opdrachtgever en opdrachtnemer en verstrekt een ondertekend exemplaar aan de opdrachtgever en laat één ondertekend exemplaar archiveren bij het waterschap.

  • Controleert verslagen startoverleg en bouwvergaderingen die zijn opgesteld door de toezichthouder, corrigeert indien noodzakelijk en zorgt voor verspreiding/archivering daarvan. Bij afwezigheid van de toezichthouder stelt de directievoerder voornoemende verslagen op. 

  • Bewaakt het budget, waarvoor opdracht is verstrekt. Indien door afwijkingen/meer- en minderwerk het budget dreigt te worden overschreden wordt dit gemeld bij de de odprachtgever, die een besluit neemt.

  • Keurt de planning van de aannemer voor akkoord en bewaakt de planning.

  • Controleert door de toezichthouder opgestelde opgaven meer- en minderwerk/afwijkingen/bestedingen stelpost/uren ter beschikking stelling, en geeft binnen de bepalingen van het bestek schriftelijk opdracht middels opdrachtbonnen.

  • Controleert door de toezichthouder/aannemer opgestelde hoeveelheidsstaten, weeklijsten, termijnstaten enz. en laat deze aanpassen indien die niet akkoord zijn, en parafeert voor akkoord.

  • Fiateert voor akkoord de door de aannemer ingediende facturen, nadat de aannemer die heeft ingediend bij het waterschap.

  • Verstrekt schriftelijke opdrachten voor meer- en minderwerk/ aanvullende opdrachten en bestedingen ten laste van de Stelposten.

  • Zorgt voor klachtenafhandelingen  

  • Controleert ingediende VGM plan door de aannemer en laat deze accorderen door de KAM-coördinator van het waterschap en tekent deze vervolgens voor akkoord.

  • Bewaakt of wordt gewerkt conform goedgekeurd VGM-plan en registreert eventuele ongelukken of bijna ongelukken, en milieu-incidenten. 

  • Bewaakt of de aannemer de benodigde KLIC-meldingen doet en registreert de verkregen aanmeldingsformulieren.

  • Bewaakt of de aannemer de noodzakelijke verkeersmaatregelen treft, zoals die worden vereist door de wegbeheerders.

  • Bewaakt of de aannemer voldoet aan de eisen gesteld in de gedragscode Flora en Fauna. 

  • Bewaakt de juiste toepassing van vrijkomende materialen. 

  • Maakt technische en financiële afspraken met andere overheden, indien er sprake is van ontvangstplicht en legt deze afspraken vast.

  • Stelt samen met de toezichthouder berekeningen/overzichten op van vergoedingen waarvoor grondgebruikers in aanmerking komen volgens het beleid van het waterschap. 

  • Verzorgen van de tussen en eindopname met aannemer en directievoerder.

  • Maandelijks rapporteren aan opdrachtgever over financiën en voortgang op basis van actuele gegevens;

  • Alle overige werkzaamheden die behoren bij het uitvoeren van directievoering op baggerwerkzaamheden. 

 

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een HBO opleiding of gelijkwaardig.

  • Je hebt minimaal vier jaar aantoonbare werkervaring als directievoerder op het gebied van baggerwerk.

Kennis en ervaring op de volgende aspecten

 • directievoering op kleinschalige baggerwerken in landelijk gebied;

 • directievoering op RAW-contracten;

 • gebiedskennis Goeree Overflakkee;

 • kennis RAW-programma's;

 • kennis waterwet en besluit bodemkwaliteit.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten